maanantai 21. maaliskuuta 2011

Maaliskuun kuukausikokous

Maaliskuun kuukausikokous

Aika: 15.3.2011 kello 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulun opettajain huone, Suvantokatu 1, Oulu
Läsnä: Kirsti Kokko-Järvelä, Riittä Vikeväinen, Tuula Korpi, Kaija
Järvelin, Erja Nurkkala, Kirsi Kumpulainen, Minna Pessala, Marja
Pohjola-Effe (pj ja sihteeri)


1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.10.

2.Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

3.Koulukuvausasiaa

Koulukuvaukset hoitaa vielä tänä vuonna Kuvaverkko Oy. Kolmivuotinen
sopimus päättyy vuoden lopussa, joten on aika valita uusi
koulukuvausyritys.

Apulaisrehtori Kumpulainen kertoi, että opetustoimi suosittelee
koulujen tekevän vain lyhyitä sopimuksia (esim. 1 vuosi).
Opetushallitukselta ei ole tullut kirjallisia ohjeita. Suomen
Vanhempainliiton kanta on, että kouluissa toimivia
vanhempainyhdistyksiä kuultaisiin aina koulukuvauksista päätettäessä.

Pokka päätti pyytää tarjoukset 4-5 koulukuvausyritykseltä, pyydetään
tarjoukset sekä 1- että 2-vuotisiin sopimuksiin. Puheenjohtaja hoitaa
käytännön asiat. Yritykset pyydetään esittelemään tarjouksiaan
seuraaviin kokouksiin (13.4. ja 9.5). Paikalle pyydetään myös
oppilaskunnan jäseniä opettaja Minna Pessalan kautta. Oppilaskunta ja
Pokka tekevät ehdotuksen valittavasta yrityksestä, päätöksen tekee
rehtori. Sopimus tehdään koulun ja yrityksen välillä.

Keskusteltiin, mitkä seikat otetaan huomioon yritystä valittaessa.
Seuraavat listattiin:
-kokonaisedullisuus
-paperin hyvä laatu
-myös multavalkovaihtoehto
-oppilaiden asettelu ryhmäkuvissa / kasvot hyvin näkyvissä / oppilaat
eivät liian kaukana
-kuvapakettivaihtoehtojen erityyppisyys
-oululaisuus / koulukuvaaja lähialueelta
-myös 1-vuotinen sopimuksen mahdollisuus.


4.Muut asiat.
Puheenjohtaja laatii toukokuun kokoukseen Pokkan toimintakertomuksen
kaudelta 2010-2011.

5.Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Ei kommentteja: