tiistai 2. lokakuuta 2012

Syyskuun kuukausikokous

Aika: Tiistai 18.9.2012 klo 18.00 

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
Läsnä: Marja Pohjola-Effe (9f, pj), Hannele Nissinen (7e, sihteeri), Kaisu Halme (7c), Heli Heikkinen (8d), Jaana Heikkinen (7b), Ilpo Hettula (rehtori), Tuula Korpi (9b), Kirsi Kumpulainen (apulaisrehtori), Erja Nurkkala (9a), Outi Orajärvi (9e), Satu Pitkäaho (7a), Outi Renko (8), Anne Sarajärvi (7c), Tuulikki Takamäki (7b), Timo Tapiainen (opettajien edustaja), Riitta Vikeväinen (9c), Sarianna Virpikari (7e)

Esityslistan mukaiset asiat

1. Kokouksen avaus
Rehtori Ilpo Hettula toivotti läsnäolijat, vanhempaintoimikunnan uudet ja vanhat jäsenet, tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Koska kyseessä oli vanhempaintoimikunnan järjestäytymiskokous, läsnäolijat esittäytyivät lyhyesti.

2. Kokouksen ja vanhempaintoimikunnan järjestäytyminen
Vanhempaintoimikunta järjestäytyi lukuvuodeksi 2012 -13. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Marja Pohjola-Effe. Varapuheenjohtajana valittiin Outi Renko ja sihteeriksi Hannele Nissinen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Lukuvuoden 2012 -13 toiminnan suunnittelua

Ammattimessut la 17.11.2012
Rehtori kertoi ammattimessuista, jotka pidetään Pohjankartanon koululla lauantaina 17.11.2012. Ammattimessuilla Pohjankartanon koulun oppilaiden vanhemmat esittelevät oppilaille omaa ammattiansa. Messuille tarvitaan 22 esitystä. Oppilaiden toiveita on kartoitettu toukokuussa 2012, ja näitä toiveita pyritään toteuttamaan. Kokouksessa esitettiin toivomus, että esittelijät toisivat mukanaan konkreettisia esineitä, kuten työasuja ja -välineitä sekä mahdollisesti kuvia työpaikoiltaan. Myös esim. normaalin työpäivän rakenteesta kertominen konkretisoisi esitystä.

Puheenjohtaja laatii ja lähettää tapahtumasta tiedotteen oululaisiin lehtiin, Pohjois-Suomen uutisiin sekä ottaa yhteyttä Opettaja-lehteen. Apulaisrehtori Kumpulainen hoitaa koululla messujen käytännön järjestelyt.

Päätettiin, että huoltajille lähetetään kirje, missä pyydetään heitä esittelemään ammattiaan. Kirje lähetetään sekä paperiversiona että Helmen kautta. Tiedote menee jakoon pe 21.9. ja se tulisi palauttaa 27.9. mennessä. Ilmoittautuneille esittelijöille lähetetään kirje ja heidät kutsutaan valmennustilanteeseen, joka pidetään torstaina 8.11.2012 klo 18, vanhempaintoimikunnan kokouksen yhteydessä.

Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa, to 11.10.2012, käydään läpi esitetyksi ilmoitetut ammatit.

5. Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

- 8-luokkien vanhempainilta pidetään ke 17.10.2012.
- 7-luokkien oppilaat voivat hakea tukioppilaiksi  joulukuussa. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
- Pohjankartanon kouluissa on päätetty siirtyä jälki-istunnoista kasvatuskeskusteluihin (KAKE). Jälki-istuntokäytäntö on koettu hallitsemattomaksi, koska rankaisu tulee viiveellä. Rehtori kuvaili kasvatuskeskustelun kulun. Koulu tiedottaa asiasta oppilaita ja vanhempia.
- Lauantaina 22.9.2012 on koulupäivä, mikä liittyy Liikkuva koulu -hankkeeseen. Liikkuva koulu -hanketta käsitellään tarkemmin lokakuun kokouksessa.

6. Muut esille tulevat asiat

Vanhemmat esittivät toiveen, että kaikki opettajat pyrkisivät laittamaan koepäivät Helmeen. Rehtori lupasi ottaa asian esille opettajankokouksessa.

7. Kokousaikataulu

Seuraavat kokoukset:
to 11.10.2012 klo 18
to 8.11.2012 klo 18
ke 12.12.2012 klo 18

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 19.40

Ei kommentteja: