keskiviikko 4. toukokuuta 2011

Huhtikuun kuukausikokous

KOKOUS 13.4.2011 Pöytäkirja

Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone
Läsnä: Marja Pohjola-Effe, Kaija Järvelin, Kirsti Kokko-Järvelä, Heli
Lindberg, Anne Kipinä, Minna Pessala, Kirsi Kumpulainen, Outi Orajärvi,
sihteerinä

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00.

2.Esityslistan hyväksyminen.
Esityslista hyväksyttiin.

3.Koulukuvaesittely

Kuvaamo Braithwaite, Oulaisista esitteli kuvaamonsa tuotteet. Tarjous
olemassa, päätetään syksyllä 2011. Lisää esittelyjä kuullaan 9.5.2011
Pokka:n kokouksessa.

4.Kouluterveyskysely 2009 vastaukset.

Kouluterveyskyselyyn ovat vastanneet vuonna 2009 silloiset 8-9 luokkalaiset.
Kyselyn vastaukset on nyt analysoitu ja vastaukset esiteltiin
vanhempainyhdistykselle. Vastauksissa oli eriteltyinä Pohjankartanon koulu,
Oulun koulut sekä Pohjois-Pohjanmaan koulut.

Pohjankartanon koulun osalta tuloksissa nousi suurina prosenttimäärinä
vertailuryhmiin verrattuna seuraavaa:

• ei yhtään läheistä ystävää (pojat)
• koululääkärin vastaanotolle pääsy vaikeaa
• tupakointi
• humalahakuisuus alkoholinkäytössä
• laittomia (?) huumeita käyttäneiden määrä
• yleisesti tyttöjen kokemana sairastaminen, masentuneisuus, päänsärky
• vanhemmat eivät tiedä, missä viikonloppuisin ollaan
• hampaiden harjauksen tärkeys (pojilla)
• ruokaillessa ei syödä monipuolisesti.

Keskusteltiin terveyskyselyn tuloksista ja siitä, missä yhteyksissä näitä
olisi muuten tarkoitus käydä läpi. Ensi syksynä voisi järjestää 8-9
luokkalaisille esim. terveyskasvatukseen, päihteisiin ja huumeisiin
liittyvän vanhempainillan. Järjestäjiä voitaisiin kysyä ulkopuolelta ja
muiden koulujen käyttämiä järjestäjiä. Panelisteina voisi olla esim.
huumepoliisi. Palataan tähän vielä myöhemmin Pokkan kokouksissa.

5. Puistokonsertit ja turvallisuus.

Kaija Järvelin kertoi puistoturvallisuuden tason tiedusteluistaan
kaupungilta. Hän oli myös selvittänyt, että puistoesiintymisiin tarvitaan
kaupungilta maksullinen lupa, joka on kuitenkin ihan marginaalinen.
Pohjankartanon koulun musiikin opettajilta tiedustellaan, olisivatko
kiinnostuneita ja Pokka voisi kyseisen luvan hankkia. Puistoesiintymislupa
antaisi mahdollisuuden mm. musiikkiluokkien tuntien pitämisen, harjoittelun
jne. kaupungin puistoissa.

6. Muut asiat
Ei ollut muita asioita.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.01.

Ei kommentteja: