tiistai 8. joulukuuta 2009

Joulukuun pöytäkirja 8.12.09

Pohjankartanon Vanhempaintoimikunta POKKA 8.12.2009

Läsnä:

Heikki Helomaa, pj.
Maarit Mantila, siht.
Aila Tiiliharju
Heli Lindberg
Leena Malo
Anne Kipinä
Kaija Järvelin
Kirsi Kumpulainen
Minna Pessala
Sekä koulun oppilaat:
Antti Vuoti 7 C
Ella-Riikka Mankinen 8 Em
Nina Huovinen 8 Em

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

2. Kokouksen esityslista hyväksyttiin

3. Toiminnallisen vanhempainillan suunnittelu

Helmi-maaliskuun vaihteessa (luultavasti viikko 8 tai 9) järjestetään koulussa toiminnallinen vanhempainilta 7. ja 8. -luokan oppilaiden vanhemmille. Tavoitteena on esitellä koulun innoaulan toimintaa sekä tutustuttaa vanhempia toisiinsa. Vanhempainilta järjestetään kuitenkin eri iltana seiskojen ja eri iltana kasiluokan vanhemmille, jotta tilaa aulassa riittäisi paremmin illanvietolle.

Toiminnallista vanhempainiltaa suunnittelimme seuraavanlaisesti. Illan ohjelma alkaa yhteisellä avauksella, jossa esittäytyvät Pokan edustajat, koulun oppilaskunta sekä tukioppilaat. Mahdollisesti myös koulun rehtori lausuu muutaman sanan. Sen jälkeen vuorossa voisi olla oppilaiden musiikkiesitys. Tämän jälkeen siirrytään aulan toimintapisteisiin, joita on noin kuusi. Kutakin toimintapistettä esittelee jokaiselta luokalta valitut oppilaat 15 minuutin ajan. Äänimerkin jälkeen vanhemmat siirtyvät seuraavaan pisteeseen jne. Esittely voi tapahtua siten, että oppilaat vain näyttävät kuinka kone/ohjelma toimii tai siten, että pisteessä toteutetaan jonkinlainen kisa vanhempien ja oppilaiden välillä. Oppilaat voivat ideoida kutakin esittelyä keskenään tammikuun aikana. Illan aikana näytetään kuvaruudulta oppilaskunnan kuvaamaa videomateriaalia koulutyöskentelystä Pohjankartanon koulussa ns. non-stopina. Jollakin luokalla on mahdollisuus myydä kahvia/teetä ja leivonnaisia illan aikana aulassa. Ilta päättyy kisailujen palkintojenjakoon sekä musiikkiesitykseen. Pokka ideoi annettavaa palkintoa yhdessä muutaman oppilaan kanssa sekä lähettää tapahtumasta lehdistötiedotteen alueen tiedotusvälineille lähempänä ajankohtaa.

4. Kevään kokousajat

Kevään ensimmäinen kokous on tiistaina 9.2. klo 18.00. Maaliskuun kokous on 16.3. Seuraavat kokoukset kuukauden toinen tiistai klo 18.00.

5. Muut esille tulevat asiat ja opettajien terveiset

Apulaisrehtori Kirsi Kumpulainen kertoi, että uusi aula on herättänyt kovasti mielenkiintoa ja vierailijoita on käynyt tutustumassa siihen vilkkaasti syksyn aikana.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Ei kommentteja: