tiistai 8. joulukuuta 2009

Joulukuun pöytäkirja 8.12.09

Pohjankartanon Vanhempaintoimikunta POKKA 8.12.2009

Läsnä:

Heikki Helomaa, pj.
Maarit Mantila, siht.
Aila Tiiliharju
Heli Lindberg
Leena Malo
Anne Kipinä
Kaija Järvelin
Kirsi Kumpulainen
Minna Pessala
Sekä koulun oppilaat:
Antti Vuoti 7 C
Ella-Riikka Mankinen 8 Em
Nina Huovinen 8 Em

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

2. Kokouksen esityslista hyväksyttiin

3. Toiminnallisen vanhempainillan suunnittelu

Helmi-maaliskuun vaihteessa (luultavasti viikko 8 tai 9) järjestetään koulussa toiminnallinen vanhempainilta 7. ja 8. -luokan oppilaiden vanhemmille. Tavoitteena on esitellä koulun innoaulan toimintaa sekä tutustuttaa vanhempia toisiinsa. Vanhempainilta järjestetään kuitenkin eri iltana seiskojen ja eri iltana kasiluokan vanhemmille, jotta tilaa aulassa riittäisi paremmin illanvietolle.

Toiminnallista vanhempainiltaa suunnittelimme seuraavanlaisesti. Illan ohjelma alkaa yhteisellä avauksella, jossa esittäytyvät Pokan edustajat, koulun oppilaskunta sekä tukioppilaat. Mahdollisesti myös koulun rehtori lausuu muutaman sanan. Sen jälkeen vuorossa voisi olla oppilaiden musiikkiesitys. Tämän jälkeen siirrytään aulan toimintapisteisiin, joita on noin kuusi. Kutakin toimintapistettä esittelee jokaiselta luokalta valitut oppilaat 15 minuutin ajan. Äänimerkin jälkeen vanhemmat siirtyvät seuraavaan pisteeseen jne. Esittely voi tapahtua siten, että oppilaat vain näyttävät kuinka kone/ohjelma toimii tai siten, että pisteessä toteutetaan jonkinlainen kisa vanhempien ja oppilaiden välillä. Oppilaat voivat ideoida kutakin esittelyä keskenään tammikuun aikana. Illan aikana näytetään kuvaruudulta oppilaskunnan kuvaamaa videomateriaalia koulutyöskentelystä Pohjankartanon koulussa ns. non-stopina. Jollakin luokalla on mahdollisuus myydä kahvia/teetä ja leivonnaisia illan aikana aulassa. Ilta päättyy kisailujen palkintojenjakoon sekä musiikkiesitykseen. Pokka ideoi annettavaa palkintoa yhdessä muutaman oppilaan kanssa sekä lähettää tapahtumasta lehdistötiedotteen alueen tiedotusvälineille lähempänä ajankohtaa.

4. Kevään kokousajat

Kevään ensimmäinen kokous on tiistaina 9.2. klo 18.00. Maaliskuun kokous on 16.3. Seuraavat kokoukset kuukauden toinen tiistai klo 18.00.

5. Muut esille tulevat asiat ja opettajien terveiset

Apulaisrehtori Kirsi Kumpulainen kertoi, että uusi aula on herättänyt kovasti mielenkiintoa ja vierailijoita on käynyt tutustumassa siihen vilkkaasti syksyn aikana.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

keskiviikko 18. marraskuuta 2009

Marraskuun pöytäkirja 10.11.2009

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta Pokka 10.11.2009

Läsnä:
Eija Kreivi-Kangas, pj.
Maria Miettunen, siht.
Heikki Helomaa
Kari-Pekka Tampio
Kirsi Kumpulainen
Kaija Järvelin
Raimo Hätälä
Leena Malo
Kirsti Kakko-Järvelä
Aila Tiiliharju
Minna Pessala


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06, todettiin estyneet jäsenet.

2. Kokouksen esityslista hyväksyttiin

3. Toiminnallinen vanhempainilta
9- ja10-luokkien vanhempainilta päätettiin pitää messutyyppisenä. Ohjelmaan sisältyy yhteishakuinfo. Tarkkaa
ajankohtaa ei vielä sovittu, mutta ensi vuoden alussa viikko 3 on todennäköinen 7 ja 8-luokkien vanhempainillan ajankohta on todennäköisesti helmi-maaliskuu. Vanhemmilta pyydetään ideoita ohjelmaan. Vanhempainilloissa on hyvä mahdollisuus kertoa myös Pokan toiminnasta ja innostaa sekä rekrytoida mukaan uusia jäseniä. Kaija Järvelin pitää infon 8-luokkalaisten vanhemmille. Joulukuulle sovittu Pokka käytetään vanhempainiltain suunnitteluun ja järjestelyyn.

4.Innoaula
Innoaulan ja sen laitteiden käyttöön liityen oppilaat ja huoltajat ovat tutustuneet yleisiin sääntöihin koteihin jaetun
tiedotteen välityksellä. Oppilaat ovat sitoutuneet noudattamaan sääntöjä allekirjoittamalla ne. Jokaiselle laitteelle ja sen käytölle on laadittu omat yksityiskohtaiset säännöt. Sääntöjen laatimisessa on ollut mukana koulun oppilaskunta. Sääntöjen lisäksi oppilaille on kerrottu Innoaulan laitteiden ja kalusteiden hinnoista. Innoaulan laitteet ja kalusteet ovat teknisiä ja hinnaltaan erittäin arvokkaita. Koulun oppilaita on laitteiden vastuuhenkilöinä.
Innoaulan avajaisia on vietetty pe 6.11.2009, jolloin laitteita on kokeiltu. Kalevaattori eli sanomalehti Kalevan
piste on kahvilassa. Innoaulan välineitä voisi olla mahdollista käyttää myös kerhotoimintaan. Innoaula on herättänyt kiinostusta ja vieraita on käynyt tutustumassa laitteisiin sekä Suomesta että ulkomailta.

5. Sikainfluenssatilanteesta:
Koululla on muutamia varmistettuja H1N1-influenssa tapauksia. Luokilta on ollut vaihtelevasti oppilaita sairaana ja poissa. Tilanne näyttää kuitenkin tällä hetkellä rauhalliselta. Oulun kaupungilla ei ole erityisiä ohjeita kouluille,
kuitenkin kotona tulisi olla ainakin yksi oireeton päivä. Opettajat voivat ohjeistaa oppilaita käsi- ym hygieniasta,
jolla voidaan ehkäistä taudin leviämistä. Rokotukset alkavat viikolla 47 alimmista luokka-asteista kuten kotiin tulleessa tiedotteessa ilmoitettiin

6. Muut esille tulevat asiat
Oppilaat puuhaavat tällä hetkellä Pidä huolta -teemaa. Tukioppilastoimintaan halukkaat voivat hakea ja valinnat tehdään myöhemmin.

Vanhempaintoimikunnan jäsenet ilmoittavat edustamiensa luokkien luokanvalvojille omat sähköpostiosoitteensa ja voivat kertovat muutamalla sanalla Pokan toiminnasta sekä sen, että tarvittaessa Pokan jäseniin voi olla yhteydessä koulua koskevissa asioissa. S-posti osoitteet välitetään oppilaiden huoltajille Helmen kautta. Kirsi selvittää Helmen käyttömahdollisuutta vanhempien keskinäiseen kommunikointiin.

Keskusteltiin ammattimessujen toteutuksesta 2010 loppuvuodesta. Todettiin, että 9-10 luokille messut ovat ammatinvalinnan ja tulevaisuuden kannalta tärkeä tapahtuma. Keväällä panostetaan messujen suunnitteluun.

Seuraava kokous 8.12.2009 klo 18 koulun opettajainhuoneessa.

Huom. 9.12.2009 koulun musiikkiluokkien joulukonsertti Oulun tuomiokirkossa klo 19!

Kokouksen päättäminen, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

torstai 5. marraskuuta 2009

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

Aika: ti 10.11.2009 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Toiminnallinen vanhempainilta
5. Innoaula
6. Sikainfluenssatilanteesta
7. Muut esille tulevat asiat
8. Seuraavat kokoukset
9. Kokouksen päättäminen

lauantai 10. lokakuuta 2009

Lokakuun pöytäkirja 6.10.2009

Pokka Pohjankartanon vanhempaintoimikunta kokous 6.10.2009

Läsnä:
Eija Kreivi-Kangas, pj
Heikki Helomaa, sihteeri
Kirsi Kumpulainen
Irma Takala
Anne Korhonen
Heli Lindberg
Maarit Mantila
Sanna Pääkkönen
Kirsti Kokko-Järvelä
Anne Kipinä
Kaija Järvelin
Seppo Haapalainen
Minna Pessala
Maarit Tohmola
Aino Siurua


1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.3. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksella oli poikkeava esityslista.
Kokouksen aihe oli Toiminnallisen vanhempainillan suunnittelu, aiheen esitteli vararehtori Kirsi Kumpulainen. Esittelyn tarkoitus oli pohjustaa tarkemmin illan aihetta.


4. Toiminnallisen vanhempainillan suunnittelu

Tavoite on järjestää vanhempainilta, jossa vanhemmat pääsevät tutustumaan koulun uusiin toimintoihin sekä samalla saadaan markkinoitua uutta aulaa heille.

Opinto-ohjaajan ehdotus: yhdistää yhteisvalinta info sekä 9- ja 10-luokkien vanhempainilta, jolloin saataisiin nuoret osallistumaan illan järjestelyihin.

Ajatuksena on, että oppilaat voisivat esitellä tilojen toimintoja vanhemmille.

Esitettiin, että pokka voisi laatia lehdistötiedotteen aulan uusista asioista, ja saada näin myöskin lehdistö kiinnostumaan koulussa tapahtuneista muutoksista.

5. Aulan suunnittelun esittely

Aulan suunnitteluun osallistunut arkkitehti Sanna Pääkkönen Archeus Oy:stä kertoi suunnittelusta sekä toteutetuista hankkeista Pohjankartanon koulussa.

Luokkien suunnittelun lähtökohtana oli, että järjestys voisi olla jotain muuta kuin ns. pulpetit rivissä -malli. Haettiin luokkatiloihin monikäyttöisyyttä, viihtyvyyttä ja kodikkuutta.

Aulan suunnittelun lähtökohtana on ollut ,ettei mitään rakenteita muutetta eikä rikota, jotta aula on muutettavissa takaisin alkuperäiseen tilaansa.

Aulan pisteiden suunnittelussa on otettu huomioon käyttäjien toiveita, esim. haluttiin pehmeitä sohvia, keskustelu alueita, peli alueita jne. Näitä asioita on toteutettu erittäin laajasti omiin alueisiinsa ympäri aulaa.

6. Oppilaskunnan puheenjohtaja Aino Siuruan puheenvuoro oppilaskunnassa yhdessä luoduista "pelisäännöistä"

Suunnittelu on tehty yhteistyössä lukion oppilaskunnan kanssa.

Pelisääntöjen tarkoitus on taata kaikille tasavertaiset mahdollisuudet päästä käyttämään uusia toimintoja, sekä taata laitteiden ja kalusteiden kunnossa pysyminen.

Kun sääntöjen luomiseen on osallistunut oppilaskunnat yläasteelta sekä lukiosta, uskotaan että nuorten on niitä helpompi noudattaa kun ne ovat nuorten itsensä luomat.

7. Pidä huolta on tämän vuoden teema

Koulun tämän vuoden teema on ”pidä huolta”. Tarkoituksena on oppilaiden kanssa järjestää pidä huolta -viikot. Koulu haluaisi palkintoja näiden pidä huolta viikolla tapahtuviin kilpailuihin. Palkinnot voisivat olla myös esim. erilaisia palveluja (ilmainen hiustenleikkaus, hieronta jne.)

Teeman ympärille on helpo rankentaa monenlaista asiaa, uusien investointien huolehtimisesta kanssaihmisten huolehtimiseen ja kaikkea tälle välille.

Teeman mukaisesti jaetaan tämän vuoden taksvärkki tuotot 4200 € puoliksi Mannerheimin lastensuojeluliiton mielenterveystyöhön sekä Taksvärkki ry:lle sijoitettavaksi edelleen Bolivian alkuperäiskansojen olojen parantamiseen.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous 10.11 klo 18.00

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.tiistai 6. lokakuuta 2009

Syyskuun pöytäkirja 8.9.2009

MUISTIO


Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
08.09.2009

Kuukausikokous
Läsnä:
Ilpo Hettula rehtori Heli Lindberg 7B
Kirsi Kumpulainen apulaisrehtori Maarit Mantila 9G,7E
Minna Pessala Eija Kreivi-Kangas 7E pj
Anna Kipinä 7F Kirsti Kokko-Järvelä 7C
Leena Malo 9F Seppo Haapalainen 7A
Marja Miettunen 7C siht.

1. Kokouksen avaus
Rehtori avasi kokouksen klo 18.10

2. Kokouksen järjestäytyminen
Vanhempaintoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Eija Kreivi-Kangas, varapuheenjohtajaksi Heikki Helomaa ja sihteeriksi Marja Miettunen

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin. Sovittiin, että esityslista on kokouksissa pääosiltaan sama kuin nyt hyväksytty.

4. Lukuvuoden 2009-2010 suunnittelua
Ideoitiin erilaisia tapahtumia ja mahdollisuuksia kehittää ja lisätä oppilaiden, opettajien ja vanhempien yhteistyötä.
Sähköistä reissuvihkoa, Helmi, voidaan hyödyntää huoltajien ja koulun välisessä tiedottamisessa. Helmi vaihtuu mahdollisesti 2010 alusta toiseen järjestelmään. Huoltajille laitetaan mm. vanhempaintoimikunnan jäsenten yhteystiedot. Vanhempia rohkaistaan olemaan yhteydessä vanhempaintoimikunnan jäseniin tarvittaessa. Muistutetaan huoltajia, että vanhempaintoimikunta käsittelee ainoastaan kouluun liittyviä yleisiä asioita, ei koskaan yksittäisen oppilaan asioita.

Kuluvan vuoden teema koululla on: PIDÄ HUOLTA
Teemaan liittyen ideoitiin mm. talkoita eri aiheista, teemailtoja ja tutustumista mm Inno-aulaan ja sen laitteisiin. Tekeminen olisi yhdessä tekemistä; oppilaat, opettajat ja vanhemmat.
Rehtori kutsui myös vanhempia osallistumaan koulun aamunavausten pitämiseen.

5. Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat
Sovittiin, että esityslistaan lisätään kohta: Oppilaskunnan terveiset

6. Oppilaskunnan terveiset
Jokaiselta luokalta valitaan edustaja oppilaskuntaan. Oppilaskunta toimii linkkinä oppilaiden ja opettajien välillä sekä on mukana es. tapahtumien järjestämisessä ja muissa käytännön asioissa tarvittaessa.
Koululla on myös tukioppilastoimintaa. Tukioppilaiksi voivat hakea toiminnasta kiinnostuneet oppilaat.

7. Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita

8. Kokousaikataulu
Sovittiin syksyn kokousajat: 6.10, 10.11 ja 8.12.2009. Kokous pidetään opettajainhuoneessa alkaen klo 18

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50

keskiviikko 13. toukokuuta 2009

Toukokuun pöytäkirja 13.5.2009

POKKA Pohjankartanon vanhempaintoimikunta 13.5.2009

Maire Toivanen, puheenjohtaja
Kari-Pekka Tampio, sihteeri
Kirsi Kumpulainen
Leena Malo
Kaija Järvelin
Heikki Helomaa


PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.


2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.


3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista oli julkaistu etukäteen netissä. Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.


4. POKKAn toimintakertomus 2009

Maire Toivanen oli laatinut toimintakertomuksen kuluneelta kaudelta 2008 - 2009. Toimintakertomus on nähtävillä POKKAn sivuilla.

Toivotaan, että POKKAn kokouksiin osallistuisi tulevaisuudessa laajemminkin edustusta eri luokilta.

Kehitystoimena sovittiin, että jatkossa pyritään laittamaan kokousten asialistat POKKAn edustajille myös sähköpostilla. Nyt ne ovat olleet sovitun mukaisesti POKKAn sivuilla, aina ennen kokousta.

Sovittiin, että Heikki Helomaa tulee ensi syksynä seiskaluokkien vanhemmille pidettävään infoon esittelemään POKKAn toimintaa. Lisäksi Heikki vierailee seiskojen luokissa kertomassa tarkemmin vanhempaintoimikunnan toiminnasta lukukauden aikana.

5. Koulun kuulumiset

Kuorofestivaalit ovat saaneet laajasti huomiota ja kiitosta.

Keskusteltiin yleisellä tasolla kuluneesta lukukaudesta.

6. Muut esille tulleet asiat

Keskusteltiin siitä, kuinka oppilaiden ryhmäyttämistä voitaisiin soveltaa myös vanhempien ryhmäyttämiseksi. Sovittiin, että elokuussa pidettävässä vanheimpainillassa esitellään ajatuksia uusien seiskojen oppilaille ja vanhemmille.

Ensi kauden yhtenä kehitystavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla pyritään parantamaan viestintää ja yhteistoimintaa koulun, oppilaiden ja vanhempien kesken.

Vanhempaintoimikunta halusi kiittää Pohjankartanon koko henkilökuntaa

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään syyskuussa 2009, kun uusi POKKA -vanhempaintoimikunta kokoontuu uutta lukukautta aloittamaan. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan seiskojen infossa.


8.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20

keskiviikko 6. toukokuuta 2009

POKKA Pohjankartanon vanhempaintoimikunta 13.5.2009/esityslista

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

Aika: ke 13.5.2009
klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Kuluneen kauden POKKAn toimintakertomus
5. Info 7-luokille elokuussa
6. Muut esille tulevat asiat
7. Seuraavat kokoukset
8. Kokouksen päättäminen

tiistai 14. huhtikuuta 2009

Huhtikuun pöytäkirja 7.4.2009

POKKA
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta 7.4.2009

Maire Toivanen, puheenjohtaja
Kirsi Kumpulainen
Raimo Hätälä, sihteeri
Sari Heinikoski
Leena Malo
Kaija Järvelin

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. POKKAn sihteerin poissa ollessa kokouksen sihteeriksi valittiin Raimo Hätälä.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaa ei ollut laadittu etukäteen. Sovittiin, että edetään perinteiksi muodostuneen esityslistan mukaan.

4. Koulun kuulumiset

Kaupunki on osoittanut 550.000 € määrärahan aulan kalustamiseen. Rahoituksen saantia auttoi tulevaisuuden koulu – hankkeeseen liittyen tehty suunnittelutyö. Määrärahojen käytön aikataulu on tiukka ja hankinnat tehdään ennen lukukauden loppua. Aulan suunnitelussa on mukana Archeus Oy:n arkkitehdeistä mm. Sanna Pääkkönen ja Pave Mikkonen. Suunnitelmia on esittely myös opetushallituksen yliarkkitehdille, joka vieraili koululla. Suunnitelmissa aulaan sijoitettuja toimintoja on näyttämö koroke vanhan vesiaiheen päälle, pelitila, oppilaskunnan tila, liikuntapaikka nyrkkeilypallolla ym. varusteilla, musiikkipaja hiljaiselle esittämiselle (musiikki kuuluu kuulokkeissa). Samalla kalustetaan uudelleen kahvio ja 2.kerroksen aulan länsipää. Samalla uusitaan osa oppilaiden kaapeista pienemmiksi, jolloin saadaan lisää tilaa ja tähän lisätilaan saadaan uusia oleskeluryhmiä. Alueeseen liittyvistä luokista 2 muutetaan uudenlaisiksi oppimisympäristöksi.

Opetustoimen säästötarpeista on keskusteltu koululla. Maksimissaan esitetyt säästöt johtaisivat jopa kolmen opettajan palkkakustannusten vähentämiseen ja minimi vaihtoehtokin tarkoittaa yhden henkilötyövuoden säästöä. Säästöjen saavuttaminen on haastava kun 25 % kuluista on sellaisia, joihin ei voi vaikuttaa ja suurin kuluerä on henkilöstön palkat.

Nykyisellä tiukalla kuluohjauksella uudet seiskaluokkalaiset jaetaan 6 luokkaan, kun viimevuoden mitoituksella olisi muodostettu 7 luokkaa. Luokkien keskikooksi tulee 23,5 oppilasta ja suurin luokka on jopa 27 oppilasta.

Kaupungin tasolla tutkitaan lisäksi mm. 9-luokan ns. ylimääräisen tunnin poistamista opetussuunnitelmasta.

Koulukuvaus on 9-10.9.2009 ja kuvauksen toteuttaa Kuvaverkko Oy 3-vuotisen sopimuksen perusteella.

Kuorofestvaali järjestetään 7-10.5.2009.

5. Kouluterveydenhoidon tilanne

Keskustelussa todettiin nykyisen tilanteen, jossa kouluterveydenhoitajalla on hoitovastuulla koko Pohjankartanon kouluyhteisö ei ole viranomaisten minimi suosituksen tasolla. Tällä mitoituksella ennaltaehkäisevä työ on mahdotonta ja päivystysaika kerran viikossa lienee riittämätön. Huhtikuun alusta lääkärinaikoja pitäisi olla varattavissa, mutta todellinen asian tilanne ei tullut ilmi.

6. Oppilaiden kielivalintojen monipuolistaminen

Opetusvirasto on tiedottanut rehtorin kautta opetushallituksen projektista nuorten kielivalintojen monipuolistamisen puolesta. Promoling-projektiin liittyvä seminaari / yleisötilaisuus pidetään Sokos-Hotelli Arinassa 20.4.2009 ja ilmoittaumisaika tilaisuuteen päättyi 6.4.2009. Asia on viipynyt Päivi Mäen sähköpostissa noin kaksi kuukautta.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 13.5.2009 klo 18.00

8.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45

tiistai 10. maaliskuuta 2009

Maaliskuun pöytäkirja 10.3.2009

POKKA Pöytäkirja
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
KUUKAUSIKOKOUS


Aika: 10.3.2009, klo 18.00

Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

Läsnä:

Maire Toivanen, puheenjohtaja
Kari-Pekka Tampio, sihteeri
Kaija Järvelin
Mari Kuoppala
Kirsi Kumpulainen
Leena Malo
Sirpa Tuomivaara
Heikki Helomaa


1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

2 Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.


3 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.


4 Koulukuvaukset ja oppilaskunnan palautteet

Kuultiin vielä yhden firman esittely ja tarjous koulukuvausten järjestämisestä. Esittelijänä oli Fotomyllyn Petri Parkkonen.

Fotomylly toimittaa kirjallisen tarjouksen Sirpa Tuomivaaralle ja puheenjohtajalle.

Oppilaskunta käy läpi tarjoukset ja tekee esityksen kuvausten toimittajasta. Päätöksen tekee koulun rehtori.

Oppilaskunta oli koonnut palautteet edellisen vuoden kuvauksista. Palautteet käsitellään seuraavassa oppilaskunnan kokouksessa. Kooste palutteista käsitellään seuraavassa kokouksessa.

5 Tulevaisuuskoulu-hankkeen raportti

Sirpa Tuomivaara ja Maire Toivanen esittelivät hankkeen taustoja ja toimia, joita asian eteen on jo tehty.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja kehittää uudenlainen oppimisympäristö, jonka avulla pyritään parantamaan niin opiskelijoiden kuin opettajien työviihtyvyyttä.

Hanke on suunnitteluvaiheessa ja konkreettisia hankintapäätöksiä ja toimenpiteitä tehtäneen vielä tämän kevään aikana.

Hankkeeseen liittyen jatketaan jo aloitettuja kokeiluja mm. moniaineisiin, ryhmittelyyn ja ryhmäytymiseen liitttyen.


7 Seuraava kokous

Seuraavan POKKAn kokous on ti 7.4.2009 klo 18.


8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00


Maire Toivanen Puheenjohtaja
Kari-Pekka Tampio Sihteeri

torstai 26. helmikuuta 2009

Maaliskuun kokouskutsu/asialista

POKKA Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

26.2.2009 KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA
Aika: ti 10.3.2009 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Koulukuvaukset (oppilaskunnan keräämä palaute)
5. Tulevaisuuden koulu –hankkeen raportti
6. Muut esille tulevat asiat
7. Seuraavat kokoukset (7.4. ja 12.5. )
8. Kokouksen päättäminen

keskiviikko 11. helmikuuta 2009

Helmikuun pöytäkirja 11.2.2009

POKKA Pöytäkirja
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta


KUUKAUSIKOKOUS

Aika: 10.2.2009 klo 18.00

Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

Läsnä:

Maire Toivanen puheenjohtaja, sihteeri
Kaija Järvelin
Maire Kuoppala
Mari Kuoppala
Kirsi Kumpulainen
Leena Malo
Leena Tuomivaara


1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

2
Kokouksen järjestäytyminen

Sihteeri oli estynyt saapumasta paikalle ja puheenjohtaja toimi myös sihteerinä

3
Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4
Oppilaskunnan terveiset

Oppilaskunta kerää oppilailta palautetta viime syksyn koulukuvauksesta. Kuvauksen suoritti Fotomylly. Palaute on käytettävissä maaliskuun kokouksessa.

Helmikuun lopussa on bändipäivä oppilaitoksella.

Ensi viikon tiistaina järjestetään Oulussa ensimmäistä kertaa kaupunkikokous, jossa on mukana edustus Pohjankartanon koulusta.

5
Koulukuvaukset

Kuultiin kahden eri firman esittelyt ja tarjoukset koulukuvausten järjestämisestä. Esittelijöinä olivat Suomen mallikuvista Jarmo Ollila ja Seppälän koulukuvista Hannu Harri. Seppälän koulukuvat jätti kirjallisen tarjouksen opettaja Leena Tuomivaaralle ja Suomen mallikuvat lupasi laittaa kirjallisen tarjouksen puheenjohtajalle sähköpostissa.

Todettiin, että seuraavassa kokouksessa on viimeinen koulukuvaustarjous, jonka jälkeen asiasta voidaan vasta päättää.

6
Kuorofestivaalit

Vanhempaintoimikuntaa on pyydetty mukaan ideoimaan kuorofestivaalin sponsoreiden hankkimisessa. Kuorofestivaaleille osallistuu Oulun alueelta seitsemän kuoroa ja neljä kuoroa ulkomailta. Festivaali on 7. – 10.5.2009 ja Pohjankartanon koulu organisoi tapahtumaa.

Ideoitiin erilaisia keinoja saada taloudellista tukea käytännön järjestelyihin. Sovittiin, että Pohjankartanon koulun vanhemmille laitetaan asiasta tietoa Helmi-järjestelmän kautta. Koulun nettisivulle laitetaan myös tiedote. Keskusteltiin siitä, miten informoida muita festivaaleille osallistuvia kuoroja ja heidän vanhempiaan mm. Madetojan musiikkilukio, Herukan ja Rajakylän musiikkiluokat. Sovittiin, että järjestelytoimikunta auttaa tiedotteen tekemisessä ja tiedotteet tehdään POKKAn nimissä.

7
Seuraava kokous

Seuraavan POKKAn kokous on ti 10.3.2009 klo 18.

8
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35


Maire Toivanen
Puheenjohtaja
Sihteeri

maanantai 2. helmikuuta 2009

Helmikuun kokouskutsu/asialista

POKKA
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta 2.2.2009

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA
Aika: ti 10.2.2009
klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Koulukuvaukset
5. Tulevaisuuden koulu –hankkeen raportti
6. Muut esille tulevat asiat
7. Seuraavat kokoukset (10.3., 7.4. ja 12.5. )
8. Kokouksen päättäminen

torstai 8. tammikuuta 2009

Tammikuun kokouskutsu/esityslista

Tammikuun kokouskutsu/esityslista
POKKA
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta 8.1.2009

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA
Aika: ti 13.1.2009 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

1 Kokouksen avaus
2 Kokouksen järjestäytyminen
3 Esityslistan hyväksyminen
4 Luokkakuvaukset
5 Smart-hanke
6 Muut esille tulevat asiat
7 Seuraavat kokoukset (10.2., 10.3., 7.4. ja 12.5. )
8 Kokouksen päättäminen