maanantai 11. maaliskuuta 2013

PÖYTÄKIRJA 7.2.2013POKKA - Pohjankartanon vanhempaintoimikunta  

Paikka:                              Pohjankartanon koulu
Aika:                                  Torstai 7.2.2013  klo 18.00
 


Asialista:                         
1§ Kokouksen avaus
2§ Esityslistan hyväksyminen
3§ Liikkuva koulu-hanke. Konkreettiset toimenpiteet
4§ Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat
Kevätlukukauden kokousaikojen sopiminen maalis-, huhti- ja      
     toukokuulle.
6§ Muut esille tulevat asiat
7§ Kokouksen päättäminen

Läsnä: Marja Pohjola-Effe (pj), Satu Pitkäaho, Riika Lantto, Outi Renko (vpj, kokouksen sihteeri), Sanna  Kangasniemi (liikuntaneuvojaopiskelija), Kirsi Kumpulainen (apulaisrehtori), Virpi Halonen-Hatula ja Heli Heikkinen


1.    Kokouksen avaus
Kokous avattiin.

2.    Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.


3.    Liikkuva koulu-hanke. Konkreettiset toimenpiteet

-       oppilaille laitetaan pe 15.2. lv-tunnilla kyselylappu liikuntaideoista kotiin
      vietäväksi. Tavoitteena on kerätä perheiden liikuntaideoita.
-       oppilaat lv-tunnilla 15.2. miettivät pienissä ryhmissä omia ideoitaan ja
      kirjaavat ne kyselylapulle. Timo ohjeistaa luokkien edustajat piakkoin.
-       opettajat ohjeistetaan ti 12.2. opettajainkokouksessa.
-       luokkien oppilaskunnan edustajat kokoavat sekä luokkiensa oppilaiden ideat että perheiltä tulevat ideat 22.2. mennessä.
-       Kirsi laittaa kyselylappujen sisällön huoltajille myös Helmiviestinä. Kyselyyn voi siis vastata myös Helmeä käyttäen, lähetämällä viestin Kirsille. 
-       oppilaskunta ja POKKA pitävät yhteisen kokouksen ma 11.3. klo 14.15. POKKA järjestää pullat kokoukseen. Luokkien edustajat tuovat kokoukseen oman luokkansa oppilaiden ja perheiden ideat. Asioita työstetään eteenpäin yhdessä. 
-        jotta saisimme oppilaita ”välkkäriohjaaja”-koulutukseen, Sanna ja Olli pitävät asiasta innostavat infot kaikille 7-9 luokille to 21.2. ja pe 22.2. Koulutukseen halukkaat ilmoittavat itsensä luokkansa oppilaskunnan edustajalle 1.3. mennessä.


4.    Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

                            Ei muita esille tuotuja asioita.

                     
5.    Kevätlukukauden kokousaikojen sopiminen maalis -, huhti- ja toukokuulle

Seuraaviksi kokousajoiksi sovittiin:
ma 11.3. klo 14.15
ti 9.4. klo 18
ke 15.5. klo 18.


6.    Muut esille tulevat asiat
Outi kysyi ensi syksyn taksvärkkikohteiden valinnasta ja ehdotti yhdeksi
kohteeksi Tahkokankaan palvelukeskuksen nuorten tutkimusosasto
Sateenkaarta. Outi lupasi esitellä asiaa lisää seuraavassa kokouksessa.

                     
7.    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 19.50


Seuraavat kokoukset:
ma 11.3. klo 14.15
ti 9.4. klo 18
ke 15.5. klo 18.MUISTIO 15.1.2012POKKA - Pohjankartanon vanhempaintoimikunta & Lintulammenkoulun koti-koulutoimikunta

Paikka:                              Lintulammen koulu
Aika:                                  Tiistai 15.1.2013  klo 18.00


Tammikuun kuukausikokous 15.1.2013, klo 18 - 19.15.

Pohjankartanon yläkoulun sekä Lintulammen alakoulun vanhempaintoimikuntien yhteinen kokous.

Aiheena oli Liikkuva koulu –hanke. 

POKKAlaisista paikalla olivat: Kirsi Kumpulainen (apulaisrehtori),  Marja Keväjärvi, Satu Pitkäaho , Anne Sarajärvi, Tuulikki Takamäki ja Marja Pohjola-Effe.

Puheenjohtajana ja sihteeri toimi Lintulammen vtk:n puheenjohtaja Satu Pitkäaho.

Ideoimme sitä, miten me vanhemmat voimme olla mukana viime syksynä alkaneessa Liikkuva Koulu -hankkeessa. Sovimme että järjestetään ideakilpailu: Hankkeen koordinaattori Kati Grekula lupautui luonnostelemaan alakouluun ja yläkouluun sekä vanhemmille sopivat ideointilomakkeet, joilla kyselemme lasten ja vanhempien ideoita miten liikkumista koulupäivän aikana, mutta myös vapaa-ajalla voidaan lisätä. Ideointiin kannustetaan mukaan arpomalla kaikkien osallistujien kesken palkintoja (mitä, sitä emme vielä tiedä).

Ideoimme kokouksessa myös liikuntakassien kokoamista, joita sitten kierrätettäisiin kodeissa, mutta tähän palaamme sitten ideakilpailun jälkeen.

Ja kysymys joka tullaan vielä esittämään kaikille vanhemmille: löytyykö vanhempia jotka olisivat innokkaita esittelemään lapsille jotain liikuntaharrastusta? Ajatus on, että, jos saisimme tarpeeksi ohjaajia, anoisimme ensi lukuvuodeksi Lintulammen  koululta viikoittaisen salivuoron, ja kunkin salivuoron alussa esiteltäisiin joku urheilulaji ja sitä harjoiteltaisiin hieman. Salivuoron lopuksi lapset ja vanhemmat pelaisivat porukalla jotain joukkuepeliä, esim. sählyä.

Alakoulun puolella hankkeeseen liittyen sovittiin vielä, että tänä keväänä luokkiin toimitetaan maskotteja, joiden mukaan laitetaan liikuntapäiväkirja. Tämä maskotti kulkee sitten ko. luokan oppilaiden mukana kotiin esim. viikonlopuksi tai viikoksi ja siihen merkitään mitä liikuntaa ko. maskotti on perheessä kokenut. Näitä tarinoita sitten luetaan luokissa.

PÖYTÄKIRJA 12.12.2013
POKKA - Pohjankartanon vanhempaintoimikunta  

Paikka:                              Pohjankartanon koulu
Aika:                                  Keskiviikko 12.12.2012 klo 18.00

Asialista:                         
1§ Kokouksen avaus
2§ Esityslistan hyväksyminen
3§ Palaute kasi-luokkien vanhempainillasta 17.10.2012
4§ Palaute ammattimessuilta 24.11.2012
a) oppilaiden palautteet: kooste, kommentit ja toiveet
b) esittelijöiden palautteet: koosteet, kommentit ja toiveet
5§ Liikkuva koulu –hanke. Missä mennään?
6§ Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat
7§ Kevätlukukauden 2013 kokousaikojen sopiminen sekä
     toiminnan suunnittelu
8§ Muut esille tulevat asiat
9§ Kokouksen päättäminen
1.    Kokouksen avaus
Kokous avattiin.

2.    Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.


3.    Palaute kasi-luokkien vanhempainilta 17.10.2012

Kasi-luokkien teemavanhempainillan aiheena oli koulukiusaaminen.  Puhujaksi olimme pyytäneet perhepalveluohjaaja Anna-Maria Raukovaaran MLL:sta. Hän valaisi kuulijoille kiusaamisen käsitettä, sen ilmentymiä ja tunnistamista. Sen jälkeen hän pohti, miten kiusaamista voidaan estää yhteistyössä perheiden ja koulun kanssa. Lopuksi esiteltiin oppilashuoltoryhmän toimintamalli. Mukana illassa olivat myös tukioppilaat.
Ilta jatkui luokkakohtaisilla kokoontumisilla, joissa keskusteltiin lisää aiheesta.

Vanhempainillan kooste sekä esitetyn videon linkki tulee POKKA-blogiin.

Helmi-intranet on koettu hyväksi tavaksi mm. yhteyden pitoon esim. opettajien ja vanhempien välillä sekä yleisessä tiedottamisessa. Helmeen avulla vanhemmat pysyvät ajan tasalla lapsiensa koulunkäynnin suhteen.
Vielä kuitenkin nähdään tarvetta myös muihin, perinteisiin, tiedotustapoihin.4.    Palaute ammattimessuilta 24.11.2012

a)    oppilaiden palautteet: kooste, kommentit ja toiveet
Oppilaiden antama palaute ammattimessuista oli positiivista. He kuitenkin toivoivat, että ammattimessuja ei järjestettäisi lauantaina, vaan arkipäivänä, jolloin muutenkin olisi koulua. Pokassa tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että ammattimessut järjestetään tulevaisuudessakin lauantaina, koska olisi todella vaikea saada vanhempia esittelemään arkipäivänä.

Oppilaat toivoivat myös lisää valinnaisuutta. Tämä näkökulma on pyritty huomioimaan niin, että oppilaat, jotka näkevät tietyt esitykset pakollisina seitsemännellä luokalla, eivät näe niitä yhdeksännellä luokalla.

Oppilaat toivoivat lisää kädentaitoja vaativien ammattien kuten muusikkojen, kampaajien ja putkimiesten esityksiä.

b)   esittelijöiden palautteet: koosteet, kommentit ja toiveet

Esittelijöiden antama palaute oli myöspositiivista. Tosin useat toivoivat pidempiä siirtymäaikoja, koska siirtymät veivät osan esitysajasta.

Mietittiin voisivatko oppilaat tehdä esityksen tuloksista. Tulokset voitaisiin esittää prosentteina sekä diagrammien avulla.

Mietittiin voitaisiinko  esittely-vinkkejä  jakaa POKKA-blogissa. Tämä lisäisi vanhempien kiinnostusta esitellä ammattiaan. Aikaisemmat esittelijät voisivat antaa vinkkejä esim. siitä, miten on esitellyt omaan ammattiinsa liittyviä esineitä ja materiaalia sekä millaiset kysymykset lisäävät oppilaiden aktiivisuutta ja kiinnostusta. Myös kokemukset erilaisista tavoista järjestää esittelytila tai kuva-esitys, antaisivat vanhemmille ideoita jäsentää omaa ammattiaan koskeva esitys.

Pokassa todettiin, että lasten mielipiteiden huomioiminen on tärkeää, myös sen suhteen millaiset esitykset ovat hyviä ja mitä halutaan kuunnella. Oppilaiden toiveet näistä sekä esim. esitettävistä ammateista voitaisiin koota POKKA-blogiin ja saada näin tiedoksi vanhemmille. Todettiin, että ammattimessujen organisointi ja järjestäminen ovat olleet alkuvuosina aika raskas prosessi, mutta nyt on löydetty toimiva sabluuna.

Tästä prosessista toivotaan lehtijuttua Opettaja-lehteen. Tämä kirjoitetaan maaliskuussa 2013.


5.    Liikkuva koulu-hanke
Liikkuva koulu hankkeen käsittely siirrettiin tammikuulle 2013. Tiistaina 15.1.2013 pidetään, ko. teemaan liittyen, yhteinen vanhempainilta Lintulammen koulun kanssa.


6.     Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat
Opettajilla ovat arvioinnit menossa ja oppilaat harjoittelevat joulujuhlia varten. Taksvärkkirahat kerättään sairaalalle

7.    Kevätlukukauden 2013 kokousaikojen sopiminen sekä toiminnan suunnittelu
POKKA-kokoukset:
Ti 15.1.2013 Lintulammen koululla
To 7.2.2013
                     
8.    Muut esille tulevat asiat

Oulun Vanhempainfoorumi kokoontuu 2 kertaa vuodessa.  Edellisessä kokouksessa esiteltiin Vanhempainliiton luomia käytännön työvälineitä vanhempainyhdistyksille. Eräs näistä on vuosikello.
                     
9.    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 19.30

Seuraavat kokoukset:
Ti 15.1.2013 Lintulammen koululla
To 7.2.2013