torstai 8. marraskuuta 2012

Lokakuun kuukausikokous

Aika: Tiistai 11.10.2012  klo 18.00

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
Läsnä: Virpi Halonen-Hatula, Outi Renko, Riika Lantto, Satu Pitkäaho, Marja Keväjärvi, Jaana Heikkinen, Erja Nurkkala, Heli Heikkinen, Juhani Leppänen, Kaisu Clarot, Hannele Nissinen (sihteeri), Marja Pohjola-Effe (pj), Kirsi Kumpulainen (apulaisrehtori), Timo Tapiainen, (opettajien edustaja)Esityslistan mukaiset asiat.
                                                      
                     
1. Kokouksen avaus 
   Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen 
   Esityslista hyväksyttiin.


3. Liikkuva koulu-hanke
  Kati Grekula esitteli läsnäolijoille Liikkuva koulu-hankkeen.
- hankkeen eräänä tavoitteena on aktivoida oppilaat liikkumaan kaksi tuntia 
  päivässä - yksi tunti koulussa ja yksi vapaa-ajalla)
- koulun työntekijät pohtivat tahollaan, miten istumiseen käytettävää aikaa

  voisi vähentää koulussa (liikkuva koulupäivä)
- vaikka toimet keskittyvät, ainakin aluksi, koulussa tapahtuvaan liikuntaan

  on kotien merkitys tärkeä, koska lasten ja nuorten arkiliikunta on vähentynyt.

Mietittiin miten POKKA voi olla mukana hankkeessa
- miten saisimme ”liikutettua itseämme ja nuoriamme”?
- mietimme, olisiko 30 min välitunti mahdollista?
- koulupihan uudistaminen olisi tarpeellista
- liikkuvan koulupäivän jatkoksi voisi kehittää kerhoja
- POKKA voisi olla mukana järjestämässä teemapäiviä ja tapahtumia 
  (esim. perheiden liikuntapäivä)
- vanhemmista voisi löytyä vetäjiä liikuntakerhoihin
- toiminnan olisi oltava oppilaslähtöistä

 

4. Kahdeksansien luokkien vanhempainilta ke 17.10.2012
Kutsut on laitettu vanhemmille. MLL tulee vanhempainiltaan puhumaan koulukiusaamisesta. Lisäksi esitellään oppilashuoltoryhmän toimintamalli, kosken koulukiusaamista.


5.  Ammattimessut la 24.11.2012
Ammattimessut on siirretty uuteen ajankohtaan ja ne pidetään Pohjankartanon koululla lauantaina 24.11.2012.

Oppilaiden vanhempia ja tuttavia on esittelijöiksi ilmoittautunut noin 30. Ilmoittautuneet kutsutaan valmennustilanteeseen, joka pidetään torstaina 8.11.2012 klo 18, vanhempainyhdistyksen kokouksen yhteydessä.

Yhdistyksen puheenjohtaja lähettää tapahtumasta tiedotteen mm. Kalevaan, Foorumiin ja Opettaja-lehteen.


6.  Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat
Pohjankartanon kouluissa on päätetty siirtyä jälki-istunnoista kasvatuskeskusteluihin (KAKE). Jälki-istuntokäytäntö on koettu hallitsemattomaksi, koska rankaisu tulee viiveellä. Rehtori kuvaili kasvatuskeskustelun kulun. Koulu on tiedottanut asiasta oppilaita ja vanhempia. Toimintatapa on otettu käyntiin.
                     
                     
7.   Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita.
                     
8.   Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 19.50

Seuraavat kokoukset:
to    8.11.2012 klo 18
ke 12.12.2012 klo 18

Ei kommentteja: