maanantai 30. elokuuta 2010

POKKAn toimintakertomus 2009-2010

Pohjankartanon yläasteen vanhempaintoimikunta POKKAn toiminta
lukuvuonna 2009-2010

Pohjankartanon koulun ja vanhempien välisenä yhteistyöfoorumina toimiva POKKA kokoontui lukuvuoden aikana 8 kertaa, joka kuukauden toisena tiistaina. POKKAan kuului vanhempien valitsemia edustajia, rehtori, apulaisrehtori, yksi opettajajäsen sekä oppilaskunnan puheenjohtaja. Kokoukset ovat avoimia ja niihin voi osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet vanhemmat, oppilaat ja opettajat. Lukuvuonna kokouksiin osallistui keskimäärin 11 henkilöä.

POKKAlla on omat blogisivut koulun sivujen yhteydessä. Jaksotiedotteen lisäksi kokouksen ajankohdista sekä esityslistoista tiedotettin blogisivuilla, josta oli luettavissa myös kokousten pöytäkirjat. Blogisivuilla on käynyt kävijälaskurin mukaan n. 2 700 vierasta. Sinne on mahdollista kommentoida esityslistaa ja pöytäkirjoja. Toistaiseksi kommentointia on tapahtunut enimmäkseen Helmen kautta tai on muulla tavoin lähestytty vanhempaintoimikunnan edustajia.

Lokakuussa vanhempaintoimikunnan kokouksessa saimme tutustua uuteen Innoaulaan, jota oli esittelemässä suunnitteluun osallistunut arkkitehti ja vanhempaintoimikunnan jäsen Sanna Pääkkönen. Hän kertoi suunnittelun tavoitteena olleen aulan sekä luokkatilojen monikäyttöisyyden, viihtyvyyden ja kodikkuuden. Saimme tutustua upeisiin tiloihin sekä uuteen teknologiaan, jota voidaan hyödyntää monella tapaa koulussa.

Kevätlukukausi alkoi toiminnallisten vanhempainiltojen tarkemmalla suunnittelulla. Tavoitteena oli, että kaikilla vanhemmilla olisi mahdollisuus tutustua koulun uusiin toimintoihin oppilaiden esittelemänä. Jatkokoulutusilta 9- ja 10-luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen järjestettiin tammikuussa. Toiminnallinen Vanhempainilta toteutettiin maaliskuussa kahdessa osassa ensin 7- luokkalaisten ja myöhemmin 8-luokkalaisten vanhemmille. Illan aikana oli erilaisia teemapisteitä, joita kierrettiin vuoroissa. Yhtenä teemana oli esim. lasten/nuorten nettikäyttäytyminen, josta oli alustamassa MLL:n edustaja. Illan tarkoituksena oli myös mahdollistaa vanhempien tutustumista toisiinsa. POKKA oli aktiivisesti mukana sekä iltojen suunnittelussa että toteutuksessa. Ilta onnistui palautteiden mukaan hyvin ja vastaavanlaista tapahtumaa toivottiin jatkossakin.

Huhtikuussa POKKAa säikäytti Erikoisluokkatoiminnan alueelliseen kehittämiseen liittyvät suunnitelmat ja niiden kommentoinnin nopea aikataulu. POKKA toimitti oman kannanottonsa liitteeksi opettajakunnalta lähtevään lausuntoon. Asian kulkua seurataan edelleen tiiviisti.
POKKA on toiminut aktiivisesti ammattimessujen järjestäjänä kahden vuoden välein vuodesta 2004 lähtien. Ensi syksynä asia on taas ajankohtainen. Alustavaa suunnittelua käynnisteltiin jo kevään viimeisessä kokouksessa.

POKKA on kokoontunut erilaisilla kokoonpanoilla lukuvuoden ajan. Keskustelua on käyty aktiivisesti koulun ja kodin yhteistyöhön, yhteisöllisyyteen ja oppilaiden hyvinvointiin liittyen. On ollut ilo huomata koulun vilpitön halu edistää edellä mainittuja asioita.

Eija Kreivi-Kangas
puheenjohtaja

Ei kommentteja: