lauantai 17. joulukuuta 2011

Helmikuun kuukausikokouksen esityslista

Aika: Ke 8.2.2012 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon opettajainhuone

1. Kokouksen avaus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Teemavanhempainillan palaute
4. POKKAn työnjaon selkiyttäminen
5. Kevään kokousajoista päättäminen
6. kokouksen päättäminen

Joulukuun kuukausikokous

Keskiviikko 7.12.2011 klo 18.00
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
Läsnä: Outi Renko, puheenjohtaja
Heli Lindberg
Kirsi Kumpulainen
Eija Kreivi-Kangas, siht.

Esityslistan mukaiset asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.04

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin. Lisäyksenä 8. lk:ien vanhempainillan kokemuksia sekä Outin palaute Vanhempain foorumien tapaamisista.

3. Tukioppilastoiminnan esittelyä
Tukioppilastoiminnasta olivat kertomassa Tukioppilaiden pj. Nelli Hänninen ja vpj. Katriina Kukkonen. Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia, käytöksellään esimerkkeinä muille oppilaille. He pyrkivät lisäämään koulun yhteishenkeä mm. erilaisten tapahtumien kautta. He toimivat "silminä ja korvina" esim. kiusaamistilanteita havaitakseen; opettajat eivät huomaa kaikkea. Tukioppilaat käyvät kertomassa keväisin tuleville 7. lk:laisille yläasteesta ja esittelevät kouluansa sekä toimivat sitten kummeina uusille 7. lk:laisille. Tukioppilaat kokoustavat n. kahden viikon välein. MLL kouluttaa tukioppilaat ja koulutuksesta saa todistuksen.

4. Kokemuksia 8. lk:ille 24.11. järjestetystä vanhempainillasta
Minna Pessala oli hyvin kiteyttäny/koonnut Terveyskysekyjen tulokset ja esitteli ne vanhemmille. Vaikka kyseessä oli vaikeita asioita mm. päihteiden käytöstä, ne tuotiin esille rakentavalla asenteella. Vanhemmat olivat yllättyneitä esim. alkoholin käytön yleisyydestä. Luokkakohtaisista tapaamisista Kirsi pyytää vielä palautetta ko. luokkien vanhempaintoimikunnan edustajilta ja tuo sen seuraavaan kokoukseen.

5. Vanhempain foorumit
Outi oli ollut kahdesti syksyn aikana mukana Vanhempain foorumien tapaamisissa. Kyse on Koti-koulu -yhteistyön kehittämisestä, jonka tukena toimivat Vanhempain Akatemia (Nuorten Ystävät ry), Vanhempainliitto ja Oulun kaupungin opetustoimi. Foorumi toimii hyvien käytänteiden jakamispaikkana. Hyviä ideoita oli mm. selkeytetty työnjako, tiedotukseen liittyvät asiat sekä videovälitteiset vanhempainillat. Jatkossa olisi hyvä olla mukana toinenkin edustaja Pohjankartanosta, jotta saataisiin asioita paremmin jalkautettua. Seuraava tapaaminen on toukokuussa 2012.

6. Muut asiat
Kirsi muistutti Oppilaiden Joulukonsertista Tuomiokirkossa 13.12. klo 19 sekä Joulukirkosta 17.12. klo 9, joihin vanhemmilla on mahdollisuus osallistua.
Seuraava vanhempaintoimikunnan kokous 8.2.2012 klo 18. Tuolloin sovitaan kevään muut kokousajankohdat.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50

keskiviikko 7. joulukuuta 2011

Joulukuun kuukausikokous

Kuukausikokouksen esityslista
Aika: Ke 7.12.2011 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon opettajainhuone

1. Kokouksen avaus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Tukioppilastoiminnan esittely
4. Muut asiat
5. kokouksen päättäminen

lauantai 12. marraskuuta 2011

Marraskuun kuukausikokous

MARRASKUUN KUUKAUSIKOKOUS

Keskiviikko 2.11.2011 klo 18.00
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

Läsnä:
Marja Pohjola-Effe, puheenjohtaja
Riika Lantto
Outi Renko, kokouksen sihteeri
Milka Viitanen, oppilaskunnan edustaja
Salla Takamäki, oppilaskunnan edustaja
Riitta Vikeväinen
Tuula Korpi
Minna Pessala, oppilaskunnan ohjaava opettaja
Erja Nurkkala
Heli Heikkinen


Esityslistan mukaiset asiat

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.04

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin. Muihin asioihin sovittiin kuultavaksi
oppilaskunnan edustajien puheenvuoro.

3. Kaikkien luokka-asteiden vanhempainillan sisällön yhteenveto ja kutsun
laatiminen
Minna Pessala kertoi, että luokanvalvojille on vuodessa yhden
vanhempainillan velvoite. Osa luokanvalvojista (7. ja 9. luokat) on jo
vanhempainillan pitäneet tälle lukuvuotta, joten heille ei voi tätä
velvoitetta enää antaa. Vanhempainilta pidetään alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti 8. luokkien vanhemmille, mutta kaikille luokka-asteille
välitetään kutsu ja vanhemmat ovat erittäin tervetulleita vanhempainiltaan
keskustelemaan ja kuulemaan tärkeistä asioista.

Alustajaksi vanhempainiltaan on saatu myös Pohjankartanon koululla toimiva
psyykkari, psykiatrinen sairaanhoitaja Anna Onnela. Hän pitää vanhempain
illan alussa n. 30 minuutin alustuksen terveyskyselyn huolenaiheiden
pohjalta. Tämän jälkeen vanhempainilta jatkuu luokissa luokanvalvojien
johdolla. Kunkin luokan vanhempaintoimikunnan edustajat lupasivat mennä
mukaan vanhempainiltaan ja osallistua aktiivisesti keskustelun
herättämiseen, jotta luokanvalvojat eivät jää yksin tämän asian kanssa.
Muiden luokkien vanhemmat voivat kokoontua alustuksen jälkeen yhteen Pokan
edustajan kanssa keskustelemaan.

Laadittiin runko kutsulle, jonka Minna Pessala lupasi laatia loppuun ja
laittaa eteenpäin.

4. Muut asiat

Oppilaskunnan edustajat kertoivat tämän syksyn toiminnastaan. Syksyllä on
valittu uusi hallitus, johon kuuluu kaksi oppilasta per luokka-aste.
Oppilaskunnan hallitukselle kuului myös taksvärkkipäivän tuoton kohteiden
päättäminen. Tänä vuonna tuotto menee puoliksi Taksvärkki Ry:n kautta Unelma
ammatista –projektille Mosambikiin ja toinen puoli Suomen Luontoliitolle.
Viikolla 41 oppilaskunta oli järjestänyt myyjäiset. Myöhemmin syksyllä
järjestetään Oulun kaupungin nuorisovaalit, joiden toteuttamisessa
oppilaskunnan edustajat ovat mukana. Oppilaskunta osallistuu tänä syksynä
vielä ainakin koulun joulujuhlan ja joulutanssiaisten järjestelyihin.

5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15

sunnuntai 30. lokakuuta 2011

MARRASKUUN KUUKAUSIKOKOUS

Kuukausikokouksen esityslista
Keskiviikko 2.11.2011 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon opettajainhuone

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Kaikkien luokka-asteiden vanhempainillan sisällön yhteenveto ja kutsun laatiminen
4. Muut asiat
5. Kokouksen päättäminen

sunnuntai 16. lokakuuta 2011

Lokakuun kuukausikokous

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

POKKAKuukausikokous 5.10.2011

Läsnä:Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori
Marja Pohjola-Effe, puheenjohtaja
Riika LanttoOuti Renko, kokouksen sihteeri
Jaana Lemberg
Erja Nurkkala
Alma Keränen, oppilaskunnan edustaja
Vilja Perttunen, oppilaskunnan edustaja
Salla Takamäki, oppilaskunnan edustaja
Heli Lindberg
Riitta Vikeväinen
Tuula Korpi
Ulla-Mari Luukkonen
Kirsti Kokko-Järvelä
Minna Pessala, oppilaskunnan ohjaava opettaja

Esityslistan mukaiset asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.09

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin. Sovittiin, että aluksi Ruut Pasanen(opinto-ohjaaja) esittelee 7. luokan TET päiväasioita. Ks. kohta 5.

3. Terveyskyselyjen tulokset

Kouluterveyskyselyyn ovat vastanneet vuonna 2009 silloiset 8-9 luokkalaiset.Tuloksia on käsitelty viime kevään kokouksessa ja toivottu niiden puitteissauutta mahdollisuutta tutustua tuloksiin ja niiden pohjalta järjestää teemanmukainen vanhempain ilta 8. luokille. Terveyskyselyssä nousivat osin samat asiat esille kuin aiemmassakokouksessa:
- vanhemmat eivät tiedä, missä viikonloppuisin ollaan
- ei yhtään läheistä ystävää (pojat)
- koulukiusaaminen, fyysisen uhan kokeminen
- keskivaikean ja vaikean masennuksen esiintymisen taajuus
- liikunnan puute
- ruokaillessa ei syödä monipuolisesti.

Näistä aiheista keskusteltiin, erityisesti energiajuomien juomisesta. Erityisesti pojille tämä tuntuu olevan imagokysymys ja vaikuttaavälillisesti valvomiseen, väsymykseen, tuntien aikaiseen levottomuuteen jahuonoon syömiseen. Ehdotettiin, että energiajuomien juominen kiellettäisiin kokonaan. Tämä toteutettaisiin ensin mielipidekyselynä vanhemmille, joskin asiasta keskustellaan jo eri koulujen välillä yhtenäisen käytännön saamiseksi kaikkiin Oulun kouluihin.

4. 8. luokkien vanhempainillan suunnittelu

Terveyskyselyn pohjalta syntyi ajatus, että vanhempainilta olisi syytä tarjota kaikille luokka-asteille. Päätettiin, että 24.11. 2011 oleva vanhempainilta on tällainen. Tämä käytäisiin terveysteemalla, johon kuuluisi alkuun lyhyt alustus (jokin terveysalan asiantuntija, esim. Oulun kaupunginkouluihin palkattu psyykkari (psykiatrinen sairaanhoitaja), jolla kosketuspintaa myöskin koulutyöhön). Tämän jälkeen siirryttäisiin luokittain keskustelemaan osin jo ennalta mietityistä aiheista ja alustuksen pohjalta heränneistä kysymyksistä. Sekä oppilaskunnan edustajien että vanhempien edustajien mielestä tämä olisi hyvä toteuttaa myös jossain määrin lasten ja vanhempien kanssa yhteistyössä, esim. oppilaskunnan edustajat olisivat paikalla. Juhlasali tulee varata kyseistä tilaisuutta varten.

2.11. kokouksessa kootaan ajatukset yhteen ja laaditaan kutsu valmiiksi. Tähän mennessä alustuksen pitäjä on selvillä.

5. Muut asiat

Ruut Pasanen esitteli 7. luokkien uutta TET päivä käytäntöä. Tänä lukuvuonnaTET päivä suoritetaan omalla koululla, tavoitteena on ympäristövastuun lisääminen omassa koulussa. Mm. roskaaminen on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina. TET päivä toteutetaan yhteistyössä koulun ja Oulun serviisin kanssa. Oppilaat menevät suorittamaan TETiä luokkajärjestyksessä pareittain aakkosista alkaen. Päivä alkaa klo 8.15 virastomestarin kopilta (Oulunserviisin edustaja käy hakemassa) ja päättyy 14.15. Oppilaan tulee selvittää itse päivän läksyt. Mikäli päivälle sattuu koe, oppilas käy normaalisti kokeessa ja tulee takaisin töihin. TET päivästä on lähetetty infoa Helmessä sekä oppilaille että huoltajille. Seuraava kokous päätettiin aikaistaa pidettäväksi 2.11.2011.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45

keskiviikko 28. syyskuuta 2011

Esityslista 5.10.2011

Kuukausikokouksen esityslista
Keskiviikko 5.10.2011 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon opettajainhuone

1. Kokouksen avaus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Terveyskyselyjen tulokset
4. 8. lk:ien vanhempainillan suunnittelu
5. Muut asiat
6. Kokouksen päättäminen

tiistai 13. syyskuuta 2011

Pokkan kokous 7.9.2011

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
Kuukausikokous

Läsnä:
Ilpo Hettula, rehtori
Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori
Minna Pessala
Jaana Lampela
Heli Heikkinen
Riikka Lantto
Mirja Rapakko
Juha Siitonen
Heli Lindberg
Outi Renko, pj
Eija Kreivi-Kangas, siht.Esityslistan mukaiset asiat

1. Kokouksen avausRehtori avasi kokouksen klo 18.05

2. Esityslistan hyväksyminenEsityslista hyväksyttiin.

3. Vanhempaintoimikunnan järjestäytyminenPuheenjohtajaksi valittiin Marja Pohjola-Effe, varapuheenjohtajaksi Outi Renko ja sihteeriksi Eija Kreivi-Kangas. Puheenjohtajan ollessa estyneenä sijaisena toimi varapuheenjohtaja.

4. Lukuvuoden 2011-2012 toiminnan suunnittelu
Käytiin keskustelua syksyn kokousten aiheista/teemoista.Toiminnallisen vanhempainillan järjestäminen koetaan mielekkääksi ja siitä on jo hyviä kokemuksia.

Terveyskyselyjen tuloksia toivottiin käytävän uuden Pokkan kokoonpanon kanssa läpi.

Opettajat toivoivat jonkun kerran teemana olevan jälki-istunnot. Niihin toivottaisiin toisenlaista lähestymistapaa, esim. kasvatuskeskustelut.

Seuraavassa kokouksessa oppilaskunnan edustaja tulee kertomaan alkaneen kauden suunnitelmistaan. Myös tukioppilasita käy edustus esittäytymässä.

5. Koulukuvausten toimintaohje
Opetushallituksesta tulleet uudet, tarkast ohjeet koulukuvauksiin liittyen. Oleellisena muutoksena on, että järjestelypalkkiota ei saa ottaa. Tätä on yleensä voitu hyödyntää mm. stipendeihin. Vanhemmat ovat olleet mukana kuvaajan valinnassa aikaisemmin. Tämän syksyn kuvaukset on jo sovittu. Uudet säännökset koskevat tulevia kuvauksia. Opetustoimen ohjeistusta koulukuvauksiin liittyen käydään läpi myös Pokkassa.

6. Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiatRehtori kertoi, että erikoislu
okkatoiminnan tulevaisuudesta käydään koko ajan keskustelua. Toistaiseksi suunnittelu on pysähtynyt mm. kuntien yhdistymisen vuoksi. Kokonaan erik.luokkatoiminnan lakkauttaminen ei ole todennäköistä, enemmänkin mietitään painotusta ja sijaintia. Uusi työryhmä (jossa rehtori itse mukana) antaa lausuntonsa 31.5.2012. Pokka seuraa keskustelua ja mahd. suunnitelmia.

7. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin luokkaretkiin liittyvistä periaatteista. Luokat saavat itse tehdä päätöksen luokkaretkestä vanhempia kuunnellen. Rahan keruuseen on olemassa erilaisi käytäntöjä.

8. Kokousaikataulu
Pokan seuraavat kokoukset:
05.10.11
09.11.11
07.12.11
08.02.12

keskiviikko 4. toukokuuta 2011

Huhtikuun kuukausikokous

KOKOUS 13.4.2011 Pöytäkirja

Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone
Läsnä: Marja Pohjola-Effe, Kaija Järvelin, Kirsti Kokko-Järvelä, Heli
Lindberg, Anne Kipinä, Minna Pessala, Kirsi Kumpulainen, Outi Orajärvi,
sihteerinä

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00.

2.Esityslistan hyväksyminen.
Esityslista hyväksyttiin.

3.Koulukuvaesittely

Kuvaamo Braithwaite, Oulaisista esitteli kuvaamonsa tuotteet. Tarjous
olemassa, päätetään syksyllä 2011. Lisää esittelyjä kuullaan 9.5.2011
Pokka:n kokouksessa.

4.Kouluterveyskysely 2009 vastaukset.

Kouluterveyskyselyyn ovat vastanneet vuonna 2009 silloiset 8-9 luokkalaiset.
Kyselyn vastaukset on nyt analysoitu ja vastaukset esiteltiin
vanhempainyhdistykselle. Vastauksissa oli eriteltyinä Pohjankartanon koulu,
Oulun koulut sekä Pohjois-Pohjanmaan koulut.

Pohjankartanon koulun osalta tuloksissa nousi suurina prosenttimäärinä
vertailuryhmiin verrattuna seuraavaa:

• ei yhtään läheistä ystävää (pojat)
• koululääkärin vastaanotolle pääsy vaikeaa
• tupakointi
• humalahakuisuus alkoholinkäytössä
• laittomia (?) huumeita käyttäneiden määrä
• yleisesti tyttöjen kokemana sairastaminen, masentuneisuus, päänsärky
• vanhemmat eivät tiedä, missä viikonloppuisin ollaan
• hampaiden harjauksen tärkeys (pojilla)
• ruokaillessa ei syödä monipuolisesti.

Keskusteltiin terveyskyselyn tuloksista ja siitä, missä yhteyksissä näitä
olisi muuten tarkoitus käydä läpi. Ensi syksynä voisi järjestää 8-9
luokkalaisille esim. terveyskasvatukseen, päihteisiin ja huumeisiin
liittyvän vanhempainillan. Järjestäjiä voitaisiin kysyä ulkopuolelta ja
muiden koulujen käyttämiä järjestäjiä. Panelisteina voisi olla esim.
huumepoliisi. Palataan tähän vielä myöhemmin Pokkan kokouksissa.

5. Puistokonsertit ja turvallisuus.

Kaija Järvelin kertoi puistoturvallisuuden tason tiedusteluistaan
kaupungilta. Hän oli myös selvittänyt, että puistoesiintymisiin tarvitaan
kaupungilta maksullinen lupa, joka on kuitenkin ihan marginaalinen.
Pohjankartanon koulun musiikin opettajilta tiedustellaan, olisivatko
kiinnostuneita ja Pokka voisi kyseisen luvan hankkia. Puistoesiintymislupa
antaisi mahdollisuuden mm. musiikkiluokkien tuntien pitämisen, harjoittelun
jne. kaupungin puistoissa.

6. Muut asiat
Ei ollut muita asioita.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.01.

maanantai 21. maaliskuuta 2011

Maaliskuun kuukausikokous

Maaliskuun kuukausikokous

Aika: 15.3.2011 kello 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulun opettajain huone, Suvantokatu 1, Oulu
Läsnä: Kirsti Kokko-Järvelä, Riittä Vikeväinen, Tuula Korpi, Kaija
Järvelin, Erja Nurkkala, Kirsi Kumpulainen, Minna Pessala, Marja
Pohjola-Effe (pj ja sihteeri)


1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.10.

2.Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

3.Koulukuvausasiaa

Koulukuvaukset hoitaa vielä tänä vuonna Kuvaverkko Oy. Kolmivuotinen
sopimus päättyy vuoden lopussa, joten on aika valita uusi
koulukuvausyritys.

Apulaisrehtori Kumpulainen kertoi, että opetustoimi suosittelee
koulujen tekevän vain lyhyitä sopimuksia (esim. 1 vuosi).
Opetushallitukselta ei ole tullut kirjallisia ohjeita. Suomen
Vanhempainliiton kanta on, että kouluissa toimivia
vanhempainyhdistyksiä kuultaisiin aina koulukuvauksista päätettäessä.

Pokka päätti pyytää tarjoukset 4-5 koulukuvausyritykseltä, pyydetään
tarjoukset sekä 1- että 2-vuotisiin sopimuksiin. Puheenjohtaja hoitaa
käytännön asiat. Yritykset pyydetään esittelemään tarjouksiaan
seuraaviin kokouksiin (13.4. ja 9.5). Paikalle pyydetään myös
oppilaskunnan jäseniä opettaja Minna Pessalan kautta. Oppilaskunta ja
Pokka tekevät ehdotuksen valittavasta yrityksestä, päätöksen tekee
rehtori. Sopimus tehdään koulun ja yrityksen välillä.

Keskusteltiin, mitkä seikat otetaan huomioon yritystä valittaessa.
Seuraavat listattiin:
-kokonaisedullisuus
-paperin hyvä laatu
-myös multavalkovaihtoehto
-oppilaiden asettelu ryhmäkuvissa / kasvot hyvin näkyvissä / oppilaat
eivät liian kaukana
-kuvapakettivaihtoehtojen erityyppisyys
-oululaisuus / koulukuvaaja lähialueelta
-myös 1-vuotinen sopimuksen mahdollisuus.


4.Muut asiat.
Puheenjohtaja laatii toukokuun kokoukseen Pokkan toimintakertomuksen
kaudelta 2010-2011.

5.Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

perjantai 18. helmikuuta 2011

Pöytäkirja 10.2.2011

POKKAn helmikuun kokous
Torstai 10.2.2011, Pohjankartanon koulu

Läsnä: Kirsi Kumpulainen, Leena Pääkkönen, Marja Pohjola-Effe (pj. / sihteeri)


1.Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

2.Esityslista hyväksyttiin.

3.Erikoisluokka-asiaa

Musiikinopettaja Leena Pääkkönen kertoi kuulumiset Opetustoimen
tapaamisesta 30.1.2011. Paikalla oli yhteensä kuusi
erikoisluokkaopettajaa (kaksi musiikin, kaksi kuvaamataidon sekä kaksi
liikunnan), opettajien pääluottamusmies Katariina Kattelus sekä
Opetustoimesta hallintojohtaja Mika Penttilä ja perusopetuksen
johtaja Arto Willman. Tapaaminen oli sujunut hyvässä hengessä ja
yhteisymmärryksessä. Erikoisluokkien opettajien toive Opetustoimeen
oli, että erikoisluokkatoimintaa kehitettäisiin yhteistyössä ao. koulujen
ja Opetustoimen kanssa. Opetustoimen mukaan mitään akuuttia muutosuhkaa
erikoisluokkatoiminnan suhteen ei tällä hetkellä ole, vaan erikoisluokat nähdään
positiivisena asiana. Opetustoimen mukaan kehittämisen pääpaino on nyt Uuden Oulun
kouluverkkokeskustelussa. Tähän työhön opetuslautakunta ryhtyy kevään
aikana.

Sovittiin, että seurataan aktiivisesti virkamiesten sekä
opetuslautakunnan työtä ja otetaan erikoisluokka-asia esille uudestaan
vanhempaintoimikunnassa, mikäli aihetta on.


4.Kokous päättyi klo 18.50.

5. Seuraava kokous tiistaina 15.3.2011.

tiistai 8. helmikuuta 2011

Kokouskutsu 10.2.2011

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA
Torstai 10.2.2011 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

1. Kokouksen avaus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Erikoisluokka-asiaa
4. Muut asiat
5. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja 12.1.2011

Tammikuun kokous 12.1.2011

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00. POKKAn varsinaisen
sihteerin ollessa estynyt tulemaan kokoukseen, valittiin sihteeriksi
Outi Orajärvi.


2.Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.


3.Erikoisluokka-asiaa
Erikoisluokka-asiaa alusti kokoukselle musiikinopettaja Leena
Pääkkönen. Hän kertoi, että opetuslautakunta on pyytänyt
erikoisluokkien opettajia kokoukseensa tammikuun lopulla. Paikalle on
pyydetty yhteensä kuusi opettajaa eli kaksi kuvaamataidonopettajaa,
kaksi liikunnanopettajaa ja kaksi musiikinopettajaa kaupungin eri
kouluista, joissa erikoisluokkatoimintaa on.

Päätettiin, että Leena Pääkkönen tiedottaa POKKAlaisia tapaamisen
annista ja ryhdymme sitten mahdollisiin toimenpiteisiin seuraavassa
POKKAn kokouksessa.


4.Poikakuorotoiminnan tukeminen / yhteistyö Pohjankartanon koulu ja
Ynnin pojat

POKKAn jäsen Kaija Järvelin esitti musiikinopettajille ehdotuksen
YNNIN poikakuoron jäsenten lauluharrastuksen erityistä huomioimista
musiikkiluokkien pääsykokeissa heidän hakiessaan esim.
Pohjankartanoon. Musiikinopettaja ilmoitti, että kaikkien hakijoiden
musiikin harrastuneisuus otetaan jo huomioon pääsykokeissa.
Hakuprosessin on oltava oikeudenmukainen kaikkia kohtaan. Yhteistyötä
Ynnin poikien ja Pohjankartanon koulun musiikkiluokkien kanssa sen
sijaan tietysti voidaan tehdä.


5.Kokousaikataulu kevätlukukaudelle 2011
Seuraavat kokoukset ovat.
torstai 10.2.
tiistai 15.3
keskiviikko 13.4.
tiistai 3.5.

6.Muut asiat
Muita asioita ei ollut.


7.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.13.


Seuraava kokous torstaina 10.2.2011.


Oulussa 12.1.2011

Marja Pohjola-Effe Outi Orajärvi
puheenjohtaja sihteeri

pöytäkirja 091210

POKKA Joulukuun kokous 9.12.2010

Paikka Pohjankartanon koulun opettajainhuone
Suvantokatu 1, Oulu

Läsnä Marja Pohjola-Effe, puheenjohtaja
Kaija Järvelin, 9F
Nina Huovinen, oppilaskunnan edustaja
Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori
Minna Pessala, opettajain edustaja
Anne Kipinä, 8F, tämän kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.

2. Järjestäytyminen
Varsinaisen POKKA:n sihteerin ollessa estynyt, pj kutsui tämän
kokouksen sihteeriksi Anne Kipinän.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista

4. Ammattimessut lauantaina 22.11.2010, palaute

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat lukeneet 347 oppilaiden
antamaa palautetta. Kaikkiaan oppilaita on noin 500. Osa luokista ei
ollut saanut palautelomaketta.

Todettiin, että palaute järjestetystä päivästä on hyvää. Vapaat
kommentit olivat asiallisia, palautteen laatua oli mietitty tarkkaan.
Palautteissa oli vastattu, mitä odotettiin ja mitä vaille jäätiin.
Oppilaat olivat suhtautuneet asiallisesti palautteen tekemiseen, joka
tehtiin välittömästi päivän lopuksi.

Erityisesti hyvää palautetta tuli esityksissä käytetyistä kuvista.

Esiteltyjä ammatteja oli riittävästi. Harmillista oli, että poliisi ei
päässyt päivään mukaan. Esitettiin, että jatkossa myös kaupungin
työntekijöitä kysytään virkatyönään esittelemään ammattiaan.

Esittelijöiden antama palaute oli todella hyvää. Järjestelyt toimivat,
etukäteisinfo oli riittävä, esittelijöiden toiveet otettiin huomioon.
Esittelyjen määrä, 7/henkilö, koettiin ehkä rankaksi. Keskustelussa
tuotiin esille, että jos esittelijöitä olisi enemmän, yhden ammatin
esittelyaika voisi olla pitempi ja niitä voisi olla vähemmän.
Toisaalta oppilaille pitempi aika seurata voi olla haasteellisempi.

Esittelijöiden mielestä pppilaat olivat tosi fiksuja, toisaalta arkoja
kyselemään. Aika vuorovaikutukseen kysymysten kautta oli lyhyt.

VerkkoKalevassa oli toimittaja Esko Ahon ottamia kuvia. Muuten
lehdistö ei reagoinut tilaisuuteen. Opetustoimen tiedottajan kautta
lähetettiin lehdistötiedotteet etukäteen.

Annetun palautteen perusteella Ammattimessut järjestetään jatkossakin.
Kerätyt palautteet tallennetaan vinkiksi ja opastukseksi kahden vuoden
päästä järjestettävään tapahtumaan. Tapahtumaa voisi tuoda
julkisuuteen esiin muutenkin, vaikka ministeriöön asti. Jos Oulusta on
ministeri kahden vuoden kuluttua, hänet pyydetään Ammattimessuille
mukaan.

Keskustelussa tuotiin esille, että Opettaja-lehteen voisi tehdä jutun
Ammattimessuista. Juttuun pitäisi kerätä tietoa jo pidetyistä
messuista, valokuviakin tarvitaan. Jutussa on tärkeä tuoda esille se,
että juuri POKKA on kehittänyt idean näistä Ammattimessuista. Muutkin
koulut ovat kyselleet tilaisuuden toteuttamisesta, joten myös muihin
lehtiin voisi esittää jutun julkaisemista. Joku vanhemmista voisi
ottaa jutun tehdäkseen, muutamia henkilöitä voisi haastatella,
esimerkiksi Ammattimessujen idean isää Teuvo Tanneria sekä koulun
oppilaita. Messut ovat kodin ja koulun välistä yhteistyötä, mikä on
hyvä pohja jutun tekemiseen. Puheenjohtaja kysyy Opettaja-lehdeltä,
haluavatko tällaisen jutun. Esimerkiksi toimittaja Esko Ahoa
voitaisiin kysyä jutun tekemiseen.

Esittelijät ovat halunneet koottuja palautteita Ammattimessuista:
lukuja, toiveita esiteltävistä ammateista sekä oppilaiden
vastauksista. Helmen kautta laitetaan viesti, että koosteet ovat Pokan
pöytäkirjan yhteydessä. Puheenjohtaja tekee koosteet palautteista.
Opettaja Jukka Holmalan kanssa sovitaan opastuksesta POKAN-sivujen
tallennuksien tekemiseen.

5.Muut asiat

Kaija Järvelin esitti yleisen huolen siitä, että poikakuorojen ja
niissä laulajien määrä on pieni ja toiminta haavoittuvaa. Onko
koulujen, joissa on musiikkiluokat, mahdollista kannustaa joillakin
tavoin poikakuorossa laulamisessa, jotta tätä kautta poikien
kuorotoimintaan saataisiin kiinnostusta lisää. Todettiin, että
kokouksessa asiasta ei ole tietoa, asiaa voisi kysyä esimerkiksi
musiikinopettajilta.

POKKA kutsuu musiikinopettajia 12.1. kokoukseen kertomaan, miten
musiikkiluokkien ja muiden erikoisluokkien tilanne etenee ja mikä on
tämänhetkinen tilanne. Helmen kautta olisi hyvä laittaa tietoa
tilanteen etenemisestä myös vanhemmille ja tätä kautta aktivoida myös
heitä tarvittavaan toimintaan.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.


Seuraava kokous keskiviikkona 12.1.2011.


Oulussa 9.12.2011

Marja Pohjola-Effe Anne Kipinä
puheenjohtaja sihteeri