tiistai 13. syyskuuta 2011

Pokkan kokous 7.9.2011

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
Kuukausikokous

Läsnä:
Ilpo Hettula, rehtori
Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori
Minna Pessala
Jaana Lampela
Heli Heikkinen
Riikka Lantto
Mirja Rapakko
Juha Siitonen
Heli Lindberg
Outi Renko, pj
Eija Kreivi-Kangas, siht.Esityslistan mukaiset asiat

1. Kokouksen avausRehtori avasi kokouksen klo 18.05

2. Esityslistan hyväksyminenEsityslista hyväksyttiin.

3. Vanhempaintoimikunnan järjestäytyminenPuheenjohtajaksi valittiin Marja Pohjola-Effe, varapuheenjohtajaksi Outi Renko ja sihteeriksi Eija Kreivi-Kangas. Puheenjohtajan ollessa estyneenä sijaisena toimi varapuheenjohtaja.

4. Lukuvuoden 2011-2012 toiminnan suunnittelu
Käytiin keskustelua syksyn kokousten aiheista/teemoista.Toiminnallisen vanhempainillan järjestäminen koetaan mielekkääksi ja siitä on jo hyviä kokemuksia.

Terveyskyselyjen tuloksia toivottiin käytävän uuden Pokkan kokoonpanon kanssa läpi.

Opettajat toivoivat jonkun kerran teemana olevan jälki-istunnot. Niihin toivottaisiin toisenlaista lähestymistapaa, esim. kasvatuskeskustelut.

Seuraavassa kokouksessa oppilaskunnan edustaja tulee kertomaan alkaneen kauden suunnitelmistaan. Myös tukioppilasita käy edustus esittäytymässä.

5. Koulukuvausten toimintaohje
Opetushallituksesta tulleet uudet, tarkast ohjeet koulukuvauksiin liittyen. Oleellisena muutoksena on, että järjestelypalkkiota ei saa ottaa. Tätä on yleensä voitu hyödyntää mm. stipendeihin. Vanhemmat ovat olleet mukana kuvaajan valinnassa aikaisemmin. Tämän syksyn kuvaukset on jo sovittu. Uudet säännökset koskevat tulevia kuvauksia. Opetustoimen ohjeistusta koulukuvauksiin liittyen käydään läpi myös Pokkassa.

6. Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiatRehtori kertoi, että erikoislu
okkatoiminnan tulevaisuudesta käydään koko ajan keskustelua. Toistaiseksi suunnittelu on pysähtynyt mm. kuntien yhdistymisen vuoksi. Kokonaan erik.luokkatoiminnan lakkauttaminen ei ole todennäköistä, enemmänkin mietitään painotusta ja sijaintia. Uusi työryhmä (jossa rehtori itse mukana) antaa lausuntonsa 31.5.2012. Pokka seuraa keskustelua ja mahd. suunnitelmia.

7. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin luokkaretkiin liittyvistä periaatteista. Luokat saavat itse tehdä päätöksen luokkaretkestä vanhempia kuunnellen. Rahan keruuseen on olemassa erilaisi käytäntöjä.

8. Kokousaikataulu
Pokan seuraavat kokoukset:
05.10.11
09.11.11
07.12.11
08.02.12

Ei kommentteja: