maanantai 28. toukokuuta 2012

Toukokuun ylimääräinen kuukausikokous


Tiistai 15.5.2012 klo 18.00
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

Läsnä:
Marja Pohjola-Effe, puheenjohtaja
Outi Renko, kokouksen sihteeri
Heli Lindberg
Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori
Ilpo Hettula, rehtori
Jukka Holmala

Esityslistan mukaiset asiat

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.01

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

3. Koulukuvausasia
Rehtori Ilpo Hettula pyysi opetuslautakunnan ohjeiden mukaisesti tarjouspyynnöt kolmelta kuvaamolta. Kaikista saapui tarjous määräaikaan mennessä. Vs. apulaisrehtori Jukka Holmala oli koonnut tarjoukset paperille siten, että niitä oli helppo vertailla. Yksi kuvaamo oli lähettänyt kaksi erilaista tarjousta. Kaikki kuvaamot täyttivät kriteerit (kuvausajankohta syyskuu, valinnan mahdollisuus, hinta-laatusuhde). Pokkalaiset esittivät mielipiteensä tarjouskilpailun voittajasta hinnan perusteella. Kaksi tarjousta lähettäneen kuvaamon tarjous oli epäselvä, yhden kuvaamon hinnat selvästi muita korkeammalla ja kolmas näin ollen voittaisi tarjouskilpailun. Lopullinen päätös jää rehtorin tehtäväksi.

4. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06

POKKAN TOIMINTAKERTOMUS 2011 – 2012


                                                              

Pohjankartanon koulun vanhempaintoimikunta POKKAn toiminta lukuvuonna 2011-2012.

Pohjankartanon koulun ja vanhempien välisenä yhteistyöfoorumina toimiva POKKA kokoontui lukuvuoden aikana säännöllisesti kerran kuukaudessa, yhteensä 9 kertaa.  POKKAan kuuluvat vanhempien valitsemien edustajien lisäksi rehtori, apulaisrehtori, opettajien edustaja sekä oppilaskunnan puheenjohtaja. Kokoukset ovat avoimia, niihin voivat osallistua kaikki vanhemmat, oppilaat ja opettajat. Kokouksiin osallistui keskimäärin 9 henkilöä.

POKKAn kokouspöytäkirjoja sekä muuta toimikunnan julkaisemaa materiaalia voi lukea blogisivuilta koulun sivujen yhteydessä.  POKKAn sivuilla on tähän mennessä vieraillut vajaat 4926 kävijää.

Syyslukukaudella POKKA järjesti 8-luokkalaisten vanhemmille teemavanhempainillan, jonka aiheena olivat valtakunnallisen kouluterveyskyselyn koulukohtaiset tulokset. Kouluterveyskyselyyn ovat vastanneet vuonna 2011 silloiset 8-9 -luokkalaiset. POKKA tutustui jo keväällä 2011 vuoden 2009 kyselyn tuloksiin, joista jotkut olivat todella huolestuttavia. Tulokset haluttiin myös saattaa vanhempien tietoisuuteen sekä virittää keskustelua heidän kanssaan.
Kyselyssä nousivat esille mm. seuraavat asiat:
-         vanhemmat eivät tiedä, missä lapset viikonloppuisin ovat
-         ei yhtään läheistä ystävää (pojat)
-         koulukiusaaminen, fyysisen uhan kokeminen
-         keskivaikean ja vaikean masennuksen esiintymisen taajuus
-         liikunnan puute
-         ruokaillessa ei syödä monipuolisesti.

Vanhempainilta 8-luokkien vanhemmille pidettiin 24.11.2011, myös muiden luokka-asteiden vanhemmat kutsuttiin mukaan.  Tilaisuudessa koulumme opettaja Minna Pessala esitti vanhemmille terveyskyselyn tulokset, sen jälkeen psyykkari (psykiatrinen sairaanhoitaja) Anna Onnela piti n. 30 minuutin alustuksen kyselyn huolenaiheiden pohjalta.  Vaikka kyseessä oli vaikeita asioita, mm. päihteiden käytöstä, ne tuotiin esille rakentavalla asenteella. Vanhemmat olivat yllättyneitä esim. alkoholin käytön yleisyydestä. Luokkakohtaisissa tapaamisissa keskustelut jatkuivat oman luokanvalvojan johdolla.  Tilaisuudesta pyydetyn palautteen pohjalta vanhemmat olivat tyytyväisiä teemavanhempainillan sisältöön sekä järjestelyihin.

Koska kokemukset olivat hyviä, halutaan teemavanhempainiltoja järjestää jatkossakin. Teemaillan voisi myös jatkossa suunnata koko yläasteelle. Ensi syksyn teemaksi on muotoutunut kiusaaminen. Maaliskuun kokouksessa käytiin jo alustavaa keskustelua MLL:n perhepalveluohjaaja Anna-Maria Raukovaaran kanssa teemaillan toteutuksesta.  MLL:n edustaja pitää ensin luennon sovituista aiheista. Tärkeiksi teemoiksi nousivat kiusaamisen ennaltaehkäisy, kiusaamiseen puuttuminen ja kiusaamisen seuraukset.  Illan tarkempi suunnittelu jatkuu POKKAssa syksyllä 2012.  Jotta mahdollisimman moni vanhempi pystyisi osallistumaan, pyrimme saamaan käyttöön videoyhteyden.

Kevätlukukauden mittaan POKKA on myös käsitellyt koulukuvausasioita. Opetuslautakunnan antamien ohjeiden mukaan rehtori Ilpo Hettula lähetti 18.4.2012 tarjouspyynnöt kolmelle kuvaamolle kuultuaan sitä ennen POKKAn toiveita ja kriteereitä koulukuvausten suhteen.  POKKA painotti seuraavia kriteereitä:
-         hinta-laatusuhde
-         valintamahdollisuus (asiakas voi valita joko kaikki tai osan kuvista sekä muokata yksityiskuvien ilmettä)
-         kuvausajankohta (syyskuun aikana).

Saatuja tarjouksia käsiteltiin POKKAn kokouksessa 15.5.2012, minkä jälkeen rehtori päätti palveluntuottajasta. Tarjouskilpailun voitti edellä esitetyt laatuvaatimukset ja kriteerit täyttävä palveluntuottaja, jonka tarjoushinta oli halvin.

Edellä mainittujen lisäksi POKKAn kokouksissa on keskustelu monenlaisista koulun arkeen ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyvistä asioista.  Kiitos kaikille mukana olleille vanhempien, opettajakunnan ja oppilaskunnan edustajille!

Marja Pohjola-Effe
puheenjohtaja


maanantai 14. toukokuuta 2012

Toukokuun kuukausikokous

Aika: Keskiviikko 7.5.2012 klo 18.00
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

Läsnä: Marja Pohjola-Effe, pj
Outi Renko
Minna Pessala
Riitta Vikeväinen
Jukka Holmala
Kirsti Kokko-Järvelä
Heli Heikkinen
Tuula Korpi
Erja Nurkkala
Heli Lindberg
Eija Kreivi-Kangas, sihteeri
Esityslistan mukaiset asiat

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

3. KoulukuvaustarjouksetTarjousvaihe ollut iso prosessi. Kaupungin lakimieheltä saatu tarkat ohjeet kilpailutuksesta. Kolmelta kuvaamolta (Seppälän koulukuva, Kuvaverkko, Studio J.Ollila) pyydetty ja saatu tarjous. Rehtori tekee varsinaisen päätöksen kuvaamon valinnasta, mutta ei ehtinyt vielä tarjouksiin perehtyä. Vanhempaintoimikunnalta halutaan kannanotto asiaan. Päätetään pitää ylimääräinen vanh. toimikunnan kokous 15.5. klo 18, jossa rehtori mukana.

4. 8-luokkien vanhempainillan ajankohta syksyllä 2012
Päätetty pitää 17.10. Ajankohta varattu luennoitsijan aikataulun mukaan. Teemana kiusaaminen. POKKAlta järjestelyt eivät edellytä enempää toimia. Videointiyhteyden järjestelyyn mahdollista saada asiantuntijatukea Yliopistolta tai amk:sta, josta oli videointi järjestetty lukion vastaavaan tilaisuuteen. Minna Pessala tiedustelee asiaa. Kutsu vanhempainiltaan lähetetään kaikille luokka-asteille.

5. Ammattimessujen ajankohta syksyllä 2012
Ammattimessujen tarkka ajankohta voidaan päättää vasta, kun tiedetään, mihin ensi syksyn lauantain työpäivä sijoittuu. Päivä lyödään lukkoon vasta syksyllä.Oppilaiden toiveammatit kartoitettu. Järjestelyihin palataan POKKAssa syyskuun kokouksessa.

6. POKKAn toimintakertomus 2011-12
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, johon tuli muutamia stilisointiin liittyviä korjauksia. Marja tekee muutokset ja lähettää jäsenille vielä mahdollisia kommentteja varten.

7. Muut asiat
Jaettiin kokemuksia eri luokkien luokkaretki/leirikoulusuunnitelmista, niiden järjestelyistä ja rahankeruusta. Todettiin, että vaihtelua on paljon.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40