sunnuntai 15. huhtikuuta 2012

Huhtikuun kuukausikokous

Aika: Keskiviikko 4.4.2012 klo 18.00
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

Läsnä: Marja Pohjola-Effe, pj
Outi Renko, kokouksen sihteeri
Minna Pessala
Riitta Vikeväinen
Jukka Holmala
Heli Heikkinen
Heli Lindberg

Esityslistan mukaiset asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.02

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

3. Seppälän koulukuvaamon esittelyä
Seppälän koulukuvaamon edustaja esitteli kuvapakettimalleja ja kertoi vaihtoehdoista, joita heillä tarjottavana.
Tämän jälkeen keskusteltiin yleisesti koulukuvauksen toteuttamisesta ja päätettiin, mitkä ovat Pokkan mielestä tärkeimmät tarjouspyynnössä esitettävät seikat. Nämä ovat kuvien hinta-laatusuhde, valinnan mahdollisuus (ekologisuus toteutuu tässä), nettitilausmahdollisuus, luotettavuus ja kuvausajankohta. Kuvausajankohta täytyy saada viimeistään syyskuun loppuun mennessä (vk 39).
Päätettiin, että tarjouspyynnöt lähetetään seuraavilta kuvaamoille: Kuvaverkko, Seppälän koulukuvat sekä Suomen Mallikuvat / Studio J. Ollilla. Tarjouspyyntö koskee kahden vuoden määräaikaista sopimusta. Tarjouspyynnöt laittaa eteenpäin rehtori, opetuslautakunnan koulukuvausten järjestämisohjeen mukaisesti.

4. 8-luokkien vanhempainillan ajankohta syksyllä 2012
Todettiin, että tämän ajankohdan päättävät opot, se ajoittuu loka-marraskuulle kuten aiempinakin vuosina.

5. Ammattimessujen ajankohta syksyllä 2012
Ammattimessujen tarkka ajankohta voidaan päättää vasta, kun tiedetään, mihin ensi syksyn lauantain työpäivä sijoittuu. Tämä tieto on käytettävissä vasta syksyllä. Ammattimessuja koskeva kysely oppilaille toteutettaneen 5.4. luokanvalvojan tunnilla.

6. Muut asiat
Keskusteltiin yleisesti turvallisuusohjeista, joita koululla on mahdollisen kriisitilanteen, kuten kouluampumisen suhteen. Todettiin, että yleiset turvallisuusohjeet ovat olemassa, poistumisharjoituksia on tehty muutamia kertoja ja ohjeistusta on tehostettu mm. kiinnittämällä huomiota asiattomaan liikkumiseen koulun alueella. Pokkan viesti menee eteenpäin, kehittämisen varaa olisi.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.54

Ei kommentteja: