maanantai 11. maaliskuuta 2013

PÖYTÄKIRJA 12.12.2013
POKKA - Pohjankartanon vanhempaintoimikunta  

Paikka:                              Pohjankartanon koulu
Aika:                                  Keskiviikko 12.12.2012 klo 18.00

Asialista:                         
1§ Kokouksen avaus
2§ Esityslistan hyväksyminen
3§ Palaute kasi-luokkien vanhempainillasta 17.10.2012
4§ Palaute ammattimessuilta 24.11.2012
a) oppilaiden palautteet: kooste, kommentit ja toiveet
b) esittelijöiden palautteet: koosteet, kommentit ja toiveet
5§ Liikkuva koulu –hanke. Missä mennään?
6§ Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat
7§ Kevätlukukauden 2013 kokousaikojen sopiminen sekä
     toiminnan suunnittelu
8§ Muut esille tulevat asiat
9§ Kokouksen päättäminen
1.    Kokouksen avaus
Kokous avattiin.

2.    Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.


3.    Palaute kasi-luokkien vanhempainilta 17.10.2012

Kasi-luokkien teemavanhempainillan aiheena oli koulukiusaaminen.  Puhujaksi olimme pyytäneet perhepalveluohjaaja Anna-Maria Raukovaaran MLL:sta. Hän valaisi kuulijoille kiusaamisen käsitettä, sen ilmentymiä ja tunnistamista. Sen jälkeen hän pohti, miten kiusaamista voidaan estää yhteistyössä perheiden ja koulun kanssa. Lopuksi esiteltiin oppilashuoltoryhmän toimintamalli. Mukana illassa olivat myös tukioppilaat.
Ilta jatkui luokkakohtaisilla kokoontumisilla, joissa keskusteltiin lisää aiheesta.

Vanhempainillan kooste sekä esitetyn videon linkki tulee POKKA-blogiin.

Helmi-intranet on koettu hyväksi tavaksi mm. yhteyden pitoon esim. opettajien ja vanhempien välillä sekä yleisessä tiedottamisessa. Helmeen avulla vanhemmat pysyvät ajan tasalla lapsiensa koulunkäynnin suhteen.
Vielä kuitenkin nähdään tarvetta myös muihin, perinteisiin, tiedotustapoihin.4.    Palaute ammattimessuilta 24.11.2012

a)    oppilaiden palautteet: kooste, kommentit ja toiveet
Oppilaiden antama palaute ammattimessuista oli positiivista. He kuitenkin toivoivat, että ammattimessuja ei järjestettäisi lauantaina, vaan arkipäivänä, jolloin muutenkin olisi koulua. Pokassa tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että ammattimessut järjestetään tulevaisuudessakin lauantaina, koska olisi todella vaikea saada vanhempia esittelemään arkipäivänä.

Oppilaat toivoivat myös lisää valinnaisuutta. Tämä näkökulma on pyritty huomioimaan niin, että oppilaat, jotka näkevät tietyt esitykset pakollisina seitsemännellä luokalla, eivät näe niitä yhdeksännellä luokalla.

Oppilaat toivoivat lisää kädentaitoja vaativien ammattien kuten muusikkojen, kampaajien ja putkimiesten esityksiä.

b)   esittelijöiden palautteet: koosteet, kommentit ja toiveet

Esittelijöiden antama palaute oli myöspositiivista. Tosin useat toivoivat pidempiä siirtymäaikoja, koska siirtymät veivät osan esitysajasta.

Mietittiin voisivatko oppilaat tehdä esityksen tuloksista. Tulokset voitaisiin esittää prosentteina sekä diagrammien avulla.

Mietittiin voitaisiinko  esittely-vinkkejä  jakaa POKKA-blogissa. Tämä lisäisi vanhempien kiinnostusta esitellä ammattiaan. Aikaisemmat esittelijät voisivat antaa vinkkejä esim. siitä, miten on esitellyt omaan ammattiinsa liittyviä esineitä ja materiaalia sekä millaiset kysymykset lisäävät oppilaiden aktiivisuutta ja kiinnostusta. Myös kokemukset erilaisista tavoista järjestää esittelytila tai kuva-esitys, antaisivat vanhemmille ideoita jäsentää omaa ammattiaan koskeva esitys.

Pokassa todettiin, että lasten mielipiteiden huomioiminen on tärkeää, myös sen suhteen millaiset esitykset ovat hyviä ja mitä halutaan kuunnella. Oppilaiden toiveet näistä sekä esim. esitettävistä ammateista voitaisiin koota POKKA-blogiin ja saada näin tiedoksi vanhemmille. Todettiin, että ammattimessujen organisointi ja järjestäminen ovat olleet alkuvuosina aika raskas prosessi, mutta nyt on löydetty toimiva sabluuna.

Tästä prosessista toivotaan lehtijuttua Opettaja-lehteen. Tämä kirjoitetaan maaliskuussa 2013.


5.    Liikkuva koulu-hanke
Liikkuva koulu hankkeen käsittely siirrettiin tammikuulle 2013. Tiistaina 15.1.2013 pidetään, ko. teemaan liittyen, yhteinen vanhempainilta Lintulammen koulun kanssa.


6.     Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat
Opettajilla ovat arvioinnit menossa ja oppilaat harjoittelevat joulujuhlia varten. Taksvärkkirahat kerättään sairaalalle

7.    Kevätlukukauden 2013 kokousaikojen sopiminen sekä toiminnan suunnittelu
POKKA-kokoukset:
Ti 15.1.2013 Lintulammen koululla
To 7.2.2013
                     
8.    Muut esille tulevat asiat

Oulun Vanhempainfoorumi kokoontuu 2 kertaa vuodessa.  Edellisessä kokouksessa esiteltiin Vanhempainliiton luomia käytännön työvälineitä vanhempainyhdistyksille. Eräs näistä on vuosikello.
                     
9.    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 19.30

Seuraavat kokoukset:
Ti 15.1.2013 Lintulammen koululla
To 7.2.2013


Ei kommentteja: