keskiviikko 22. syyskuuta 2010

Syyskuun kokous 14.9.2010

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
Kuukausikokous

Läsnä:
Ilpo Hettula, rehtori
Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori
Nina Huovinen 9E, oppilaskunnan edustaja
Tuula Korpi, 7B
Riitta Vikeväinen, 7C
Päivi Lehtovaara, 7C
Marja Pohjola-Effe, 7F, pj.
Outi Orajärvi, 7E
Erja Nurkkala, 7A
Heli Lindberg, 8B
Kirsti Kokko-Järvelä, 8C
Eija Kreivi-Kangas, 8E
Kaija Järvelin, 9F
Marja Miettunen, 8C, siht.


Esityslistan mukaiset asiat

1. Kokouksen avaus
Rehtori avasi kokouksen klo 18.05

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

3. Vanhempaintoimikunnan järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Marja Pohjola-Effe, varapuheenjohtajaksi Outi Orajärvi ja sihteeriksi Marja Miettunen.

4. Lukuvuoden 2010-2011 suunnittelu, ammattimessut 20.11.2010
Käytiin keskustelu ammattimessujen järjestämisestä. Keskusteltiin siitä miten ammatteja olisi hyvä esitellä. Ammattinimikkeet ovat muuttuneet, esittelyssä olisi hyvä tuoda esille mm. mitkä oppilaitokset ja ammattinimikkeet vastaavat aikaisemmin käytössä olleita oppilaitosten nimiä ja ammattinimikkeitä.

Oppilaskunnan edustaja kertoi, että oppilaita kiinnostaa ammatin opiskeluun käytettävä aika ja oppilaitos sekä millainen ammatti käytännössä on.

Suosituimmista ammateista on tehty kysely koululla aikaisempia messuja järjestettäessä. Pohdittiin esiteltäviä ammatteja. Esiteltävien ammattien olisi hyvä edustaa sekä akateemisia - että kädentaitoja edustavia ammatteja. Ammattien esittelijöitä etsitään ensisijaisesti oppilaiden vanhemmista. Joihinkin ammatteihin esittelijäksi voidaan pyytää myös vapaaehtoinen ammatin edustajia es. poliisista, teatterilta, puolustusvoimista tai seurakunnasta.

Oppilaiden kautta vanhemmille/huoltajille menee kirjallinen tiedote ammattimessuista 17.9.10. Samana päivänä koulun päivänavauksessa ammattimessuista tiedotetaan oppilaille. Eija Kreivi-Kangas huolehtii tiedottajan. Kotiin jaettavassa kirjallisessa tiedotteessa mainitaan ammatit, joihin esittelijöitä etsitään. Tiedote/kysely palautetaan koululle seuraavasti: 7-, 8- ja 9-luokat 22.09.10 ja 10-luokat 28.09.10.

Esittelijät kutsutaan Pokan kokoukseen 04.11.10. Aikaisemmin järjestettyjen ammattimessupäivien päätteeksi esittelijöille on järjestetty palautetilaisuus. Lisäksi Pokan kokouksessa on käsitelty messuista saatua palautetta. Outi kysyy aikuiskoulutuskeskuksesta olisiko opiskelijoilla kiinnostusta tehdä palautekysely opiskeluun liittyvänä työnä tämän syksyn messutapahtumasta.

Palaute käsitellään Pokan kokoukseen 09.12.10

5. Oppilaskunnan terveiset
Kaikilta luokilta on edustaja oppilaskunnassa. Oppilaskunnalle on valittu hallitus, sekä puheenjohtaja ja sihteeri. Oppilaskunta tekee päätöksiä erilaisista oppilaiden toimintaan liittyvistä asioista. Tänä syksynä oppilaskunta on päättänyt taksvärkkirahojen kotimaisen ja ulkomaisen kohteen. Lisäksi oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia kuten bändipäivä, kaupunkikokous, joulutanssiaiset ym. Oppilaskunta vie erilaisia aloitteita eteenpäin.Se toimii myös linkkinä oppilaiden ja opettajien välillä. Koululla on myös tukioppilas toimintaa.

6. Kokousaikataulu
Pokan seuraavat kokoukset:
06.10.10
04.11.10
09.12.10
12.01.11

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35

Ei kommentteja: