tiistai 6. lokakuuta 2009

Syyskuun pöytäkirja 8.9.2009

MUISTIO


Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
08.09.2009

Kuukausikokous
Läsnä:
Ilpo Hettula rehtori Heli Lindberg 7B
Kirsi Kumpulainen apulaisrehtori Maarit Mantila 9G,7E
Minna Pessala Eija Kreivi-Kangas 7E pj
Anna Kipinä 7F Kirsti Kokko-Järvelä 7C
Leena Malo 9F Seppo Haapalainen 7A
Marja Miettunen 7C siht.

1. Kokouksen avaus
Rehtori avasi kokouksen klo 18.10

2. Kokouksen järjestäytyminen
Vanhempaintoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Eija Kreivi-Kangas, varapuheenjohtajaksi Heikki Helomaa ja sihteeriksi Marja Miettunen

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin. Sovittiin, että esityslista on kokouksissa pääosiltaan sama kuin nyt hyväksytty.

4. Lukuvuoden 2009-2010 suunnittelua
Ideoitiin erilaisia tapahtumia ja mahdollisuuksia kehittää ja lisätä oppilaiden, opettajien ja vanhempien yhteistyötä.
Sähköistä reissuvihkoa, Helmi, voidaan hyödyntää huoltajien ja koulun välisessä tiedottamisessa. Helmi vaihtuu mahdollisesti 2010 alusta toiseen järjestelmään. Huoltajille laitetaan mm. vanhempaintoimikunnan jäsenten yhteystiedot. Vanhempia rohkaistaan olemaan yhteydessä vanhempaintoimikunnan jäseniin tarvittaessa. Muistutetaan huoltajia, että vanhempaintoimikunta käsittelee ainoastaan kouluun liittyviä yleisiä asioita, ei koskaan yksittäisen oppilaan asioita.

Kuluvan vuoden teema koululla on: PIDÄ HUOLTA
Teemaan liittyen ideoitiin mm. talkoita eri aiheista, teemailtoja ja tutustumista mm Inno-aulaan ja sen laitteisiin. Tekeminen olisi yhdessä tekemistä; oppilaat, opettajat ja vanhemmat.
Rehtori kutsui myös vanhempia osallistumaan koulun aamunavausten pitämiseen.

5. Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat
Sovittiin, että esityslistaan lisätään kohta: Oppilaskunnan terveiset

6. Oppilaskunnan terveiset
Jokaiselta luokalta valitaan edustaja oppilaskuntaan. Oppilaskunta toimii linkkinä oppilaiden ja opettajien välillä sekä on mukana es. tapahtumien järjestämisessä ja muissa käytännön asioissa tarvittaessa.
Koululla on myös tukioppilastoimintaa. Tukioppilaiksi voivat hakea toiminnasta kiinnostuneet oppilaat.

7. Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita

8. Kokousaikataulu
Sovittiin syksyn kokousajat: 6.10, 10.11 ja 8.12.2009. Kokous pidetään opettajainhuoneessa alkaen klo 18

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50

Ei kommentteja: