sunnuntai 26. helmikuuta 2012

Helmikuun kuukausikokous

Aika: Keskiviikko 8.2.2012 klo 18.00
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

Läsnä:
Marja Pohjola-Effe, pj
Outi Renko
Jaana Lamberg
Riika Lantto
Riitta Vikeväinen
Tuula Korpi
Heli Heikkinen
Jukka Holmala
Kirsi Kumpulainen
Eija Kreivi-Kangas, siht.

Esityslistan mukaiset asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin. Lisäyksenä Koulukuvausasia.

3. Teemavanhempainillan palaute; tulevat vanhempainillat
Ilta oli suunnattu lähinnä 8. lk:n vanhemmille, joita olikin kiitettävästi paikalla. Pyydettyjen palautteiden mukaan vanhemmat olivat olleet tyytyväisiä teemavanhempainiltaan. Keskustelu luokissa oli myöskin ollut kohtuullisen vilkasta. Koska kokemukset olivat hyviä, halutaan teemavanhempainiltoja jatkaa. Teemaillan voisi jatkossa suunnata koko yläasteelle. Mahdollisimman monen osallistuminen voitaisiin taata videoyhteydellä, jostaon hyviä kokemuksia toisesta koulusta. Tähän on Kaupungilta mahdollisuus saada rahoitusta ja yliopistolta tarv. apua. Jatkokeskustelu luokissa voisi olla vanhempaintoimikunnan jäsenten vetämiä.

Seuraavan teemaillan aihetta mietittiin jo valmiiksi. Koulun vuosikellossa on kiusaamisteema, joka luontevasti olisi hyvä teema myös vanh.illassa. MLL:lta voisi pyytää asiantuntijan alustamaan. Lisäksi olisi hyvä saada myös kiusatun puheenvuoro. Riitta lupasi kysyä sopivaa henkilöä kertomaan omasta näkökulmastaan asiasta. Tukioppilaat työstävät kiusaamisasioita paljon ja heitäkin on mahdollista hyödyntää teemaillassa. Teemailta ajoittuu syys-lokakuun vaihteeseen ja kytketään yhteen kasvatuksellisen vanh.illan kanssa, joka on perinteisesti ollut suunnattu 8.lk:lle, mutta nyt siis koko koululle. Ajankohta ko. illalle lyödään lukkoon syksyllä. Kirsi vie suunnitelmat oppilashuoltoryhmään tiedoksi.
Marraskuussa ammattimessut. Oppilailta kysytään ammattiesittelytoiveita huhtik. jakson vaihtuessa. Maaliskuun vanh.toimikunnan kokouksessa suunnitellaan valmisteluja lisää.

4. Valokuvauksesta
Viime keväänä käynyt useita valokuvausten järjestäjiä esittelemässä kuvapakettejaan. Tarjoukset ovat vanhentuneet. Marja pyytää uudet tarjoukset . Tehdään 1-2 vuotinen sopimus. Kuvausajankohta pyritään saamaan alkusyksyyn.

5. POKKAn työjaon selkiyttäminen

Jos pj. on estynyt osallistumaan kokoukseen, varapj. laatii esityslistan ja toimittaa sen sihteerille, joka laittaa sen ePOKKAan.

6. Muut asiat
Outi oli ollut kahdesti syksyn aikana mukana Vanhempain foorumien tapaamisissa. Jatkossa olisi hyvä olla mukana toinenkin edustaja Pohjankartanosta, jotta saataisiin asioita paremmin jalkautettua. Seuraava tapaaminen on toukokuussa 2012.
Sovittiin, että jos vanhempaintoimikunnan jäsen on estynyt tulemaan kokoukseen, hän ilmoittaa asiasta pj:lle (marja.pohjola-effe@oulu.fi)
Kevään kokousten ajankohdiksi sovittiin: 14.3., 4.4. ja 7.5.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.18

Ei kommentteja: