lauantai 10. lokakuuta 2009

Lokakuun pöytäkirja 6.10.2009

Pokka Pohjankartanon vanhempaintoimikunta kokous 6.10.2009

Läsnä:
Eija Kreivi-Kangas, pj
Heikki Helomaa, sihteeri
Kirsi Kumpulainen
Irma Takala
Anne Korhonen
Heli Lindberg
Maarit Mantila
Sanna Pääkkönen
Kirsti Kokko-Järvelä
Anne Kipinä
Kaija Järvelin
Seppo Haapalainen
Minna Pessala
Maarit Tohmola
Aino Siurua


1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.3. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksella oli poikkeava esityslista.
Kokouksen aihe oli Toiminnallisen vanhempainillan suunnittelu, aiheen esitteli vararehtori Kirsi Kumpulainen. Esittelyn tarkoitus oli pohjustaa tarkemmin illan aihetta.


4. Toiminnallisen vanhempainillan suunnittelu

Tavoite on järjestää vanhempainilta, jossa vanhemmat pääsevät tutustumaan koulun uusiin toimintoihin sekä samalla saadaan markkinoitua uutta aulaa heille.

Opinto-ohjaajan ehdotus: yhdistää yhteisvalinta info sekä 9- ja 10-luokkien vanhempainilta, jolloin saataisiin nuoret osallistumaan illan järjestelyihin.

Ajatuksena on, että oppilaat voisivat esitellä tilojen toimintoja vanhemmille.

Esitettiin, että pokka voisi laatia lehdistötiedotteen aulan uusista asioista, ja saada näin myöskin lehdistö kiinnostumaan koulussa tapahtuneista muutoksista.

5. Aulan suunnittelun esittely

Aulan suunnitteluun osallistunut arkkitehti Sanna Pääkkönen Archeus Oy:stä kertoi suunnittelusta sekä toteutetuista hankkeista Pohjankartanon koulussa.

Luokkien suunnittelun lähtökohtana oli, että järjestys voisi olla jotain muuta kuin ns. pulpetit rivissä -malli. Haettiin luokkatiloihin monikäyttöisyyttä, viihtyvyyttä ja kodikkuutta.

Aulan suunnittelun lähtökohtana on ollut ,ettei mitään rakenteita muutetta eikä rikota, jotta aula on muutettavissa takaisin alkuperäiseen tilaansa.

Aulan pisteiden suunnittelussa on otettu huomioon käyttäjien toiveita, esim. haluttiin pehmeitä sohvia, keskustelu alueita, peli alueita jne. Näitä asioita on toteutettu erittäin laajasti omiin alueisiinsa ympäri aulaa.

6. Oppilaskunnan puheenjohtaja Aino Siuruan puheenvuoro oppilaskunnassa yhdessä luoduista "pelisäännöistä"

Suunnittelu on tehty yhteistyössä lukion oppilaskunnan kanssa.

Pelisääntöjen tarkoitus on taata kaikille tasavertaiset mahdollisuudet päästä käyttämään uusia toimintoja, sekä taata laitteiden ja kalusteiden kunnossa pysyminen.

Kun sääntöjen luomiseen on osallistunut oppilaskunnat yläasteelta sekä lukiosta, uskotaan että nuorten on niitä helpompi noudattaa kun ne ovat nuorten itsensä luomat.

7. Pidä huolta on tämän vuoden teema

Koulun tämän vuoden teema on ”pidä huolta”. Tarkoituksena on oppilaiden kanssa järjestää pidä huolta -viikot. Koulu haluaisi palkintoja näiden pidä huolta viikolla tapahtuviin kilpailuihin. Palkinnot voisivat olla myös esim. erilaisia palveluja (ilmainen hiustenleikkaus, hieronta jne.)

Teeman ympärille on helpo rankentaa monenlaista asiaa, uusien investointien huolehtimisesta kanssaihmisten huolehtimiseen ja kaikkea tälle välille.

Teeman mukaisesti jaetaan tämän vuoden taksvärkki tuotot 4200 € puoliksi Mannerheimin lastensuojeluliiton mielenterveystyöhön sekä Taksvärkki ry:lle sijoitettavaksi edelleen Bolivian alkuperäiskansojen olojen parantamiseen.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous 10.11 klo 18.00

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.Ei kommentteja: