sunnuntai 18. maaliskuuta 2012

Maaliskuun kuukausikokous

Aika: Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.00
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

Läsnä:
Marja Pohjola-Effe, pj
Outi Renko, kokouksen sihteeri
Kirsti Kokko-Järvelä
Minna Pessala
Riitta Vikeväinen
Tuula Korpi
Jukka Holmala
Erja Nurkkala
Ronja Salo, tukioppilas

Esityslistan mukaiset asiat

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.03

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

3. MLL:n puheenvuoro, Anna-Maria Raukovaara (perhepalveluohjaaja)
Anna-Maria Raukovaara tuli Pokan pyynnöstä kertomaan lisää MLL:n luennoista vanhempainiltoihin. Edellisessä kokouksessa valitsimme vanhempain illan teemaksi kiusaamisen. Anna-Maria kyseli Pokkalaisten omia toiveita ja keskustellessamme nousi muutama pääkohta, joihin luennon on hyvä perustua. Tärkeiksi asioiksi nousivat kiusaamisen ennaltaehkäisy, kiusaamiseen puuttuminen ja kiusaamisen seuraukset. Pohjankartanon terveyskyselyssä nousi esille huolestuttava seikka, liian moni poika kertoi, ettei hänellä ole yhtään kaveria. Luennolla tulee esille yksinäisten huomaaminen ja miten yksinäisiä voisi saada mukaan yhteiseen toimintaan. Tavoitteena on saada tukioppilaiden toimintaan ideoita, sillä he ovat tärkeitä arjen toimijoita. Lisäksi tärkeinä asioina tulivat esille nettikiusaaminen, jossa rajanveto kodin ja koulun välillä on muuttunut viime vuosina sekä miten toimia, jos oma lapsi onkin kiusaaja.

Syksyn teemavanhempainilta on suunnattu edellisten vuosien tavoin 8. luokkalaisten vanhemmille, muille vanhemmille tilaisuus on avoin ja mahdollisuuksien mukaan verkkoversiota kehitetään. Vanhempainillan tarkka päivämäärä lyödään lukkoon toukokuun viimeisessä Pokan kokouksessa.

4. Koulukuvausasia
Todettiin, ettei uusia tarjouksia voi pyytää ennen kuin opetusvirasto on antanut yhtenäiset ohjeet tarjouspyyntöjen tekotavasta. Seppälän koulukuvaamo haluaa tulla esittäytymään, tämä esittely on 4.4. kokouksessa.

5. Muut asiat
Ammattimessut. 4.4. kokousessa päätetään ammattimessukyselyn toteuttamisesta oppilaille. Vanhat pohjat ammattimessujen suunnitteluun ja toteutukseen on olemassa, joten suurempia esivalmisteluja ei sen suhteen tarvita. Keskusteltiin yhteydenotosta Opettaja-lehteen, mikäli haluaisivat tulla tekemään juttua lehteen ammattimessuista.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21

Ei kommentteja: