maanantai 14. toukokuuta 2012

Toukokuun kuukausikokous

Aika: Keskiviikko 7.5.2012 klo 18.00
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

Läsnä: Marja Pohjola-Effe, pj
Outi Renko
Minna Pessala
Riitta Vikeväinen
Jukka Holmala
Kirsti Kokko-Järvelä
Heli Heikkinen
Tuula Korpi
Erja Nurkkala
Heli Lindberg
Eija Kreivi-Kangas, sihteeri
Esityslistan mukaiset asiat

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

3. KoulukuvaustarjouksetTarjousvaihe ollut iso prosessi. Kaupungin lakimieheltä saatu tarkat ohjeet kilpailutuksesta. Kolmelta kuvaamolta (Seppälän koulukuva, Kuvaverkko, Studio J.Ollila) pyydetty ja saatu tarjous. Rehtori tekee varsinaisen päätöksen kuvaamon valinnasta, mutta ei ehtinyt vielä tarjouksiin perehtyä. Vanhempaintoimikunnalta halutaan kannanotto asiaan. Päätetään pitää ylimääräinen vanh. toimikunnan kokous 15.5. klo 18, jossa rehtori mukana.

4. 8-luokkien vanhempainillan ajankohta syksyllä 2012
Päätetty pitää 17.10. Ajankohta varattu luennoitsijan aikataulun mukaan. Teemana kiusaaminen. POKKAlta järjestelyt eivät edellytä enempää toimia. Videointiyhteyden järjestelyyn mahdollista saada asiantuntijatukea Yliopistolta tai amk:sta, josta oli videointi järjestetty lukion vastaavaan tilaisuuteen. Minna Pessala tiedustelee asiaa. Kutsu vanhempainiltaan lähetetään kaikille luokka-asteille.

5. Ammattimessujen ajankohta syksyllä 2012
Ammattimessujen tarkka ajankohta voidaan päättää vasta, kun tiedetään, mihin ensi syksyn lauantain työpäivä sijoittuu. Päivä lyödään lukkoon vasta syksyllä.Oppilaiden toiveammatit kartoitettu. Järjestelyihin palataan POKKAssa syyskuun kokouksessa.

6. POKKAn toimintakertomus 2011-12
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, johon tuli muutamia stilisointiin liittyviä korjauksia. Marja tekee muutokset ja lähettää jäsenille vielä mahdollisia kommentteja varten.

7. Muut asiat
Jaettiin kokemuksia eri luokkien luokkaretki/leirikoulusuunnitelmista, niiden järjestelyistä ja rahankeruusta. Todettiin, että vaihtelua on paljon.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40

Ei kommentteja: