tiistai 12. lokakuuta 2010

Lokakuun kokous 6.10.2010

Paikka:
Pohjankartanon koulun opettajain huone
Suvantokatu 1, Oulu

Läsnä:
Marja Pohjola-Effe, puheenjohtaja
Tuula Korpi
Päivi Lehtovaara
Anne Kipinä
Kirsti Kokko-Järvelä
Minna Pessala
Outi Orajärvi, varapuheenjohtaja, tämän kokouksen sihteeri


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marja Pohjola-Effe avasi kokouksen kello 18.15.

2. Järjestäytyminen
Varsinaisen POKKA:n sihteerin ollessa estynyt, pj kutsui tämän kokouksen sihteeriksi Outi Orajärven.

3. Ammattilaismessut Pohjankartanon koulussa la 22.11.2010.
Koontilista on koottu koulun puolelta jo esiin tulleista ilmoittautuneista ammatinedustajista. Lista on puheenjohtajalla.

Sovittiin, että ensisijaisesti pyydetään uudelleen huoltajille suunnatulla viestillä Helmen kautta ilmoittautumaan niitä vanhempia, jotka ovat jääneet ilmoittautumatta syystä tai toisesta. Kerättiin lista niistä ammateista, joita kaivataan ja mahdollisesti huoltajista varmasti löytyy.

Puheenjohtaja ottaa yhteyttä esittelijöihin, varmistaa heidän tulonsa messuille sekä mahdolliset erityistarpeet esityksen pitämisessä.

Lehdistötiedote lähtee aiempien vuosien tapaan kyseisen viikon alussa. Tiedote laaditaan pj:n ja varapj:n toimesta toimitetaan Opetustoimen tiedottaja Satu Fräntille, joka hoitaa keskitetysti tiedotteen lähettämisen.

To 4.11. pidetään informaatiotilaisuus ammattimessuista kaikille osallistuville esiintyjille POKKAn seuraavassa kokouksessa. Puheenjohtaja kutsuu esittelijät tilaisuuteen.

4. Puheenjohtaja päätti kokouksen

keskiviikko 22. syyskuuta 2010

Syyskuun kokous 14.9.2010

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
Kuukausikokous

Läsnä:
Ilpo Hettula, rehtori
Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori
Nina Huovinen 9E, oppilaskunnan edustaja
Tuula Korpi, 7B
Riitta Vikeväinen, 7C
Päivi Lehtovaara, 7C
Marja Pohjola-Effe, 7F, pj.
Outi Orajärvi, 7E
Erja Nurkkala, 7A
Heli Lindberg, 8B
Kirsti Kokko-Järvelä, 8C
Eija Kreivi-Kangas, 8E
Kaija Järvelin, 9F
Marja Miettunen, 8C, siht.


Esityslistan mukaiset asiat

1. Kokouksen avaus
Rehtori avasi kokouksen klo 18.05

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

3. Vanhempaintoimikunnan järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Marja Pohjola-Effe, varapuheenjohtajaksi Outi Orajärvi ja sihteeriksi Marja Miettunen.

4. Lukuvuoden 2010-2011 suunnittelu, ammattimessut 20.11.2010
Käytiin keskustelu ammattimessujen järjestämisestä. Keskusteltiin siitä miten ammatteja olisi hyvä esitellä. Ammattinimikkeet ovat muuttuneet, esittelyssä olisi hyvä tuoda esille mm. mitkä oppilaitokset ja ammattinimikkeet vastaavat aikaisemmin käytössä olleita oppilaitosten nimiä ja ammattinimikkeitä.

Oppilaskunnan edustaja kertoi, että oppilaita kiinnostaa ammatin opiskeluun käytettävä aika ja oppilaitos sekä millainen ammatti käytännössä on.

Suosituimmista ammateista on tehty kysely koululla aikaisempia messuja järjestettäessä. Pohdittiin esiteltäviä ammatteja. Esiteltävien ammattien olisi hyvä edustaa sekä akateemisia - että kädentaitoja edustavia ammatteja. Ammattien esittelijöitä etsitään ensisijaisesti oppilaiden vanhemmista. Joihinkin ammatteihin esittelijäksi voidaan pyytää myös vapaaehtoinen ammatin edustajia es. poliisista, teatterilta, puolustusvoimista tai seurakunnasta.

Oppilaiden kautta vanhemmille/huoltajille menee kirjallinen tiedote ammattimessuista 17.9.10. Samana päivänä koulun päivänavauksessa ammattimessuista tiedotetaan oppilaille. Eija Kreivi-Kangas huolehtii tiedottajan. Kotiin jaettavassa kirjallisessa tiedotteessa mainitaan ammatit, joihin esittelijöitä etsitään. Tiedote/kysely palautetaan koululle seuraavasti: 7-, 8- ja 9-luokat 22.09.10 ja 10-luokat 28.09.10.

Esittelijät kutsutaan Pokan kokoukseen 04.11.10. Aikaisemmin järjestettyjen ammattimessupäivien päätteeksi esittelijöille on järjestetty palautetilaisuus. Lisäksi Pokan kokouksessa on käsitelty messuista saatua palautetta. Outi kysyy aikuiskoulutuskeskuksesta olisiko opiskelijoilla kiinnostusta tehdä palautekysely opiskeluun liittyvänä työnä tämän syksyn messutapahtumasta.

Palaute käsitellään Pokan kokoukseen 09.12.10

5. Oppilaskunnan terveiset
Kaikilta luokilta on edustaja oppilaskunnassa. Oppilaskunnalle on valittu hallitus, sekä puheenjohtaja ja sihteeri. Oppilaskunta tekee päätöksiä erilaisista oppilaiden toimintaan liittyvistä asioista. Tänä syksynä oppilaskunta on päättänyt taksvärkkirahojen kotimaisen ja ulkomaisen kohteen. Lisäksi oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia kuten bändipäivä, kaupunkikokous, joulutanssiaiset ym. Oppilaskunta vie erilaisia aloitteita eteenpäin.Se toimii myös linkkinä oppilaiden ja opettajien välillä. Koululla on myös tukioppilas toimintaa.

6. Kokousaikataulu
Pokan seuraavat kokoukset:
06.10.10
04.11.10
09.12.10
12.01.11

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35

maanantai 30. elokuuta 2010

POKKAn toimintakertomus 2009-2010

Pohjankartanon yläasteen vanhempaintoimikunta POKKAn toiminta
lukuvuonna 2009-2010

Pohjankartanon koulun ja vanhempien välisenä yhteistyöfoorumina toimiva POKKA kokoontui lukuvuoden aikana 8 kertaa, joka kuukauden toisena tiistaina. POKKAan kuului vanhempien valitsemia edustajia, rehtori, apulaisrehtori, yksi opettajajäsen sekä oppilaskunnan puheenjohtaja. Kokoukset ovat avoimia ja niihin voi osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet vanhemmat, oppilaat ja opettajat. Lukuvuonna kokouksiin osallistui keskimäärin 11 henkilöä.

POKKAlla on omat blogisivut koulun sivujen yhteydessä. Jaksotiedotteen lisäksi kokouksen ajankohdista sekä esityslistoista tiedotettin blogisivuilla, josta oli luettavissa myös kokousten pöytäkirjat. Blogisivuilla on käynyt kävijälaskurin mukaan n. 2 700 vierasta. Sinne on mahdollista kommentoida esityslistaa ja pöytäkirjoja. Toistaiseksi kommentointia on tapahtunut enimmäkseen Helmen kautta tai on muulla tavoin lähestytty vanhempaintoimikunnan edustajia.

Lokakuussa vanhempaintoimikunnan kokouksessa saimme tutustua uuteen Innoaulaan, jota oli esittelemässä suunnitteluun osallistunut arkkitehti ja vanhempaintoimikunnan jäsen Sanna Pääkkönen. Hän kertoi suunnittelun tavoitteena olleen aulan sekä luokkatilojen monikäyttöisyyden, viihtyvyyden ja kodikkuuden. Saimme tutustua upeisiin tiloihin sekä uuteen teknologiaan, jota voidaan hyödyntää monella tapaa koulussa.

Kevätlukukausi alkoi toiminnallisten vanhempainiltojen tarkemmalla suunnittelulla. Tavoitteena oli, että kaikilla vanhemmilla olisi mahdollisuus tutustua koulun uusiin toimintoihin oppilaiden esittelemänä. Jatkokoulutusilta 9- ja 10-luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen järjestettiin tammikuussa. Toiminnallinen Vanhempainilta toteutettiin maaliskuussa kahdessa osassa ensin 7- luokkalaisten ja myöhemmin 8-luokkalaisten vanhemmille. Illan aikana oli erilaisia teemapisteitä, joita kierrettiin vuoroissa. Yhtenä teemana oli esim. lasten/nuorten nettikäyttäytyminen, josta oli alustamassa MLL:n edustaja. Illan tarkoituksena oli myös mahdollistaa vanhempien tutustumista toisiinsa. POKKA oli aktiivisesti mukana sekä iltojen suunnittelussa että toteutuksessa. Ilta onnistui palautteiden mukaan hyvin ja vastaavanlaista tapahtumaa toivottiin jatkossakin.

Huhtikuussa POKKAa säikäytti Erikoisluokkatoiminnan alueelliseen kehittämiseen liittyvät suunnitelmat ja niiden kommentoinnin nopea aikataulu. POKKA toimitti oman kannanottonsa liitteeksi opettajakunnalta lähtevään lausuntoon. Asian kulkua seurataan edelleen tiiviisti.
POKKA on toiminut aktiivisesti ammattimessujen järjestäjänä kahden vuoden välein vuodesta 2004 lähtien. Ensi syksynä asia on taas ajankohtainen. Alustavaa suunnittelua käynnisteltiin jo kevään viimeisessä kokouksessa.

POKKA on kokoontunut erilaisilla kokoonpanoilla lukuvuoden ajan. Keskustelua on käyty aktiivisesti koulun ja kodin yhteistyöhön, yhteisöllisyyteen ja oppilaiden hyvinvointiin liittyen. On ollut ilo huomata koulun vilpitön halu edistää edellä mainittuja asioita.

Eija Kreivi-Kangas
puheenjohtaja

tiistai 11. toukokuuta 2010

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

ti 18.5.2010 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Ammattimessujen suunnittelu
5. POKKAn kuluneen kauden toimintakertomus
6. Muut esille tulevat asiat
7. Kokouksen päättäminen

lauantai 17. huhtikuuta 2010

Huhtikuun pöytäkirja 13.4.2010

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
Kuukausikokous

Läsnä:
Kirsi Kumpulainen
Eija Kreivi-Kangas, pj.
Aila Tiiliharju
Kaija Järvelin
Raimo Hätälä
Heli Lindberg
Anne Kipinä
Marja Miettunen siht.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin

3. Erikoisluokkatoiminnan alueellinen kehittäminen
POKKAlta on laitettu lausunto asiaa koskien. Myös Pohjankartanon koulun opettajat ja oppilaskunta ovat antaneet lausunnon asiaa koskien. Asiasta käytiin vielä keskustelua ja todettiin edelleen, että erikoisluokkatoimintaa on erittäin perusteltua olla jatkossakin. 15.4 klo 18 järjestetään Kirkkotorin koulutuskeskuksessa keskustelutilaisuus asiasta, POKKAsta tilaisuuteen osallistuu Kaija Järvelin. Hänelle voi lähettää s-postia asiasta. Opetuslautakunta käsittelee asiaa. POKKAn jäsenet seuraavat tilanteen kehitystä ja tarvittaessa ottavat asiaan kantaa uudelleen.

4. Ammattimessut
Messut on järjestetty Pohjankartanossa kahden vuoden välein. 7- ja 8-luokkien oppilaille tehdään kysely heidän toiveammateista. Ammattimessu ideaa voisi tehdä tunnetuksi esim. median kautta (Opettaja–lehti). Tapahtuma pidetään ensi syksynä, lauantain koulupäivänä. Tapahtumassa esitellään 20-25 ammattia. Vanhemmat ovat tervetulleita esittelemään edustamaansa ammattia. Aikaisemmin on ollut erityisesti pulaa käytännön ammattien esittelijöistä. Asiaa valmistellaan syksyn ensimmäisessä POKKAn kokouksessa. Selvitellään voisiko opetus- ja työministeriö olla kiinnostunut ammattimessuista nuorten työllistymisen kannalta.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.

Seuraava kokous 18.05.2010 klo 18.00

keskiviikko 7. huhtikuuta 2010

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

ti 13.4.2010 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Erikoisluokkatoiminnan alueellinen kehittäminen
5. Ammattimessujen alustava suunnittelu
5. Muut esille tulevat asiat
6. Kokouksen päättäminen

maanantai 29. maaliskuuta 2010

Maaliskuun pöytäkirja 16.3.2010

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
Kuukausikokous

Läsnä:
Minna Pessala
Maarit Mantila
Kaija Järvelin
Eija Kreivi-Kangas, pj.
Kari-Pekka Tampio
Anne Kipinä
Ruut Pasanen klo 18.10-18.25
Marja Miettunen siht.


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin

3. Palautetta 8-luokkalaisten vanhempainillasta
8-lk vanhempainilta pidettiin 1.3.2010. Ilta toteutettiin vapaamuotoisena yhteistoiminta iltana. Osallistujina oli runsaasti sekä oppilaita että vanhempia/huoltajia. Osallistujien määrässä oli kuitenkin luokkakohtaisia eroja.
Illan järjestelyistä on tullut positiivista palautetta, aikataulutus oli toiminut hyvin, vanhemmat olivat saaneet tärkeää tietoa oppilastoimikunnan- ja tukioppilas toiminnasta.
Tämän kaltaisen teemallisen illan voisi tulevinakin vuosina järjestää yhteistoiminnan merkeissä. Teemaillan pääasia olisi yhdessä tekeminen.

4. Yhteisvalinta-asioita
Opinto-ohjaaja Ruut Pasanen muistutti yhteishaun ajankohtaisuudesta. Yhteishaun hakuaika on maaliskuu. Yhteishaun piirissä ovat lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Hakemus tehdään sähköisesti ja 15 vuotta täyttänyt voi tehdä hakemuksen itse. Hakemuksen tekemiseen liittyy huoltajan kuulemisvelvollisuus, josta koteihin on lähetetty lomake koululta. Lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen haetaan peruskoulun päästötodistuksella. Yhteishaun tulokset julkaistaan kesäkuun puolivälissä. Oulussa hakijoita on paljon, joten opinto-ohjaajan neuvo on, että hakemukset tulee tehdä ajoissa.

5. Muut asiat
Käytiin keskustelua Pokan roolista yhteistyön-, koulun-, huoltajien- ja oppilaiden näkökulmasta.

Keskusteltiin myös Helmi-reissuvihkon käytöstä yhteydenpitovälineenä. Ilmeni, että osa huoltajista käyttää reissuvihkoa päivittäin ja osa silloin tällöin. Opettajien kokemuksista haluttaisiin myös kuulla, mm. työllistääkö Helmen käyttö opettajia, millaisissa asioissa opettajat käyttävät Helmeä yhteyden pidossa huoltajiin? Onko saatavissa tilastoa kuinka paljon vanhemmat käyttävät Helmi-reissuvihkoa yhteydenpidossa kouluun päin?

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Seuraava kokous 13.04.2010 klo 18.00

maanantai 15. maaliskuuta 2010

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

ti 16.3.2010 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Toiminnallinen vanhempainilta
5. Muut esille tulevat asiat
6. Kokouksen päättäminen

sunnuntai 14. helmikuuta 2010

Helmikuun pöytäkirja 9.2.2010

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
09.02.2010

Läsnä:
Ilpo Hettula, rehtori
Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori
Heikki Helomaa, pj
Kaija Järvelin
Aila Tiiliharju
Minna Pessala
Anne Kipinä
Leena Malo
Raimo Hätälä
Kaija Järvelin
Aila Tiiliharju
Marja Miettunen, siht.
Jenna Malo, oppilaiden edustaja
Valtteri Moilanen, oppilaiden edustaja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Helomaa

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin

4. Toiminnallinen vanhempainilta
Edellisessä kokouksessa sovittuja asioita tarkennettiin koskien vanhempainiltojen järjestelyjä.

Keskusteltiin oppilaiden/nuorten nettikäyttäytymisestä ja miten sitä käsiteltäisiin vanhempainillan toimintapisteessä. Ehdotettiin, että olisi lyhyt asiantuntijan alustus aiheesta. Oppilaat voisivat kertoa omasta nettikäyttäytymisestään ja keskusteluun varataan mahdollisuus. Oppilaskunta ja tukioppilaat päättävät mitä oppilaiden/nuorten nettikäyttäytymisestä kerrotaan. Aiheesta tulee tuoda esille sekä positiivisia että negatiivisia puolia.

8-lk vanhempainilta pidetään 1.3.2010 klo 18.00 alkaen. 8F- luokan edustaja Kaija Järvelin esittelee lyhyesti vanhempainillassa Pokan toimintaa.

7-lk vanhempainilta pidetään 18.3.2010 samoilla teemoilla. Eija Kreivi-Kangasta ehdotettiin kertomaan Pokan toiminnasta tässä vanhempainillassa.

Vanhempainillasta laaditaan lehdistötiedote. Kaija Järvelin vastaa lehdistötiedotteesta.

Vanhempainilta voisi olla esim. nimellä: Yhteisilta Inno-aulassa

5. Koti- ja koulutoimikuntien tapaaminen 21.1./ Heikki Helomaa
Yhteistoimintaa voisi olla esim. erilaisten ongelmatilanteiden pohtiminen ja mahdollisista toimista sopiminen. Toimikuntien välille olisi hyvä luoda verkosto, jota voitaisiin käyttää tiedon siirtämiseen.

Opetustoimen strategia päivitetään vastaamaan Oulun kaupungin strategiaa, joka on hyväksytty vuoteen 2020. Opetustoimen osalta vanhempaintoimikuntien on toivottu ottavan kantaa strategiaan jo sen luonnosvaiheessa.

Seuraava yhteinen tapaaminen on suunniteltu huhtikuulle Metsokankaalle.

6. Muut esille tulevat asiat
Rehtorin esille tuomia asioita:
Koulun Inno-aula on valmis ja käytössä. Uudistetuista luokkatiloista on tullut positiivista palautetta. Sähköinen oppikirja on tulossa käyttöön. Asiasta on pilottihanke yhteistyössä Otava-kustantamon kanssa.

Talousasioiden suhteen koulun tilanne on hyvä johtuen viimevuoden hyvästä tilinpäätöksestä. Kaikesta huolimatta talouden tasapainottaminen vaatii toimenpiteitä tänäkin vuonna ja kouluille on asetettu säästötavoitteita. Opetustoimen henkilöstömenot ylittyivät reilusti v. 2009. Talousasioiden tiimoilta on perustettu työryhmä selvittämään miten eri koulut voisivat talouttaan tasapainottaa ja pysyä näin asetetussa budjetissa.

Erityisluokkien opetuksen järjestämistä selvitellään. Selvittelytyön tekee siihen nimetty työryhmä.

Maksuttomien koulukuljetusten järjestäminen on myös selvittelyn alla.

Keskusteltiin oppilaiden kännykkä käyttäytymisestä. Asiasta keskustellaan edelleen seuraavassa kokouksessa.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05

keskiviikko 3. helmikuuta 2010

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

ti 9.2.2010 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Toiminnallinen vanhempainilta
5. Koti-ja koulutoimikuntien tapaaminen 21.1. /Heikki Helomaa
6. Muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen