lauantai 20. joulukuuta 2008

Joulukuun pöytäkirja 9.12.2008

POKKA PÖYTÄKIRJA
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
KUUKAUSIKOKOUS
Aika: 9.12.2008 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

Läsnä:
Maire Toivanen, puheenjohtaja
Kari-Pekka Tampio, sihteeri
Ilpo Hettula, rehtori
Kaija Järvelin
Leena Malo
Heikki Helamaa


1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla ja hoitivat kyseiset tehtävät.

3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaa ei oltu laadittu etukäteen.
Käsiteltiin palautteita, joita kerättiin ammattimessuilla esiintyneiltä vanhemmilta sekä oppilailta. Lisäksi keskusteltiin koulukuvauksista sekä liikuntatoiminnasta.

4 Ammattimessujen palautteet
Palautekyselyihin oli vastannut 368 oppilasta ja 25 ammattiryhmien esittelijää. Kiitos saamistamme palautteista. Vanhemmilta saatiin mm. palautteita, jotta esitysten välissä voisi olla reilut tauot ja oppilaat voisivat valmistellla kysymyksiä etukäteen. Palautekyselyn tulokset tämän pöytäkirjan liitteinä (Liite 1).

Keskusteltiin myös aiheista, joita voitaisiin kehitellä eteenpäin seuraavia ammattimessuja ajatellen. Erityisesti kymppiluokkien oppilaille ohjelmaa tulee kehittää. Kehitysaihioiksi päätettiin ottaa seuraavia asioita:
- Kympeille voisi olla samaan aikaan erikseen suunnattu ohjelmaa. Ei pakko olla lauantaina.
- Yhteistyötä esimerkiksi ammattioppilaitosten kanssa.
- Opot otetaan mukaan heti valmisteluvaiheessa.

Lisäksi pyritään hankkimaan valtiovallan edustusta paikalle. Esimerkiksi työ- tai/ja opetusministeri saattaisivat olla mielenkiintoisia tuttavuuksia.

5 Koulukuvaukset
Sovittiin, että pyydetään muutamia koulukuvaajia esittelemään omia tuotteitaan ja palvelujaan ensi keväänä.
Sovittiin, että selvitetään myös muita mahdollisuuksia. Markkinoilla on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat tuotteitaan nettipalveluina. Etuina mm. asiakaskohtainen räätälöinti ja huokeammat kustannukset. Asiaa selvitetään.

6 Liikuntaa koulun jälkeen
Keskusteltiin, josko oppilailla olisi kiinnostusta esimerkiksi ohjattuun pelailuun vaikkapa sählyn tmv. merkeissä. Todettiin, että saattaa olla oppilaita, jotka eivät kuulu urheiluseuroihin tai muutoin ole aktiiviharrastajia, mutta olisivat kyllä kiinnostuneita satunaiseen pelailuun. Sovittiin, että Heikki selvittelee, onko koululta mahdollista saada salivuoroja. Selvitetään sitten, löytyykö asialle kannatusta oppilaiden keskuudessa.

7 Muut esille tulevat asiat
Ei muita kokousasioita.

8 Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 13.11. klo 18.00.
Kokoukset pidetään Pohjankartanon opettajainhuoneessa.

9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

torstai 23. lokakuuta 2008

Lokakuun pöytäkirja 1.10

POKKA PÖYTÄKIRJA
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta 1.10.2008

KUUKAUSIKOKOUS
Aika: 1.10.2008 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone


Läsnä: Maire Toivanen, puheenjohtaja
Sari Heinikoski
Pirjo Syrjälä
Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori
Kari-Pekka Tampio, sihteeri

1
Kokouksen avausPuheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.
2
Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla ja hoitivat kyseiset tehtävät.
3
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista ei ole laadittu etukäteen.
Käsiteltiin lähinnä la 15.11.2008 pidettäviä ammattimessuja.
4
Ammattimessuja koskeva kysely oppilaille
Kyselyt oppilaille lähetetty ja vastaukset saatu.
Oppilaiden toiveet eri ammateista (top -25) ovat olleet mukana kyselyissä. Vanhemmilta saatu vastauksina/lupauksina noin 20 eri ammattien edustajaa.
Todettiin, että kaivattaisiin lisäksi palomiehen, poliisin ja eläinlääkärin ammattien edustajia. Myös muusikon ammattiedustajaa kaivattaisiin.
Sovittiin, että Kirsi on yhteydessä poliisiin ja Maire paloviranomaiseen. Sari selvittää, saadaanko myös eläinlääkärin ammattiin edustaja paikalle. Muusikon ammattiedustajaa tiedustellaan oppilaiden välityksellä (Kirsi).
Maire toimittaa jatko-ohjeet henkilöille, joiden toivotaan tulemaan esittelemään ammattejaan. Palaveri ammattien edustajien kanssa 5.11.2008.
Sovittiin, että laaditaan lehdistötiedote tapahtumasta. Käsitellään asiaa seuraavassa kokouksessa (5.11.). Sovittiin, että Pirjo laatii alustavan lehdistötiedotteen seuraavaan kokoukseen.
Kirsi ja Sirpa organisoivat käytännön järjestelyistä koululla.
5
Muut esille tulevat asiat
Ei muita kokousasioita.
6
Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään ke 5.11. klo 18.00.
Kokoukset pidetään Pohjankartanon opettajainhuoneessa.
7
Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.Maire Toivanen Kari-Pekka Tampio


Puheenjohtaja Sihteeri

tiistai 30. syyskuuta 2008

Syyskuun pöytäkirja

KUUKAUSIKOKOUS


Aika: 15.1.2008 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone


Läsnä: Maire Toivanen, puheenjohtaja

Heikki Helomaa

Ilpo Hettula, rehtori

Kirsi Kumpulainen

Sirpa Tuomivaara

Kari-Pekka Tampio
1

Rehtori Ilpo Hettula avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.2

Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin vahenpaintoimikunnan puheenjohtajaksi Maire Toivanen

varapuheenjohtajaksi Heikki Helomaa ja sihteeriksi

Valinnan jälkeen he hoitivat kyseiset tehtävät.3

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.4

Lukuvuoden 2008 - 2009 suunnittelua.

Ammattimessut järjestetään koululla 15.11.2008.

Messujen järjestämisessä Pokalla on iso rooli esittelijöiden hankinnassa, päätettiin lähettää kysely oppilaiden mukana kotiin joissa tiedustelllaan vanhenpien,isovanhempien tai sisarusten halukkuutta tulla esittelemään omaa ammattia.

Messut on järjestetty kaksi kertaa aiemmin, viimeksi kaksi vuotta sitten, oppilailta saadun palautten perusteella messuille on tarvetta.

5

Muut esille tulevat asiat

Oppilaskunnan terveiset

Oppilaskunta on järjestäytynyt vuodelle 2008-2009.

hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt

puheenjohtaja Mari Kuoppala

varapuheenjohtaja Arttu Puroila

Sihteeri Jenny Palosaari

Tiedottaja Aino Siurula

Rahastonhoitaja Oskari Haapsamo

7. edustaja Riina palosaari

8. edustaja Lotta Vähäsarja

9. edustaja Aleksandra Reskalenko

10. edustaja Aydin M.ZahepOpilaskunnan järjestämän valokuvauksen hoitaa sama yritys kuin edellisvuona koska sopimus on kaksi vuotinen, kuvauksen jälkeen järjestetään kysely kuvaukseen liittyen.

Joulukuussa järjestetään koulussa vuosittaiset tanssiaiset.

Oppilaskunnan kioski toiminta on kehityksen kohteena, koska käytännön järjestämisessä oli edellisvuonna ongellmia, työnimenä "maitolaituri", "nastamesta".Opettaja kunnan terveiset

Etukäteen jännitti kuinka hoidetaan 10 luokkalaisten suurimäärä, ilmoittautuneita 183 oppilasta kouluun saapui 108 oppilasta. Perustettiin viisi 10 luokkaa ja saatiin opetus järjestettyä, joten loppujenlopuksi kaikki hyvin.

Syksy ollut rauhallinen ja kaikinpuolin erittän mukava.

Tänä syksynä mietitty erityisesti uusien seiska- ja kymppiluokkalaisten vastaanottoa jotta saataisiin hyvä liikkelle lähtö uudessa koulussa. Tukioppilaiden kanssa järjestettiin erilaisia leikkejä sekä muuta kivaa yhdessä tekemistä, näin saatiin ryhmät mukavasti liikkeelle.6

Kokousaikataulu

Päätettiin kokoontua kerran kuukaudessa, joka kuukauden toisella viikolla, sovittiin alustavasti seuraavat kokouspäivät ke 1.10, ke 5.11, ti 9.12 klo 18.00.7

Kokous päätettin

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00


tiistai 26. elokuuta 2008

Syksyn ensimmäinen kokous ti 16.9. klo 18

Vanhempaintoimikunta Pokka toivottaa Pohjankartanon yläasteen oppilaiden vanhemmat tervetulleeksi syksyn ensimmäiseen kokoukseen, joka keväällä ilmoitetusta ajankohdasta poiketen kokoontuu ti 16.9 klo 18 koulumme opettajainhuoneessa. Tervetuloa!

tiistai 17. kesäkuuta 2008

Hyvää Kesää!

POKKA toivottaa hyvää kesää Pohjankartanon koulun vanhemmille ja kaikille sivuillamme vierailleille.
Palaamme taas syksyllä asiaan.

POKKA:n puolesta

Maire ja Tuula

Toimintakertomus 2007 - 2008

 

Pohjankartanon koulun vanhempaintoimikunnan toimintakertomus lukuvuonna 2007-2008

 

Vanhempaintoimikunta POKKA on Pohjankartanon koulun yhteistyöelin kodin ja koulun välillä. Pokka on aloittanut toimintansa syyskuussa 2003. Toimikunta käsittelee kokouksissaan koulun toimintaan ja kehittämiseen liittyviä yleisiä asioita. Tavoitteena on olla mukana nuorten elämään ja kouluun liittyvissä tärkeissä asioissa sekä lisätä yhteistyötä koulun ja kodin välillä.

 

Toimikuntaan kuuluu oppilaiden vanhempien valitsemien luokan edustajien lisäksi koulun rehtori, apulaisrehtori, opettajaedustaja sekä oppilaskunnan edustajat. POKKAn kokoukset ovat avoimia ja niihin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet vanhemmat, oppilaat ja opettajat.  Lukuvuoden aikana kokouksissa kävi 21 eri henkilöä. Keskimäärin kokouksiin osallistui yhdeksän henkilöä.

 

Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Lukuvuoden 2007-2008 aikana vanhempaintoimikunta kokoontui yhdeksän kertaa, pääsääntöisesti jokaisen kuukauden toisen viikon tiistaina.  Ensimmäinen kokous oli syyskuussa ja viimeinen toukokuussa. Kokouksien ajankohdasta tiedotettiin jaksotiedotteissa ja POKKAn nettisivuilla. Lokakuussa POKKA avasi omat blogisivunsa, jonne tallennettiin kaikki kuluneen lukukauden pöytäkirjat. Blogisivuilla oli mahdollisuus kommentoida esityslistaa ja pöytäkirjoja sekä laittaa sähköpostiviestiä toimikunnalle. Reilun puolen vuoden aikana POKKAn  blogissa on laskurin mukaan vieraillut lähes 600 kävijää.

 

Lukuvuoden aikana POKKA käsitteli mm. vanhempien kokemuksia Helmi-järjestelmästä, kouluterveyskyselyn tuloksia, sähköistä tiedottamista kodin ja koulun välillä, oppilaskunnan järjestämää toimintaa, univiikon toteutusta ja unikyselyn tuloksia sekä kriisitilanteissa toimimista. Jokelan koulun tapahtumat, niiden käsittely nuorten kanssa ja  vastaavien tilanteiden ennaltaehkäisy puhututtivat vanhempaintoimikuntaa pitkään.

 

Pohjankartanon koulu on mukana Tulevaisuuden koulu – koulu tulevaisuudessa – hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä vanhanajan kyläkoulumaisesti ja tehdä saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Vanhempaintoimikunta on ollut mukana ideoimassa koulun aulan suunnittelua.

 

Keväällä kaikille oppilaille järjestettiin turvallisuuskasvattajan luento, jossa käsiteltiin aggressiota ja itsehillintä, vaaratilanteiden ennakointia ja fyysisen vastaiskun periaatteita. Opiskelijoilla oli mahdollisuus pientä korvausta vastaan osallistua harjoituksiin, jossa opeteltiin otteesta irrottautumista.

 

Toimikunta kokee haasteena yhteistyön lisäämisen kodin ja koulun välillä mm. vanhempien aktivoimisen mukaan koulun kehittämiseen. POKKA on yrittänyt keksiä erilaisia keinoja parantaa tiedottamista omasta toiminnastaan ja madaltaa vanhempien kynnystä tuoda asioita toimikunnan käsiteltäväksi.

 

POKKA haluaa lämpimästi kiittää pitkäaikaista sihteeriä Tuulaa. Hän on ollut vanhempaintoimikunnan sihteerinä koko tähänastisen toiminnan ajan, viisi vuotta.

 

Maire Toivanen

puheenjohtaja

tiistai 20. toukokuuta 2008

Toukokuun pöytäkirja

POKKA                                                                          PÖYTÄKIRJA

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

                                                                                       16.5.2008


KUUKAUSIKOKOUS

 

 

Aika:                                    14.5.2008 klo 18.00

 

Paikka:                                Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

 

Läsnä:                                 Maire Toivanen, puheenjohtaja

                                            Meeri Matikainen

                                            Leena Malo

                                            Raimo Hätälä

                                            Allan Palokangas

                                            Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori

                                            Heikki Helomaa

                                            Tuula Niskakangas, sihteeri

                                             

1

Kokouksen avaus               Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

 

2

Kokouksen järjestäytyminen

                                            Puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla ja hoitivat kyseiset tehtävät. 

3

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

4

Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

                                            Tulevaisuuskoulu – hankkeet ovat käynnissä ja työskentely jatkuu.

                                            Turvallisuusluento oli onnistunut hyvin.

                                           

5

Lukuvuoden 2007 – 2008 yhteenveto POKKA:n toiminnasta

                                            Maire oli laatinut yhteenvedon POKKA:n toiminnasta kuluneelta lukuvuodelta ja se hyväksyttiin laitettavaksi vuosikertomukseen.

 

6

Muut esille tulevat asiat      Ehdotettiin, että koulun kotisivulle tulisi kaikki keskeiset linkit, kuten esim. Helmi, POKKA, Koulumusiikin tuki ry. Näin niitä olisi helpompi käyttää ja löytää.

                                            Heikki lupautui menemään syksyllä 7 luokkien vanhempainiltaan kertomaan POKKA:n toiminnasta.

 

 

7

Seuraava kokous                Seuraava kokous pidetään 9.9.2008 klo 18.00.

Kokoukset pidetään Pohjankartanon opettajainhuoneessa.

 

8

Kokouksen päättäminen     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

 

 

 

 

 

 

 

                                            Maire Toivanen                                         Tuula Niskakangas

                      Puheenjohtaja                                          sihteeri

torstai 8. toukokuuta 2008

Toukokuun kokouskutsu/esityslista

POKKA                                                                         

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta                                        8.5.2008

 


                                            KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

 

 

Aika:                                    14.5.2008 klo 18.00

 

Paikka:                                Pohjankartanon koulu, opettajainhuone  

                     

 

1 Kokouksen avaus           

 

2 Kokouksen järjestäytyminen

                                           

3 Esityslistan hyväksyminen                   

 

4 Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

 

5 Lukuvuoden 2007 - 2008 yhteenveto POKKA:n toiminnasta

 

6 Muut esille tulevat asiat  

                     

7 Seuraava kokous            

 

8 Kokouksen päättäminen 

perjantai 18. huhtikuuta 2008

Huhtikuun pöytäkirja

POKKA                                                                          PÖYTÄKIRJA

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

                                                                                       10.4.2008


KUUKAUSIKOKOUS

 

 

Aika:              8.4.2008 klo 18.00

 

Paikka:                                Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

 

Läsnä:                                 Maire Toivanen, puheenjohtaja

                                            Teija Ruotsalainen

                                            Leena Malo

                                            Leena Saarela

                                            Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori

                                            Heikki Helomaa

                                            Tuula Niskakangas, sihteeri

                                             

1

Kokouksen avaus               Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

                                            Puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla ja hoitivat kyseiset tehtävät. 

3

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

                     

4

Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

                                            Kirsi kertoi, että koululla järjestetty bänditapahtuma oli onnistunut hyvin. Tulevaa ohjelmaa on mm. tanssinäytös 30.4.2008.

 

                                            Keskusteltiin yleisesti stipendien myöntämisperusteista ja todettiin, että kriteereinä on koulumenestyksen lisäksi esim. ryhmähengen luominen, oppilaskuntatoiminta tms.

 

                                            Kirsi esitteli Tulevaisuudenkoulu-teemaa ja me Pokkalaisetkin saatiin kantaa kortemme kekoon, eli saimme antaa omia ehdotuksia aulan suunnitteluun. Meidän teemana on "Janen ja Tarzanin Kylä".

5

Itsepuolustuskurssin tilanne

                                            Itsepuolustuskurssiin ovat ennakkokyselyssä halukkuutensa ilmoittaneet 27 oppilasta. Helmeen tulee vielä tiedotus asiasta, jolloin vielä on mahdollisuus ilmoittautua mukaan.

 

6

Muut esille tulevat asiat      Ei ollut muita asioita

 

9

Seuraava kokous                Seuraava kokous pidetään 14.5.2008 klo 18.00.

Kokoukset pidetään Pohjankartanon opettajainhuoneessa.

 

10

Kokouksen päättäminen     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

 

 

 

 

 

 

 

                                            Maire Toivanen                                         Tuula Niskakangas

                                            Puheenjohtaja                                          sihteeri                               

tiistai 1. huhtikuuta 2008

Kokouskutsu/esityslista

POKKA                                                                         

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta                                        1.4.2008

 


                                            KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

 

 

Aika:                                    8.4.2008 klo 18.00

 

Paikka:                                Pohjankartanon koulu, opettajainhuone  

                     

 

1 Kokouksen avaus           

 

2 Kokouksen järjestäytyminen

                                           

3 Esityslistan hyväksyminen                   

 

4 Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

 

5 Itsepuolustuskurssin tilanne

 

6 Muut esille tulevat asiat  

                     

7 Seuraava kokous            

 

8 Kokouksen päättäminen 

Maaliskuun pöytäkirja

POKKA                                                                          PÖYTÄKIRJA

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

                                                                                       18.3.2008


KUUKAUSIKOKOUS

 

 

Aika:              11.3.2008 klo 18.00

 

Paikka:                                Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

 

Läsnä:                                 Maire Toivanen, puheenjohtaja

                                            Terhi Sirén

                                            Leena Malo

                                            Sirpa Tuomivaara, opettajakunnan edustaja

                                            Ilpo Hettula, rehtori

                                            Raimo Hätälä

                                            Marjut Soppela

                                            Tuula Niskakangas, sihteeri

                                             

1

Kokouksen avaus               Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

                                            Puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla ja hoitivat kyseiset tehtävät. 

3

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

                     

4

Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

                                            Käsitellään terveyskyselyn yhteydessä.

 

5

Itsepuolustuskurssin tilanne

                                            Oppilaskunta oli kerännyt palautteet halukkuudesta kurssiin osallistumiseen. Sirpa antoi palautteet Mairelle edelleen toimitettavaksi kurssin vetäjälle.

 

6

Ammattimessut syksyllä 2008

                                            Päätettiin ammattimessut pidettäviksi seuraavan syksyn aikana. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.

                                           

                                                                                       

 

7

Pohjankartanon koulun tuoreimman kouluterveyskyselyn tulokset ja johtopäätökset

                                            Tarkasteltiin kyselytulosten yhteenvetoa. Pohjankartanon koulun kohdalla ei mitään hälyttävää verrattuna muihin Oulun kouluihin. Yhteenveto ehdotettiin laitettavaksi Helmeen ja POKKA:n bloggiin, joista kaikki oppilaiden huoltajat voivat käydä lukemassa tuloksia.

                                            Marjut lupautui kevään kuluessa tulla koululle pitämään päihdeaiheesta kahdelle 9 luokalle "Kaveria ei jätetä" - koulutusta.

8

Muut esille tulevat asiat      Yhteiset pelisäännöt – kypärän käyttö?

                                            Asiaa hoitanut jäsen, Raimo Hätälä ei ollut saanut Kärpiltä ainakaan vielä tietoa yhteistyöhalukkuudesta asian tiimoilta.

                                            POKKA ei käsittele yksittäisiä opettajan ja oppilaan välisiä asioita, vaan niissä tapauksissa huoltajan on syytä ottaa yhteys suoraan kyseiseen opettajaan.

 

9

Seuraava kokous                Seuraava kokous pidetään 8.4.2007 klo 18.00 sekä toukokuun kokous 14.5.2008 klo 18.00.

Kokoukset pidetään Pohjankartanon opettajainhuoneessa.

 

10

Kokouksen päättäminen     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

 

 

 

 

 

 

 

                                            Maire Toivanen                                         Tuula Niskakangas

                                            Puheenjohtaja                                          sihteeri                               

                                           

maanantai 10. maaliskuuta 2008

Maaliskuun kokouskutsu/esityslista

POKKA                                                                         

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta                                        3.3.2008

 


                                            KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

 

 

Aika:                                    11.3.2008 klo 18.00

 

Paikka:                                Pohjankartanon koulu, opettajainhuone  

                     

 

1 Kokouksen avaus           

 

2 Kokouksen järjestäytyminen

                                           

3 Esityslistan hyväksyminen                   

 

4 Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

 

5 Itsepuolustuskurssin tilanne

 

6 Ammattimessut syksyllä 2008

 

7 Pohjankartanon koulun tuoreimman kouluterveyskyselyn tulokset ja johtopäätökset

 

8 Muut esille tulevat asiat  

                     

9 Seuraava kokous            

 

10 Kokouksen päättäminen                    

torstai 21. helmikuuta 2008

Helmikuun pöytäkirja

POKKA                                                                          PÖYTÄKIRJA

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

                                                                                       21.2.2008


KUUKAUSIKOKOUS

 

 

Aika:              12.2.2008 klo 18.00

 

Paikka:                                Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

 

Läsnä:                                 Maire Toivanen, puheenjohtaja

                                            Teija Ruotsalainen

                                            Leena Malo

                                            Sirpa Tuomivaara, opettajakunnan edustaja

                                            Ilpo Hettula, rehtori

                                            Heikki Helomaa, varapuheenjohtaja

                                            Sonja Ben Henia

                                            Tuula Niskakangas, sihteeri

                                             

1

Kokouksen avaus               Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

                                            Puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla ja hoitivat kyseiset tehtävät. 

3

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa oppilaskunta kertoo ajankohtaisista asioistaan. Muut asia käsiteltiin seuraavana.

 

8

Muut esille tulevat asiat      Opettajakunnan edustaja Sirpa Tuomivaara ja oppilaskunnan edustaja                                        Sonja Ben Henia kertoivat, että kioskitoiminta on ollut hiljaista, mutta                                           sen toimintaa tullaan tehostamaan jatkossa.

                                            Bändipäivä on tulossa kevään aikana.

                                            Koulun tunnuslauseen ja logon suunnittelukilpailu on tulossa.

                                            Sirpa lähti tämän jälkeen, eli klo 18.45.

 

                                            Sonja kommentoi matematiikan opintojen järjestämisestä koululla ja                                            läksyjen saannissa olevasta vaikeudesta poissaolon ajalta. Hän ehdotti,                                      että voisiko niitä läksyjä laittaa kunkin aineen opettaja sinne Helmeen.

4

Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

                                            Tulevaisuuskoulu-hankkeeseen on koulu saanut rahoitusta esimerkiksi opetuslaitehankintoihin, kuten videotykkien, valkokankaiden ja dokumenttikameroiden hankintaan. Lisäksi on saatu koulun aulan suunnittelurahaa.

                                            Helmeen on tulossa oppilaille omat tunnukset, joilla he voivat seurata tulevia kokeita. Joillekin luokille on kokeiltu koenumeroiden laittoa sinne myös.

 

5

Asioiden tuominen kokouksen käsittelyyn ja niiden kirjaaminen

                                            Käsiteltiin asioiden tuomisesta kokouksen käsittelyyn ja niiden kirjaamisesta. Todettiin, että kokous keskustelee yleisluontoisesti koulun oppilaita koskevista asioista. Yksittäisiä oppilaiden asioita ei oteta kokousasiaksi. Ne hoidetaan koulun opettajien ja rehtorin toimesta tapauskohtaisesti.

6

Yhteiset pelisäännöt – kypärän käyttö?

                                            Asiaa hoitamaan lupautunut jäsen, Raimo Hätälä ei ollut läsnä, joten tämä kohta jäi tällä kertaa käsittelemättä. Asiaan palataan myöhemmin.

                                                                                       

 

7

Vanhempien edustus ruokalatoimikunnassa

                                            Tuula kertoi, että vanhempien edustuksesta ruokalatoimikunnassa on suositus uusissa kouluruokailusuosituksissa, jotka julkaistaan lähiaikoina. Asiaan palattaneen myöhemmin.

 

9

Seuraava kokous                Seuraava kokous pidetään 11.3.2008 klo 18.00 ja huhtikuun kokous on 8.4.2007 klo 18.00 sekä toukokuun kokous 14.5.2008 klo 18.00.

Kokoukset pidetään Pohjankartanon opettajainhuoneessa.

 

10

Kokouksen päättäminen     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

 

 

 

 

 

 

 

                                            Maire Toivanen                                         Tuula Niskakangas

                                            Puheenjohtaja                                          sihteeri