maanantai 28. toukokuuta 2012

Toukokuun ylimääräinen kuukausikokous


Tiistai 15.5.2012 klo 18.00
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

Läsnä:
Marja Pohjola-Effe, puheenjohtaja
Outi Renko, kokouksen sihteeri
Heli Lindberg
Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori
Ilpo Hettula, rehtori
Jukka Holmala

Esityslistan mukaiset asiat

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.01

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

3. Koulukuvausasia
Rehtori Ilpo Hettula pyysi opetuslautakunnan ohjeiden mukaisesti tarjouspyynnöt kolmelta kuvaamolta. Kaikista saapui tarjous määräaikaan mennessä. Vs. apulaisrehtori Jukka Holmala oli koonnut tarjoukset paperille siten, että niitä oli helppo vertailla. Yksi kuvaamo oli lähettänyt kaksi erilaista tarjousta. Kaikki kuvaamot täyttivät kriteerit (kuvausajankohta syyskuu, valinnan mahdollisuus, hinta-laatusuhde). Pokkalaiset esittivät mielipiteensä tarjouskilpailun voittajasta hinnan perusteella. Kaksi tarjousta lähettäneen kuvaamon tarjous oli epäselvä, yhden kuvaamon hinnat selvästi muita korkeammalla ja kolmas näin ollen voittaisi tarjouskilpailun. Lopullinen päätös jää rehtorin tehtäväksi.

4. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06

Ei kommentteja: