maanantai 5. marraskuuta 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2005-2006

Toimikunta kokoontui kerran kuussa kunkin kuun toisena keskiviikkona ja sen lisäksi erityiskysymysten valmistelua varten muodostetut työryhmät kokoontuivat tarpeen niin vaatiessa. Toimikunnan kokouksiin otti osaa yleensä vajaa kymmenkunta aktiivista vanhempaa – rehtorin, vararehtorin ja opettaja- sekä oppilaskunnan edustajien lisäksi – vaikka jokainen luokka oli valinnut siihen yleensä kaksi vanhempain edustajaa. Lieneekö niin, että oppilaiden vanhemmat kokevat Pohjankartanon koulutoiminnan olevan niin hyvin ”jengoillaan”, ettei siihen ole vanhempien tarvetta sotkeutua vai tuntuneeko arjen paine jo muutenkin tarpeeksi raskaalta kannettavalta?

Tämä oli yhtenä keskustelun aiheena myös koti-koulutoiminnan sujuvuutta pohdittaessa, sillä todettiin oppilaiden, vanhempien ja opettajien yhteisten kehityskeskustelujen onnistumisen oikeastaan edellyttävän vanhemmilta nykyistä aktiivisempaa otetta. Mahtaneeko passiivisuuden syynä olla se, ettei näiden keskusteluiden myönteinen merkitys ole tullut riittävästi sisäistetyksi?


Samaa asiaa jouduttiin pohdiskelemaan myös kaupungin budjettineuvottelujen aikoihin. Tuolloin saatiin kuulla opetusviraston luopuneen esittämästä tähän suunnattua korvamerkittyä resurssointia kaupungin budjettiin. Vanhempaintoimikunta lähestyi kaikkia kaupunginvaltuutettuja suoraan sähköpostikirjeellä tarkoituksena saada tältä osin muutos talousarvioon. Ei onnistunut – äänin 22:40 (5 tyhjää) esitys kumoutui.


Toinen yleinen koulutoimintaa koskeva asia oli kouluterveydenhoidon tila Oulussa. Teuvo Pakkalan koulun vanhempaintoimikunnan koollekutsumassa tilaisuudessa todettiin kouluterveydenhoidon vakava aliresurssointi kaupungissa ja päädyttiin toimittamaan useiden toimikuntien yhteinen kannanotto sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Lautakunta oli käsitellyt asiaa 27.4. ja vastauksessaan toteaa aliresurssoinnin olevan tosiasia, johon pyritään vaikuttamaan mm. olemassa olevien voimavarojen painopistekohdennuksilla. Vanhempaintoimikunnissa asia otetaan uudelleen käsittelyyn kesän jälkeen.


Kolmas laajempaa kokonaisuutta käsittelevä aihe oli mediakasvatus - erityisesti ns. uusmedioitten tiimoilta. Nettikäyttäytymistä koskevaa informaatiota todettiin olevan tarvetta jakaa niin oppilaille kuin heidän vanhemmilleenkin. Koulu järjesti yhdessä POKKA:n kanssa teeman ympärille vanhempainillan vahvistamaan pääosin oppilaille suunnattua MLL:n tietopakettia.


Ikuisuuskysymysten luokkaan kuuluvaan kouluruokailuongelmaan – ”kumiperunakysymykseen”- pureuduttiin, oppilas- ja opettajakunnan kanssa yhteistoiminnassa, järjestämällä oppilaitten keskuudessa kysely kouluruokailusta. Koulu tarjosi myös halukkaille vanhemmille mahdollisuuden käydä henkilökohtaisesti toteamassa kouluruokailun tila ruokailemalla Pohjankartanossa. Kyselyn tulokset toimitettiin myös ruokailun tarjoajalle, Oulun Aterialle. Oppilaille puolestaan mm. tarjottiin entistä useammin mahdollisuus harjoittaa kädentaitoja perunankuorinnalla. Kaikenpuolisen ruokailuhygienian merkitystä korostettiin.


Keskustelukerholuonteisen perinteen mukaisesti toimikunnassa otettiin kantaa moniin kodin tai koulun piirissä esille tulleisiin tai tuotuihin ”pienempiin” kysymyksiin. Tällaisten kannanottojen teho ei aina ole suoraan vaikutukseen johtava, mutta aivan varmasti niillä onnistuessaan on ajan mittaan kodin, koulun ja nuorten välisissä yhteisissä linjanvedoissa positiivista merkitystä.


Vuoden 2004 syksyllä koulussa järjestettiin ns. ammattimessut. Näiden oppilailta saaman varsin positiivisen palautteen vuoksi päätettiin, että sellaiset toteutetaan myös vuoden 2006 lopulla (ilmeisesti lauantaina marraskuun 11 päivänä). Asiaa valmistellaan ja siihen palataan oppilaille ja heidän vanhemmilleen suunnattujen kyselyjen tulosten tultua analysoiduiksi.

Ei kommentteja: