tiistai 6. marraskuuta 2007

AMMATTIMESSUT / TAUSTAA

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta POKKA perustettiin 10.9.2003. Seuraavassa kokouksessa 8.10.2003 todettiin, että ”toimikunnan toimintaa pitäisi tarkentaa”. Marraskuun kokouksessa 12.11.2003 kirjattiin pöytäkirjaan, että ”toimikunnan toimintasuunnitelman/ periaatteiden laatimisesta on päätettävä”. POKKA:n toiminnan painopisteitä suunnittelemaan nimettiin työryhmä, johon kuuluivat Auli Helistén-Oksala, Teuvo Tanner ja Maire Toivanen.

Työryhmä kokoontui 13.1.2004. Kaikilla oli monen vuoden ajalta kokemusta eri kouluilla vanhempaintoimikunnissa toimimisesta ja kaikki olivat samaa mieltä siitä, että eivät halunneet pelkästään toistaa tai muokata itselleen aikaisemmin tutuiksi tulleita toisten koulujen toimintasuunnitelmamalleja. Kaikki halusivat toimia mahdollisen konkreettisella tasolla ja yhdessä lasten ja koulun kanssa asioita tekemällä. Toimintaperiaate-ehdotukseksi POKKA:lle syntyi näin yksinkertaisesti ”toimia lasten kanssa erilaisin teemoin”. Ensimmäiseksi teemaksi valikoitui ammatinvalinta ja tavaksi jossain mielessä vanhemmille ainoa mahdollinen eli esitellä itse omia ammattialojaan.

POKKA:n kokouksessa 14.1.2004 päätettiin järjestää Ammattimessut syyskuussa 2004. Asiasta kirjoitettiin tiedote kaikille vanhemmille (liite1.). Koska tiedotteen perusteella ei 11.2.2004 kokoukseen tullut muutamaa asiasta kiinnostunutta vanhempaa enempää, päätettiin lähettää vanhemmille omaa osallistumista koskeva kysely (liite 2.). Maaliskuun kokoukseen 10.3.2004 mennessä oppilaat olivat keränneet listoja ammateista, jotka heitä kiinnostivat (liite 3.), mutta omaa osallistumista koskevaan kyselyyn oli vastannut myönteisesti vain 7 vanhempaa.

Kokouksessa 14.4.2004 päätettiin, että vaikka vanhempien osallistumisilmoituksia oli tullut melko vähän, on asia sen verran tärkeä, että jatketaan valmisteluja ja yritetään rekrytoida vanhempia lisää, myös suoremmin keinoin eli vanhempaintoimikunnan jäsenet päättivät kysellä omilta tutuiltaan osallistumista, myös henkilöiltä, joilla ei ollut omia lapsia Pohjankartanossa, jos heillä oli kuitenkin sopiva ts. oppilaiden listalla oleva ammatti. Ammattimessujen päivämääräksi päätettiin koulun työlauantai 9.10.2004.

P
OKKA:n ensimmäisen toimintavuoden viimeisessä kokouksessa 12.5.2004 päätettiin lähettää vanhemmille uusi esittelykirje Ammattimessuasiasta (liite 4.). Erityisesti oli tarvetta käsityöammattien taitajista ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista. Samalla päätettiin, että messut suunnataan vain 9. ja 10.-luokkalaisille ja syntyi ensimmäiset ajatukset kouluuntuloaikojen ja ruokailun porrastamisesta. Kesälomille lähdettäessä oli ilmoitus osallistumisesta tullut noin pariltakymmeneltä vanhemmalta.

Syksyn ensimmäisessä kokouksessa 1.9.2004 tehtiin kolme Ammattimessujen onnistumisen kannalta ratkaisevaksi osoittautunutta päätöstä. Muutettiin toukokuun kokouksen päätös siitä, että messut olisi suunnattu vain 9. ja 10.-luokkalaisille ja otettiin mukaan kaikki yläastelaiset, jolloin voitiin myös lähettää uusi esite (liite 5.) ja kysely osallistumisesta (liite 6.) useammille vanhemmille. Kolmanneksi päätettiin muodostaa työryhmä hoitamaan käytännön suunnittelua ja koordinoimaan vanhempien ja koulun yhteistyötä. Työryhmään nimettiin vanhemmista Kalevi Heikura, Jukka Koivurovo ja Teuvo Tanner sekä koulun puolelta erityisopettaja Johanna Talvensaari.

Työryhmä kokoontui kahdesti 7. ja 14.9.2004. Esittelijöiksi ilmoittautuneita vanhempia oli lopulta 26 ja yllättäen alkoikin näyttää, että heitä on jopa liikaa suhteessa koulun tiloihin ja käytettävissä olevaan aikaan. Ongelmia aiheutti myös oppilaiden suuri määrä, lähes 500. Lopulta päädyttiin siihen, että oppilaat kiertävät luokkina, luokanvalvojiensa johdolla eri esittelypisteissä. Esittelypisteen muodosti aina yksi vanhemmista yhdessä luokassa. Esittelyaika oli 20 minuuttia. Tällä tavalla jokainen luokka pystyi käymään kuuntelemassa neljän eri ammatin esittelyn aamupäivän aikana ja jokainen vanhemmista kertoi tarinansa neljä kertaa.

Näin toimien oli mahdollista kuljettaa iso oppilasjoukko järjestäytyneesti paikasta toiseen – haittapuolena oli, että oppilaat eivät pystyneet valitsemaan itseään kiinnostavia ammatteja ja että heillä oli mahdollisuus kuulla vain neljästä ammatista. Tätä ongelmaa lievittämään päätettiin järjestää viides, ikään kuin ylimääräinen ja vapaaehtoinen esittelykierros, jolloin oppilaat voivat valita minkä tahansa itseään kiinnostavan ammatin ja mennä kuuntelemaan sitä. Kouluuntuloaikoja ja ruokailua porrastettiin. Työryhmä laati viitteelliset ohjeet esittelijöille (liite 7.) ja listan esittelevistä vanhemmista ja heidän ammateistaan (liite 8.) sekä aikataulun, jonka mukaan luokat kiersivät paikasta toiseen, kouluun saavuttiin ja ruokailu toteutettiin (liite 9.).

Kaikki ammattiaan esittelevät vanhemmat kutsuttiin yhteiseen kokoukseen 21.9.2004. Osanotto oli hyvä, asiat käytiin vielä yhdessä läpi ja päätettiin myös tiedottaa messuista mediaa (liite 10.). Tiedote muokattiin lehtijutuksi, joka julkaistiin sellaisenaan (liite 11.) ainakin Oulun sanomissa ja Forum24:ssä. Oulu –lehti haastatteli kolmea vanhempaa 6.10.2004 (liite 12.), radio Mega haastatteli puheenjohtajaa ja uutisoi asiasta ja Kaleva lähetti messupäivänä paikalle toimittajan ja julkaisi asiasta uutisen 10.10.2004 (liite 13.).

Vaikka oli jo lokakuu niin varsinaisena messupäivänä paistoi aurinko ja samanlaiset olivat tunnelmat myös järjestäjien ja oppilaiden osalta. Kaikki järjestelyt sujuivat todella hyvin ja seuraavalla viikolla lapsilta kerätty palaute oli yleisesti ottaen erittäin positiivista (liitteet 14. ja 15.). Kyselyyn vastanneista 309:stä oppilaasta 259 oli selvästi sitä mieltä, että samanlaiset messut kannattaa järjestää myös jatkossa. Kehittämistä oppilaat näkivät ajankohdassa (lauantai oli huono osan mielestä koska se on vapaa-päivä ja kello 8.00 aloittaminen oli liian aikaista), siinä että monet kiinnostavat ammatit eivät kuuluneet oman luokan kierto-ohjelmaan, aikaa kuunnella oli liian vähän ja ammattivaihtoehtoja haluttiin myös lisää.

POKKA:n kokouksessa 10.11.2004 päätettiin kerätä talteen myös esittelijöinä olleiden vanhempien kokemukset ja pyytää heitä lähettämään yhteenveto omasta esityksestään (liite 16.). Kun vastaukset ovat tulleet, liitetään ne tämän muistion liitteeksi 17.

8.12. 2004

Teuvo Tanner

Ei kommentteja: