perjantai 18. helmikuuta 2011

Pöytäkirja 10.2.2011

POKKAn helmikuun kokous
Torstai 10.2.2011, Pohjankartanon koulu

Läsnä: Kirsi Kumpulainen, Leena Pääkkönen, Marja Pohjola-Effe (pj. / sihteeri)


1.Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

2.Esityslista hyväksyttiin.

3.Erikoisluokka-asiaa

Musiikinopettaja Leena Pääkkönen kertoi kuulumiset Opetustoimen
tapaamisesta 30.1.2011. Paikalla oli yhteensä kuusi
erikoisluokkaopettajaa (kaksi musiikin, kaksi kuvaamataidon sekä kaksi
liikunnan), opettajien pääluottamusmies Katariina Kattelus sekä
Opetustoimesta hallintojohtaja Mika Penttilä ja perusopetuksen
johtaja Arto Willman. Tapaaminen oli sujunut hyvässä hengessä ja
yhteisymmärryksessä. Erikoisluokkien opettajien toive Opetustoimeen
oli, että erikoisluokkatoimintaa kehitettäisiin yhteistyössä ao. koulujen
ja Opetustoimen kanssa. Opetustoimen mukaan mitään akuuttia muutosuhkaa
erikoisluokkatoiminnan suhteen ei tällä hetkellä ole, vaan erikoisluokat nähdään
positiivisena asiana. Opetustoimen mukaan kehittämisen pääpaino on nyt Uuden Oulun
kouluverkkokeskustelussa. Tähän työhön opetuslautakunta ryhtyy kevään
aikana.

Sovittiin, että seurataan aktiivisesti virkamiesten sekä
opetuslautakunnan työtä ja otetaan erikoisluokka-asia esille uudestaan
vanhempaintoimikunnassa, mikäli aihetta on.


4.Kokous päättyi klo 18.50.

5. Seuraava kokous tiistaina 15.3.2011.

tiistai 8. helmikuuta 2011

Kokouskutsu 10.2.2011

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA
Torstai 10.2.2011 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

1. Kokouksen avaus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Erikoisluokka-asiaa
4. Muut asiat
5. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja 12.1.2011

Tammikuun kokous 12.1.2011

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00. POKKAn varsinaisen
sihteerin ollessa estynyt tulemaan kokoukseen, valittiin sihteeriksi
Outi Orajärvi.


2.Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.


3.Erikoisluokka-asiaa
Erikoisluokka-asiaa alusti kokoukselle musiikinopettaja Leena
Pääkkönen. Hän kertoi, että opetuslautakunta on pyytänyt
erikoisluokkien opettajia kokoukseensa tammikuun lopulla. Paikalle on
pyydetty yhteensä kuusi opettajaa eli kaksi kuvaamataidonopettajaa,
kaksi liikunnanopettajaa ja kaksi musiikinopettajaa kaupungin eri
kouluista, joissa erikoisluokkatoimintaa on.

Päätettiin, että Leena Pääkkönen tiedottaa POKKAlaisia tapaamisen
annista ja ryhdymme sitten mahdollisiin toimenpiteisiin seuraavassa
POKKAn kokouksessa.


4.Poikakuorotoiminnan tukeminen / yhteistyö Pohjankartanon koulu ja
Ynnin pojat

POKKAn jäsen Kaija Järvelin esitti musiikinopettajille ehdotuksen
YNNIN poikakuoron jäsenten lauluharrastuksen erityistä huomioimista
musiikkiluokkien pääsykokeissa heidän hakiessaan esim.
Pohjankartanoon. Musiikinopettaja ilmoitti, että kaikkien hakijoiden
musiikin harrastuneisuus otetaan jo huomioon pääsykokeissa.
Hakuprosessin on oltava oikeudenmukainen kaikkia kohtaan. Yhteistyötä
Ynnin poikien ja Pohjankartanon koulun musiikkiluokkien kanssa sen
sijaan tietysti voidaan tehdä.


5.Kokousaikataulu kevätlukukaudelle 2011
Seuraavat kokoukset ovat.
torstai 10.2.
tiistai 15.3
keskiviikko 13.4.
tiistai 3.5.

6.Muut asiat
Muita asioita ei ollut.


7.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.13.


Seuraava kokous torstaina 10.2.2011.


Oulussa 12.1.2011

Marja Pohjola-Effe Outi Orajärvi
puheenjohtaja sihteeri

pöytäkirja 091210

POKKA Joulukuun kokous 9.12.2010

Paikka Pohjankartanon koulun opettajainhuone
Suvantokatu 1, Oulu

Läsnä Marja Pohjola-Effe, puheenjohtaja
Kaija Järvelin, 9F
Nina Huovinen, oppilaskunnan edustaja
Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori
Minna Pessala, opettajain edustaja
Anne Kipinä, 8F, tämän kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.

2. Järjestäytyminen
Varsinaisen POKKA:n sihteerin ollessa estynyt, pj kutsui tämän
kokouksen sihteeriksi Anne Kipinän.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista

4. Ammattimessut lauantaina 22.11.2010, palaute

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat lukeneet 347 oppilaiden
antamaa palautetta. Kaikkiaan oppilaita on noin 500. Osa luokista ei
ollut saanut palautelomaketta.

Todettiin, että palaute järjestetystä päivästä on hyvää. Vapaat
kommentit olivat asiallisia, palautteen laatua oli mietitty tarkkaan.
Palautteissa oli vastattu, mitä odotettiin ja mitä vaille jäätiin.
Oppilaat olivat suhtautuneet asiallisesti palautteen tekemiseen, joka
tehtiin välittömästi päivän lopuksi.

Erityisesti hyvää palautetta tuli esityksissä käytetyistä kuvista.

Esiteltyjä ammatteja oli riittävästi. Harmillista oli, että poliisi ei
päässyt päivään mukaan. Esitettiin, että jatkossa myös kaupungin
työntekijöitä kysytään virkatyönään esittelemään ammattiaan.

Esittelijöiden antama palaute oli todella hyvää. Järjestelyt toimivat,
etukäteisinfo oli riittävä, esittelijöiden toiveet otettiin huomioon.
Esittelyjen määrä, 7/henkilö, koettiin ehkä rankaksi. Keskustelussa
tuotiin esille, että jos esittelijöitä olisi enemmän, yhden ammatin
esittelyaika voisi olla pitempi ja niitä voisi olla vähemmän.
Toisaalta oppilaille pitempi aika seurata voi olla haasteellisempi.

Esittelijöiden mielestä pppilaat olivat tosi fiksuja, toisaalta arkoja
kyselemään. Aika vuorovaikutukseen kysymysten kautta oli lyhyt.

VerkkoKalevassa oli toimittaja Esko Ahon ottamia kuvia. Muuten
lehdistö ei reagoinut tilaisuuteen. Opetustoimen tiedottajan kautta
lähetettiin lehdistötiedotteet etukäteen.

Annetun palautteen perusteella Ammattimessut järjestetään jatkossakin.
Kerätyt palautteet tallennetaan vinkiksi ja opastukseksi kahden vuoden
päästä järjestettävään tapahtumaan. Tapahtumaa voisi tuoda
julkisuuteen esiin muutenkin, vaikka ministeriöön asti. Jos Oulusta on
ministeri kahden vuoden kuluttua, hänet pyydetään Ammattimessuille
mukaan.

Keskustelussa tuotiin esille, että Opettaja-lehteen voisi tehdä jutun
Ammattimessuista. Juttuun pitäisi kerätä tietoa jo pidetyistä
messuista, valokuviakin tarvitaan. Jutussa on tärkeä tuoda esille se,
että juuri POKKA on kehittänyt idean näistä Ammattimessuista. Muutkin
koulut ovat kyselleet tilaisuuden toteuttamisesta, joten myös muihin
lehtiin voisi esittää jutun julkaisemista. Joku vanhemmista voisi
ottaa jutun tehdäkseen, muutamia henkilöitä voisi haastatella,
esimerkiksi Ammattimessujen idean isää Teuvo Tanneria sekä koulun
oppilaita. Messut ovat kodin ja koulun välistä yhteistyötä, mikä on
hyvä pohja jutun tekemiseen. Puheenjohtaja kysyy Opettaja-lehdeltä,
haluavatko tällaisen jutun. Esimerkiksi toimittaja Esko Ahoa
voitaisiin kysyä jutun tekemiseen.

Esittelijät ovat halunneet koottuja palautteita Ammattimessuista:
lukuja, toiveita esiteltävistä ammateista sekä oppilaiden
vastauksista. Helmen kautta laitetaan viesti, että koosteet ovat Pokan
pöytäkirjan yhteydessä. Puheenjohtaja tekee koosteet palautteista.
Opettaja Jukka Holmalan kanssa sovitaan opastuksesta POKAN-sivujen
tallennuksien tekemiseen.

5.Muut asiat

Kaija Järvelin esitti yleisen huolen siitä, että poikakuorojen ja
niissä laulajien määrä on pieni ja toiminta haavoittuvaa. Onko
koulujen, joissa on musiikkiluokat, mahdollista kannustaa joillakin
tavoin poikakuorossa laulamisessa, jotta tätä kautta poikien
kuorotoimintaan saataisiin kiinnostusta lisää. Todettiin, että
kokouksessa asiasta ei ole tietoa, asiaa voisi kysyä esimerkiksi
musiikinopettajilta.

POKKA kutsuu musiikinopettajia 12.1. kokoukseen kertomaan, miten
musiikkiluokkien ja muiden erikoisluokkien tilanne etenee ja mikä on
tämänhetkinen tilanne. Helmen kautta olisi hyvä laittaa tietoa
tilanteen etenemisestä myös vanhemmille ja tätä kautta aktivoida myös
heitä tarvittavaan toimintaan.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.


Seuraava kokous keskiviikkona 12.1.2011.


Oulussa 9.12.2011

Marja Pohjola-Effe Anne Kipinä
puheenjohtaja sihteeri