maanantai 26. marraskuuta 2007

Pöytäkirja 14.11.2007

POKKA                                                                         PÖYTÄKIRJA

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

                                                                                       14.11.2007


KUUKAUSIKOKOUS

 

 

Aika:             13.11.2007 klo 18.00

 

Paikka:                              Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

 

Läsnä:                                Maire Toivanen, puheenjohtaja

                                            Heikki Helomaa, varapuheenjohtaja

                                            Kirsi Kumpulainen, apul. rehtori

                                            Terhi Sirén

                                            Meeri Matikainen

                                            Marjut Soppela

                                            Allan Palokangas

                                            Leena Saarela

                                            Leena Malo

                                            Teija Ruotsalainen

                                            Tuula Niskakangas, sihteeri

                                             

1

Kokouksen avaus            

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

                                            Puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla ja hoitivat kyseiset tehtävät.               

3

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4

Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

                                            Keskusteltiin, miten Jokelan tapahtumien käsittely oli hoidettu koululla. Käytäntö on ollut vaihtelevaa eri luokissa. Todettiin, että kriisisuunnitelma kaipaa päivitystä.

 

                                            Meneillään on uniteema-viikko koululla.

 

                                            Koululla siirrytään Riihi-järjestelmästä Helmi-järjestelmään. Aluksi sinne alitetaan poissaolot ja tunnukset vanhemmille toimitetaan ensi viikolla.

 

                                            Valokuvauksesta järjestetään kysely vanhemmille Pokkan bloggerissa. Oppilaskunta suorittaa vastaavan kyselyn oppilaille oppilaskunnan bloggerissa.

 

5

Muut esille tulevat asiat    Pöytäkirjan hyväksyminen hoidetaan siten, että puheenjohtaja ja sihteeri tarkastavat pöytäkirjan entiseen tapaan.

 

                                            Oppilaskunta aloittaa välipalatarjoilun.

6

Seuraava kokous            

Seuraava kokous pidetään 11.12.2007 klo 18.00.

 

Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

 

 

 

 

                                            Maire Toivanen                                       Tuula Niskakangas

                                            Puheenjohtaja                                          sihteeri                              

                                           

Pöytäkirja 18.9.2007

POKKA                                                                         PÖYTÄKIRJA

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

                                                                                       18.09.2007


KUUKAUSIKOKOUS

 

 

Aika:                                   18.09.2007  klo 18.00

 

Paikka:                              Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

 

Läsnä:                               

                                             

                                            Ilpo Hettula, rehtori

                                            Kirsi Kumpulainen, apul. rehtori

                                            Susanna Haapsamo

                                            Heikki Helomaa

                                            Liisa Ben Henia

                                            Jukka Holmala

                                            Meeri Matikainen

                                            Pirjo Syrjälä

                                            Maire Toivanen

                                           

                                             

                                             

1

Kokouksen avaus            

                                            Rehtori avasi lukukauden ensimmäisen kokouksen koska Vanhempaintoimikunta ei ollut järjestäytynyt vielä.

2

Kokouksen järjestäytyminen

                                            Puheenjohtajaksi valittiin Maire Toivanen ja sihteeriksi Heikki Helomaa.

3

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4

Vanhempaintoimikunnan järjestäytyminen lukuvuodeksi 2007-08

                                            Puheenjohtajaksi valittiin Maire Toivanen

Varapuheenjohtajaksi  Heikki Helomaa                   

                                            Sihteeriksi Tuula Niskakangas ei ollut paikalla mutta oli antanut suostumuksen jo aiemmin.

                                            Pokan sivuilla toiminnan periaatteet.

 

5

Lukuvuoden 2007-08 toiminnan suunnittelua

                                            Keskeneräisiä asioita edelliseltä kaudelta

-          Itsepuolustus kurssi, selvitetään kouluttajaa ko.kurssille ja pyydetään ottamaan yhteyttä rehtoriin.

Viikko 46 univiikko, uni on teemana koko lukuvuoden.

Pohjankartanon koululla luento unesta 14.11.07 klo 18.00

 

Kokoonnutaan kerran kuukaudessa ajan kohdat sovitaan     

kokouksissa.

                                     

6

Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

                                            Riihi poissaolojärjestelmä on ollut käytössä, mutta siitä luovutaan tuotekehityksen loputtua.

                                            Siirrytään käyttämään helmi järjestelmää 2007 vuoden aikana.

 

                                            Ruokailuasia herättänyt keskustelua jopa siinä määrin että tiedotusvälineet esim: kaleva ja yle ovat olleet kiinnostuneita asiasta.

                                            Koulussa on asiaan yritetty tehdä parannuksia, tekemällä ruokailu aikojen porrastuksiin muutoksia, painotusta siirretty eteenpäin jolloin klo 10.00 ruokailijoiden määrä saatu pienemmäksi.

                                           

                                            Edellisellä kaudella oli päätetty siirtää pokan tiedottaminen blogiin, jolloin sivujen ylläpito helpottuu ja tiedottaminen nopeutuu.

                                            Jukka Holmala järjestää koulutuksen aiheesta, sovitaan ajankohta myöhemmin. Ylläpitäjiksi koulutetaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri lisäksi koulutukseen voi osallistua muutkin halukkaat.

7

Muut esille tulevat asiat   

Matikka ja kielet on jaettu ryhmiin taitojen perusteella, tästä johtuen on osa oppilaista ns. hyvien ryhmästä kokenut ryhmän liian vaikeaksi. Oppilaiden mielestä oletetaan liiaksi oppilaiden osaavan jo asiat, ja näin ollen opetus aiheesta jää liian vähäiseksi. Opettajat ovat tiedostaneet asian, ja asiasta on keskusteltu.

8

Kokous aikataulu             

Kokouksen järjestämis päiväksi sovittiin joka kuukauden toinen tiistai.

Kokouspäiviksi sovittiin vuodelle 2007

Ti 9.10

Ti 13.11

Ti 11.12

 

9

Kokouksen päättäminen

                                            Puheenjohtaja kiitteli ensimmäiseen kokoukseen saapuneita henkilöitä, ja päätti kokouksen klo 20.30.

                                              

 

 

                                            Maire Toivanen                                        Heikki Helomaa

                                          Puheenjohtaja                                           siht

tiistai 6. marraskuuta 2007

pöytakirja 9.10.2007

POKKA PÖYTÄKIRJA

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

9.10.2007


KUUKAUSIKOKOUS

Aika: 09.10.2007 klo 18.00

Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

Läsnä:

Maire Toivanen, puheenjohtaja

Susanna Haapsamo

Raimo Hätälä

Aleksandra Reskalenko, oppilaskunnan edustaja

Leena Saarela

Sari Saaristo

Terhi Sirén

Pirjo Syrjälä

Sirpa Turves-Mankila

Ilpo Hettula, rehtori

Kirsi Kumpulainen, apul. rehtori

Marjut Soppela, sihteeri

1.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi lukuvuoden toisen kokouksen klo 18.05 ja toivotti osallistujajoukon

tervetulleeksi.

2.

Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että toimikunnan sihteeri on estynyt tulemasta kokoukseen ja esitti, että

Marjut Soppela toimisi kokouksen sihteerinä.

3.

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muita kokouksessa esille tulleita asioita

lisättiin listalle.

4.

Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

4.1 Koulu ottaa käyttöönsä Helmi-järjestelmän Riihen tilalle. Riihen toiminnassa ollut huomattavia

puutteita. Helmi-tunnukset jaetaan kaikille heti, kun tekniset yksityiskohdat valmiit ja jako siten

mahdollista.

4.2 Itsepuolustuskurssi toteutunee lähiaikoina.

4.3 Tukioppilaat ovat olleet kertomassa seitsemäsluokkalaisille kiusaamisen ennaltaehkäisystä.

5.

Oppilaskunnan terveiset

Oppilaskunnan edustaja kertoi tulevan lukuvuoden suunnitelmista; oppilaskunnan kahvilan

avajaiset, kotiluokkakilpailu, joulutanssiaiset.

6.

Muut esille tulevat asiat

6.1 Koululaisten loma-asiat

Opetusvirasto on tehnyt kyselyn vanhemmille ja huoltajille loma-ajankohdista. Vaihtoehtoja

ehdotuksessa oli kaksi. Kokouksessa käytiin keskustelua ylipäätään kaikista loma-ajoista ja

niiden tarkoituksenmukaisuudesta.

6.2 Maikkulan ammattimessut

Maikkulan yläaste on järjestämässä ammattimessuja marraskuussa. Pohjankartanossa järjestetty

vastaavat messut v. 2004 ja 2006. Maikkulan yläasteelle kerrottu Pohjankartanon toimintamallista

ja kokemuksista.

6.3 Blogspot- koulutus

Jukka Holmala järjesti vanhempaintoimikunnan jäsenille 3.10 blogspot- koulutuksen. Ideana on,

että blogspot toimisi vanhempaintoimikunnan tiedonvälityskanavana. Samalla keskusteltiin siitä,

kuinka vanhemmille tiedotetaan uusista kotisivuista. Sovittiin, että seuraavaan viikkotiedotteeseen

tulee infoa ja Pohjankartanon koulun kotisivuilta laitetaan linkki Pokan uusille kotisivuille.

6.4 Opettajien työpuhelimet

Keskusteltiin opettajien työpuhelimien käytöstä ja ohjeistuksesta.

Koulun liikunnanopettajilla ja 10lk vastuuopettajalla työpuhelimet.

6.5 Taksvärkki

Keskusteltiin taksvärkin olemassaolosta, suuruudesta ja yhtenäistämisestä muiden koulujen

kanssa.

6.6 Monitoimikoulu

Toimikunta kävi vilkasta keskustelua monitoimikoulusta. Pohjankartanon oppilaskunta ei ole vielä

käsitellyt asiaa.

7.

Seuraava kokous

Loppuvuoden kokoukset pidetään tiistaisin 13.11. ja 11.12.2007 klo 18.

8.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19.35.

Maire Toivanen

puheenjohtaja

Marjut Soppela

sihteeri

TIEDOTUSKOKEILU


Pokka kokeili viime toimikaudella 2006-2007 ns. uutislehtisen POKKA-tiedoteen julkaisua. Lehti käsitteli aihetta "Ammattimessut" ja sen ulkoasusta vastasi Raija Tuominen.

LUENTO MENNEILTÄ VUOSILTA

POKKA järjesti yhdessä Kaukovainion, Lintulammen ja Teuvo Pakkalan ala-asteiden ja Heinätorin koulun vanhempaintoimikuntien kanssa luentotilaisuuden aiheesta:


"Kuka on auktoriteetti teidän perheessänne? Kuuluuko kuri kotiin? Entä demokratia kasvatukseen?"


Luennoitsijana oli helsinkiläinen tutkija Mika Ojakangas, vuonna 1966 syntynyt valtiotieteilijä, joka on perehtynyt myös kasvatustieteeseen ja väitellyt suomalaisten kasvatusteorioiden historiasta. Omia selkeitä näkemyksiään hän ei kuitenkaan pohjaa mutkikkaisiin teorioihin vaan käytännön kokemuksiin kolmen lapsen isänä.

.

Ojakangas korostaa auktoriteetin merkitystä. Se ei ole pakottamista vaan perustuu kokemuksen ja esimerkin voimaan. Ojakangas korostaa myös välittämistä lapsista ja kiintymystä heihin.

.

.


AMMATTIMESSUT / TAUSTAA

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta POKKA perustettiin 10.9.2003. Seuraavassa kokouksessa 8.10.2003 todettiin, että ”toimikunnan toimintaa pitäisi tarkentaa”. Marraskuun kokouksessa 12.11.2003 kirjattiin pöytäkirjaan, että ”toimikunnan toimintasuunnitelman/ periaatteiden laatimisesta on päätettävä”. POKKA:n toiminnan painopisteitä suunnittelemaan nimettiin työryhmä, johon kuuluivat Auli Helistén-Oksala, Teuvo Tanner ja Maire Toivanen.

Työryhmä kokoontui 13.1.2004. Kaikilla oli monen vuoden ajalta kokemusta eri kouluilla vanhempaintoimikunnissa toimimisesta ja kaikki olivat samaa mieltä siitä, että eivät halunneet pelkästään toistaa tai muokata itselleen aikaisemmin tutuiksi tulleita toisten koulujen toimintasuunnitelmamalleja. Kaikki halusivat toimia mahdollisen konkreettisella tasolla ja yhdessä lasten ja koulun kanssa asioita tekemällä. Toimintaperiaate-ehdotukseksi POKKA:lle syntyi näin yksinkertaisesti ”toimia lasten kanssa erilaisin teemoin”. Ensimmäiseksi teemaksi valikoitui ammatinvalinta ja tavaksi jossain mielessä vanhemmille ainoa mahdollinen eli esitellä itse omia ammattialojaan.

POKKA:n kokouksessa 14.1.2004 päätettiin järjestää Ammattimessut syyskuussa 2004. Asiasta kirjoitettiin tiedote kaikille vanhemmille (liite1.). Koska tiedotteen perusteella ei 11.2.2004 kokoukseen tullut muutamaa asiasta kiinnostunutta vanhempaa enempää, päätettiin lähettää vanhemmille omaa osallistumista koskeva kysely (liite 2.). Maaliskuun kokoukseen 10.3.2004 mennessä oppilaat olivat keränneet listoja ammateista, jotka heitä kiinnostivat (liite 3.), mutta omaa osallistumista koskevaan kyselyyn oli vastannut myönteisesti vain 7 vanhempaa.

Kokouksessa 14.4.2004 päätettiin, että vaikka vanhempien osallistumisilmoituksia oli tullut melko vähän, on asia sen verran tärkeä, että jatketaan valmisteluja ja yritetään rekrytoida vanhempia lisää, myös suoremmin keinoin eli vanhempaintoimikunnan jäsenet päättivät kysellä omilta tutuiltaan osallistumista, myös henkilöiltä, joilla ei ollut omia lapsia Pohjankartanossa, jos heillä oli kuitenkin sopiva ts. oppilaiden listalla oleva ammatti. Ammattimessujen päivämääräksi päätettiin koulun työlauantai 9.10.2004.

P
OKKA:n ensimmäisen toimintavuoden viimeisessä kokouksessa 12.5.2004 päätettiin lähettää vanhemmille uusi esittelykirje Ammattimessuasiasta (liite 4.). Erityisesti oli tarvetta käsityöammattien taitajista ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista. Samalla päätettiin, että messut suunnataan vain 9. ja 10.-luokkalaisille ja syntyi ensimmäiset ajatukset kouluuntuloaikojen ja ruokailun porrastamisesta. Kesälomille lähdettäessä oli ilmoitus osallistumisesta tullut noin pariltakymmeneltä vanhemmalta.

Syksyn ensimmäisessä kokouksessa 1.9.2004 tehtiin kolme Ammattimessujen onnistumisen kannalta ratkaisevaksi osoittautunutta päätöstä. Muutettiin toukokuun kokouksen päätös siitä, että messut olisi suunnattu vain 9. ja 10.-luokkalaisille ja otettiin mukaan kaikki yläastelaiset, jolloin voitiin myös lähettää uusi esite (liite 5.) ja kysely osallistumisesta (liite 6.) useammille vanhemmille. Kolmanneksi päätettiin muodostaa työryhmä hoitamaan käytännön suunnittelua ja koordinoimaan vanhempien ja koulun yhteistyötä. Työryhmään nimettiin vanhemmista Kalevi Heikura, Jukka Koivurovo ja Teuvo Tanner sekä koulun puolelta erityisopettaja Johanna Talvensaari.

Työryhmä kokoontui kahdesti 7. ja 14.9.2004. Esittelijöiksi ilmoittautuneita vanhempia oli lopulta 26 ja yllättäen alkoikin näyttää, että heitä on jopa liikaa suhteessa koulun tiloihin ja käytettävissä olevaan aikaan. Ongelmia aiheutti myös oppilaiden suuri määrä, lähes 500. Lopulta päädyttiin siihen, että oppilaat kiertävät luokkina, luokanvalvojiensa johdolla eri esittelypisteissä. Esittelypisteen muodosti aina yksi vanhemmista yhdessä luokassa. Esittelyaika oli 20 minuuttia. Tällä tavalla jokainen luokka pystyi käymään kuuntelemassa neljän eri ammatin esittelyn aamupäivän aikana ja jokainen vanhemmista kertoi tarinansa neljä kertaa.

Näin toimien oli mahdollista kuljettaa iso oppilasjoukko järjestäytyneesti paikasta toiseen – haittapuolena oli, että oppilaat eivät pystyneet valitsemaan itseään kiinnostavia ammatteja ja että heillä oli mahdollisuus kuulla vain neljästä ammatista. Tätä ongelmaa lievittämään päätettiin järjestää viides, ikään kuin ylimääräinen ja vapaaehtoinen esittelykierros, jolloin oppilaat voivat valita minkä tahansa itseään kiinnostavan ammatin ja mennä kuuntelemaan sitä. Kouluuntuloaikoja ja ruokailua porrastettiin. Työryhmä laati viitteelliset ohjeet esittelijöille (liite 7.) ja listan esittelevistä vanhemmista ja heidän ammateistaan (liite 8.) sekä aikataulun, jonka mukaan luokat kiersivät paikasta toiseen, kouluun saavuttiin ja ruokailu toteutettiin (liite 9.).

Kaikki ammattiaan esittelevät vanhemmat kutsuttiin yhteiseen kokoukseen 21.9.2004. Osanotto oli hyvä, asiat käytiin vielä yhdessä läpi ja päätettiin myös tiedottaa messuista mediaa (liite 10.). Tiedote muokattiin lehtijutuksi, joka julkaistiin sellaisenaan (liite 11.) ainakin Oulun sanomissa ja Forum24:ssä. Oulu –lehti haastatteli kolmea vanhempaa 6.10.2004 (liite 12.), radio Mega haastatteli puheenjohtajaa ja uutisoi asiasta ja Kaleva lähetti messupäivänä paikalle toimittajan ja julkaisi asiasta uutisen 10.10.2004 (liite 13.).

Vaikka oli jo lokakuu niin varsinaisena messupäivänä paistoi aurinko ja samanlaiset olivat tunnelmat myös järjestäjien ja oppilaiden osalta. Kaikki järjestelyt sujuivat todella hyvin ja seuraavalla viikolla lapsilta kerätty palaute oli yleisesti ottaen erittäin positiivista (liitteet 14. ja 15.). Kyselyyn vastanneista 309:stä oppilaasta 259 oli selvästi sitä mieltä, että samanlaiset messut kannattaa järjestää myös jatkossa. Kehittämistä oppilaat näkivät ajankohdassa (lauantai oli huono osan mielestä koska se on vapaa-päivä ja kello 8.00 aloittaminen oli liian aikaista), siinä että monet kiinnostavat ammatit eivät kuuluneet oman luokan kierto-ohjelmaan, aikaa kuunnella oli liian vähän ja ammattivaihtoehtoja haluttiin myös lisää.

POKKA:n kokouksessa 10.11.2004 päätettiin kerätä talteen myös esittelijöinä olleiden vanhempien kokemukset ja pyytää heitä lähettämään yhteenveto omasta esityksestään (liite 16.). Kun vastaukset ovat tulleet, liitetään ne tämän muistion liitteeksi 17.

8.12. 2004

Teuvo Tanner

maanantai 5. marraskuuta 2007

VANHAT PÖYTÄKIRJAT

Pöytäkirjat 2003-2004

11.2.2004
10.3.2004
14.4.2004


Pöytäkirjat 2004-2005

1.9.2004
8.12.2004
9.2.2005
2.3.2005
6.4.2005
17.5.2005

Pöytäkirjat 2005-2006

14.9.2005
12.10.2005
9.11.2005
11.1.2006
8.2.2006
1.3.2006
12.4.2006
10.5.2006

Pöytäkirjat 2006-2007

16.8.2006
7.9.2006
11.10.2006
14.11.2006
13.12.2007
10.1.2007
7.2.2007
13.3.2007
11.4.2007
9.5.2007


TOIMINTAKERTOMUS 2005-2006

Toimikunta kokoontui kerran kuussa kunkin kuun toisena keskiviikkona ja sen lisäksi erityiskysymysten valmistelua varten muodostetut työryhmät kokoontuivat tarpeen niin vaatiessa. Toimikunnan kokouksiin otti osaa yleensä vajaa kymmenkunta aktiivista vanhempaa – rehtorin, vararehtorin ja opettaja- sekä oppilaskunnan edustajien lisäksi – vaikka jokainen luokka oli valinnut siihen yleensä kaksi vanhempain edustajaa. Lieneekö niin, että oppilaiden vanhemmat kokevat Pohjankartanon koulutoiminnan olevan niin hyvin ”jengoillaan”, ettei siihen ole vanhempien tarvetta sotkeutua vai tuntuneeko arjen paine jo muutenkin tarpeeksi raskaalta kannettavalta?

Tämä oli yhtenä keskustelun aiheena myös koti-koulutoiminnan sujuvuutta pohdittaessa, sillä todettiin oppilaiden, vanhempien ja opettajien yhteisten kehityskeskustelujen onnistumisen oikeastaan edellyttävän vanhemmilta nykyistä aktiivisempaa otetta. Mahtaneeko passiivisuuden syynä olla se, ettei näiden keskusteluiden myönteinen merkitys ole tullut riittävästi sisäistetyksi?


Samaa asiaa jouduttiin pohdiskelemaan myös kaupungin budjettineuvottelujen aikoihin. Tuolloin saatiin kuulla opetusviraston luopuneen esittämästä tähän suunnattua korvamerkittyä resurssointia kaupungin budjettiin. Vanhempaintoimikunta lähestyi kaikkia kaupunginvaltuutettuja suoraan sähköpostikirjeellä tarkoituksena saada tältä osin muutos talousarvioon. Ei onnistunut – äänin 22:40 (5 tyhjää) esitys kumoutui.


Toinen yleinen koulutoimintaa koskeva asia oli kouluterveydenhoidon tila Oulussa. Teuvo Pakkalan koulun vanhempaintoimikunnan koollekutsumassa tilaisuudessa todettiin kouluterveydenhoidon vakava aliresurssointi kaupungissa ja päädyttiin toimittamaan useiden toimikuntien yhteinen kannanotto sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Lautakunta oli käsitellyt asiaa 27.4. ja vastauksessaan toteaa aliresurssoinnin olevan tosiasia, johon pyritään vaikuttamaan mm. olemassa olevien voimavarojen painopistekohdennuksilla. Vanhempaintoimikunnissa asia otetaan uudelleen käsittelyyn kesän jälkeen.


Kolmas laajempaa kokonaisuutta käsittelevä aihe oli mediakasvatus - erityisesti ns. uusmedioitten tiimoilta. Nettikäyttäytymistä koskevaa informaatiota todettiin olevan tarvetta jakaa niin oppilaille kuin heidän vanhemmilleenkin. Koulu järjesti yhdessä POKKA:n kanssa teeman ympärille vanhempainillan vahvistamaan pääosin oppilaille suunnattua MLL:n tietopakettia.


Ikuisuuskysymysten luokkaan kuuluvaan kouluruokailuongelmaan – ”kumiperunakysymykseen”- pureuduttiin, oppilas- ja opettajakunnan kanssa yhteistoiminnassa, järjestämällä oppilaitten keskuudessa kysely kouluruokailusta. Koulu tarjosi myös halukkaille vanhemmille mahdollisuuden käydä henkilökohtaisesti toteamassa kouluruokailun tila ruokailemalla Pohjankartanossa. Kyselyn tulokset toimitettiin myös ruokailun tarjoajalle, Oulun Aterialle. Oppilaille puolestaan mm. tarjottiin entistä useammin mahdollisuus harjoittaa kädentaitoja perunankuorinnalla. Kaikenpuolisen ruokailuhygienian merkitystä korostettiin.


Keskustelukerholuonteisen perinteen mukaisesti toimikunnassa otettiin kantaa moniin kodin tai koulun piirissä esille tulleisiin tai tuotuihin ”pienempiin” kysymyksiin. Tällaisten kannanottojen teho ei aina ole suoraan vaikutukseen johtava, mutta aivan varmasti niillä onnistuessaan on ajan mittaan kodin, koulun ja nuorten välisissä yhteisissä linjanvedoissa positiivista merkitystä.


Vuoden 2004 syksyllä koulussa järjestettiin ns. ammattimessut. Näiden oppilailta saaman varsin positiivisen palautteen vuoksi päätettiin, että sellaiset toteutetaan myös vuoden 2006 lopulla (ilmeisesti lauantaina marraskuun 11 päivänä). Asiaa valmistellaan ja siihen palataan oppilaille ja heidän vanhemmilleen suunnattujen kyselyjen tulosten tultua analysoiduiksi.

TOIMINNAN RAAMIT

POKKA (POhjankartanon Koti-Koulu -Asiat)

Toiminta-ajatus:
POKKA on avoin ja toimintaan keskittyvä vanhempaintoimikunta, joka pyrkii olemaan mukana Pohjankartanon koululaisten elämään ja kouluun liittyvissä tärkeissä asioissa, koulun kehittämisessä ja koulun ja kotien yhteistoiminnan lisäämisessä. POKKA pyrkii vaikuttamaan koulua koskeviin päätöksiin yhteistyössä koulun kanssa esimerkiksi kaupungin luottamuselimissä ja alueellisissa yhteistyöryhmissä. Toimikunta on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Motto:
Mitä paremmin tunnemme toisemme, sitä paremmin lapsemme voivat.

Yhdistysmuoto:
POKKA on rekisteröimätön toimielin.

Toimikunnan kokoonpano:
Kunkin luokan oppilaiden vanhemmat valitsevat keskuudestaan 1-2 nimettyä luokan edustajaa kuukausikokouksiin, mutta muutkin vanhemmat ovat kokouksiin tervetulleita. Nimetyt edustajat valitaan 7. luokan ensimmäisessä vanhempainillassa. Nimetty edustaja voidaan tarvittaessa vaihtaa.

Rehtori ja apulaisrehtori kuuluvat toimikuntaan. Lisäksi opettajat valitsevat 1-2 opettajaedustajaa lukuvuodeksi kerrallaan. Myös muut opettajat ovat tervetulleita Pokan kokouksiin ja tilaisuuksiin.

Oppilaskunta valitsee keskuudestaan 1-2 oppilasjäsentä. Myös muut oppilaat ovat tervetulleita Pokan kokouksiin.

Vastuuhenkilöt:
Toimikunnan toimintaa johtaa puheenjohtaja, joka valitaan kullekin lukuvuodelle syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Lisäksi toimikunnalle valitaan lukuvuodeksi varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Tarpeen vaatiessa toimikunta valitsee keskuudestaan tiedottajan ja muita nimettyjä vastuuhenkilöitä.

Järjestäytyminen:
Syksyn ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle rehtori. Muut kokouskutsut hoitaa sihteeri.

Puheenjohtaja ja sihteeri laativat kokouksen esityslistan. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään nimetyille edustajille. Lisäksi kaikille avoin kokouskutsu lisätään esityslistan kera Pokan nettisivuille hyvissä ajoin ennen kokousta. Koulun jaksotiedotteissa ilmoitetaan seuraavien kokousten ajankohdat.

Toimintatavat:
Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa esimerkiksi jokaisen kuukauden toisella viikolla. Kokoontumispäivää vaihdetaan, jotta vanhempien säännölliset harrastukset yms. eivät estäisi kokouksiin osallistumista.

Toimikunta käsittelee kokouksissa koulun toimintaan ja kehittämiseen liittyviä yleisiä asioita. Toimikunta ei käsittele yksittäisen oppilaan koulunkäyntiin liittyviä asioita. Rehtori, apulaisrehtori ja opettajakunnan edustaja tuovat esille koulun kuulumisia. Toiminta hahmotellaan tarkemmin aina toimintavuoden alussa, ja se muotoutuu ajankohtaisten tarpeiden mukaan toiminta-ajatuksen pohjalta.

Tiedottaminen:
Toimikunnan olemassaolosta tiedotetaan vanhemmille kaikissa vanhempainilloissa, koulun nettisivuilla, jaksotiedotteissa ja toimikunnan omassa blogissa. Lisäksi toimikunnan järjestämistä tapahtumista ja tekemistä kannanotoista tiedotetaan riittävän usein.

Kaikki tiedottaminen tekee Pokan toimintaa näkyväksi ja madaltaa vanhempien kynnystä osallistua siihen. Tiedottamisen tulee olla selkeää ja riittävän houkuttelevaa, jotta se nostaa Pokan profiilia ja arvostusta vanhempien keskuudessa.

Tiedottamisessa käytetään niin paljon kuin mahdollista yhtenäistä visuaalista ilmettä, joka koostuu seuraavista elementeistä:
- toimikunnan logo
- väri: keltainen (esim. tiedotteen paperi)
- otsikkofontti: Arial (mahdollisissa painotöissä Arialia vastaava Helvetica), leipäteksti Arial (Bold) ja pidemmissä teksteissä Times

VUOSIEN TAKAA

Pohjankartanon yläasteelle perustettiin vanhempaintoimikunta 10.9.2003. Toimikunnan nimi ”POKKA”, on koulun oppilaiden ehdotus. Vanhempaintoimikunnassa on jäsenenä 26 vanhempaa, rehtorin lisäksi kolme opettajaa ja kaksi oppilaskunnan edustaja. Kokouksia on ollut keskimäärin kerran kuukaudessa läpi toimikausien

Ensimmäisenä vuonna keskeisinä asioina ovat olleet toimikunnan toiminnan sisällön suunnittelu, toimikunnan nimen keksiminen, yhteistyön aloittaminen alueen muiden vanhempaintoimikuntien kanssa ja koulun kehittämiseen liittyvien asioiden kuten arvojen ja toiminta-ajatuksen kommentointi.

Toimintasuunnitelma muotoiltiin hyvin avoimeksi ja nimenomaan toimintaa keskittyväksi, jolloin oltaisiin mukana yläastelaisten nuorten elämänvaiheeseen liittyvissä tärkeissä asioissa yhdessäolon ja yhdessä tekemisen kautta. Ensimmäiseksi ikään kuin projektiksi, päätettiin ottaa ammatinvalinta.

POKKA järjesti 9.10.2004 ammattimessut, jossa oppilaiden vanhemmat esittelivät omia ammattejaan ja sitä minkälaiset ajatukset ja asiat olivat johtaneet siihen, että kukin juuri omassa työssään sattui olemaan.

POKKA:n joukko.

KOKOUSKUTSU MARRASKUU 2007

POKKA ESITYSLISTA
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
13.11.2007 klo 18 Pohjankartanon koulun opettajanhuone
KUUKAUSIKOKOUS
1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen järjestäytyminen
3§ Esityslistan hyväksyminen
4§ Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat
5§ Muut esille tulevat asiat
6§ Seuraava kokous
7§ Kokouksen päättäminen