keskiviikko 13. toukokuuta 2009

Toukokuun pöytäkirja 13.5.2009

POKKA Pohjankartanon vanhempaintoimikunta 13.5.2009

Maire Toivanen, puheenjohtaja
Kari-Pekka Tampio, sihteeri
Kirsi Kumpulainen
Leena Malo
Kaija Järvelin
Heikki Helomaa


PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.


2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.


3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista oli julkaistu etukäteen netissä. Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.


4. POKKAn toimintakertomus 2009

Maire Toivanen oli laatinut toimintakertomuksen kuluneelta kaudelta 2008 - 2009. Toimintakertomus on nähtävillä POKKAn sivuilla.

Toivotaan, että POKKAn kokouksiin osallistuisi tulevaisuudessa laajemminkin edustusta eri luokilta.

Kehitystoimena sovittiin, että jatkossa pyritään laittamaan kokousten asialistat POKKAn edustajille myös sähköpostilla. Nyt ne ovat olleet sovitun mukaisesti POKKAn sivuilla, aina ennen kokousta.

Sovittiin, että Heikki Helomaa tulee ensi syksynä seiskaluokkien vanhemmille pidettävään infoon esittelemään POKKAn toimintaa. Lisäksi Heikki vierailee seiskojen luokissa kertomassa tarkemmin vanhempaintoimikunnan toiminnasta lukukauden aikana.

5. Koulun kuulumiset

Kuorofestivaalit ovat saaneet laajasti huomiota ja kiitosta.

Keskusteltiin yleisellä tasolla kuluneesta lukukaudesta.

6. Muut esille tulleet asiat

Keskusteltiin siitä, kuinka oppilaiden ryhmäyttämistä voitaisiin soveltaa myös vanhempien ryhmäyttämiseksi. Sovittiin, että elokuussa pidettävässä vanheimpainillassa esitellään ajatuksia uusien seiskojen oppilaille ja vanhemmille.

Ensi kauden yhtenä kehitystavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla pyritään parantamaan viestintää ja yhteistoimintaa koulun, oppilaiden ja vanhempien kesken.

Vanhempaintoimikunta halusi kiittää Pohjankartanon koko henkilökuntaa

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään syyskuussa 2009, kun uusi POKKA -vanhempaintoimikunta kokoontuu uutta lukukautta aloittamaan. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan seiskojen infossa.


8.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20

Ei kommentteja: