tiistai 6. marraskuuta 2007

pöytakirja 9.10.2007

POKKA PÖYTÄKIRJA

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

9.10.2007


KUUKAUSIKOKOUS

Aika: 09.10.2007 klo 18.00

Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

Läsnä:

Maire Toivanen, puheenjohtaja

Susanna Haapsamo

Raimo Hätälä

Aleksandra Reskalenko, oppilaskunnan edustaja

Leena Saarela

Sari Saaristo

Terhi Sirén

Pirjo Syrjälä

Sirpa Turves-Mankila

Ilpo Hettula, rehtori

Kirsi Kumpulainen, apul. rehtori

Marjut Soppela, sihteeri

1.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi lukuvuoden toisen kokouksen klo 18.05 ja toivotti osallistujajoukon

tervetulleeksi.

2.

Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että toimikunnan sihteeri on estynyt tulemasta kokoukseen ja esitti, että

Marjut Soppela toimisi kokouksen sihteerinä.

3.

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muita kokouksessa esille tulleita asioita

lisättiin listalle.

4.

Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

4.1 Koulu ottaa käyttöönsä Helmi-järjestelmän Riihen tilalle. Riihen toiminnassa ollut huomattavia

puutteita. Helmi-tunnukset jaetaan kaikille heti, kun tekniset yksityiskohdat valmiit ja jako siten

mahdollista.

4.2 Itsepuolustuskurssi toteutunee lähiaikoina.

4.3 Tukioppilaat ovat olleet kertomassa seitsemäsluokkalaisille kiusaamisen ennaltaehkäisystä.

5.

Oppilaskunnan terveiset

Oppilaskunnan edustaja kertoi tulevan lukuvuoden suunnitelmista; oppilaskunnan kahvilan

avajaiset, kotiluokkakilpailu, joulutanssiaiset.

6.

Muut esille tulevat asiat

6.1 Koululaisten loma-asiat

Opetusvirasto on tehnyt kyselyn vanhemmille ja huoltajille loma-ajankohdista. Vaihtoehtoja

ehdotuksessa oli kaksi. Kokouksessa käytiin keskustelua ylipäätään kaikista loma-ajoista ja

niiden tarkoituksenmukaisuudesta.

6.2 Maikkulan ammattimessut

Maikkulan yläaste on järjestämässä ammattimessuja marraskuussa. Pohjankartanossa järjestetty

vastaavat messut v. 2004 ja 2006. Maikkulan yläasteelle kerrottu Pohjankartanon toimintamallista

ja kokemuksista.

6.3 Blogspot- koulutus

Jukka Holmala järjesti vanhempaintoimikunnan jäsenille 3.10 blogspot- koulutuksen. Ideana on,

että blogspot toimisi vanhempaintoimikunnan tiedonvälityskanavana. Samalla keskusteltiin siitä,

kuinka vanhemmille tiedotetaan uusista kotisivuista. Sovittiin, että seuraavaan viikkotiedotteeseen

tulee infoa ja Pohjankartanon koulun kotisivuilta laitetaan linkki Pokan uusille kotisivuille.

6.4 Opettajien työpuhelimet

Keskusteltiin opettajien työpuhelimien käytöstä ja ohjeistuksesta.

Koulun liikunnanopettajilla ja 10lk vastuuopettajalla työpuhelimet.

6.5 Taksvärkki

Keskusteltiin taksvärkin olemassaolosta, suuruudesta ja yhtenäistämisestä muiden koulujen

kanssa.

6.6 Monitoimikoulu

Toimikunta kävi vilkasta keskustelua monitoimikoulusta. Pohjankartanon oppilaskunta ei ole vielä

käsitellyt asiaa.

7.

Seuraava kokous

Loppuvuoden kokoukset pidetään tiistaisin 13.11. ja 11.12.2007 klo 18.

8.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19.35.

Maire Toivanen

puheenjohtaja

Marjut Soppela

sihteeri

Ei kommentteja: