maanantai 5. marraskuuta 2007

TOIMINNAN RAAMIT

POKKA (POhjankartanon Koti-Koulu -Asiat)

Toiminta-ajatus:
POKKA on avoin ja toimintaan keskittyvä vanhempaintoimikunta, joka pyrkii olemaan mukana Pohjankartanon koululaisten elämään ja kouluun liittyvissä tärkeissä asioissa, koulun kehittämisessä ja koulun ja kotien yhteistoiminnan lisäämisessä. POKKA pyrkii vaikuttamaan koulua koskeviin päätöksiin yhteistyössä koulun kanssa esimerkiksi kaupungin luottamuselimissä ja alueellisissa yhteistyöryhmissä. Toimikunta on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Motto:
Mitä paremmin tunnemme toisemme, sitä paremmin lapsemme voivat.

Yhdistysmuoto:
POKKA on rekisteröimätön toimielin.

Toimikunnan kokoonpano:
Kunkin luokan oppilaiden vanhemmat valitsevat keskuudestaan 1-2 nimettyä luokan edustajaa kuukausikokouksiin, mutta muutkin vanhemmat ovat kokouksiin tervetulleita. Nimetyt edustajat valitaan 7. luokan ensimmäisessä vanhempainillassa. Nimetty edustaja voidaan tarvittaessa vaihtaa.

Rehtori ja apulaisrehtori kuuluvat toimikuntaan. Lisäksi opettajat valitsevat 1-2 opettajaedustajaa lukuvuodeksi kerrallaan. Myös muut opettajat ovat tervetulleita Pokan kokouksiin ja tilaisuuksiin.

Oppilaskunta valitsee keskuudestaan 1-2 oppilasjäsentä. Myös muut oppilaat ovat tervetulleita Pokan kokouksiin.

Vastuuhenkilöt:
Toimikunnan toimintaa johtaa puheenjohtaja, joka valitaan kullekin lukuvuodelle syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Lisäksi toimikunnalle valitaan lukuvuodeksi varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Tarpeen vaatiessa toimikunta valitsee keskuudestaan tiedottajan ja muita nimettyjä vastuuhenkilöitä.

Järjestäytyminen:
Syksyn ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle rehtori. Muut kokouskutsut hoitaa sihteeri.

Puheenjohtaja ja sihteeri laativat kokouksen esityslistan. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään nimetyille edustajille. Lisäksi kaikille avoin kokouskutsu lisätään esityslistan kera Pokan nettisivuille hyvissä ajoin ennen kokousta. Koulun jaksotiedotteissa ilmoitetaan seuraavien kokousten ajankohdat.

Toimintatavat:
Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa esimerkiksi jokaisen kuukauden toisella viikolla. Kokoontumispäivää vaihdetaan, jotta vanhempien säännölliset harrastukset yms. eivät estäisi kokouksiin osallistumista.

Toimikunta käsittelee kokouksissa koulun toimintaan ja kehittämiseen liittyviä yleisiä asioita. Toimikunta ei käsittele yksittäisen oppilaan koulunkäyntiin liittyviä asioita. Rehtori, apulaisrehtori ja opettajakunnan edustaja tuovat esille koulun kuulumisia. Toiminta hahmotellaan tarkemmin aina toimintavuoden alussa, ja se muotoutuu ajankohtaisten tarpeiden mukaan toiminta-ajatuksen pohjalta.

Tiedottaminen:
Toimikunnan olemassaolosta tiedotetaan vanhemmille kaikissa vanhempainilloissa, koulun nettisivuilla, jaksotiedotteissa ja toimikunnan omassa blogissa. Lisäksi toimikunnan järjestämistä tapahtumista ja tekemistä kannanotoista tiedotetaan riittävän usein.

Kaikki tiedottaminen tekee Pokan toimintaa näkyväksi ja madaltaa vanhempien kynnystä osallistua siihen. Tiedottamisen tulee olla selkeää ja riittävän houkuttelevaa, jotta se nostaa Pokan profiilia ja arvostusta vanhempien keskuudessa.

Tiedottamisessa käytetään niin paljon kuin mahdollista yhtenäistä visuaalista ilmettä, joka koostuu seuraavista elementeistä:
- toimikunnan logo
- väri: keltainen (esim. tiedotteen paperi)
- otsikkofontti: Arial (mahdollisissa painotöissä Arialia vastaava Helvetica), leipäteksti Arial (Bold) ja pidemmissä teksteissä Times

Ei kommentteja: