keskiviikko 18. marraskuuta 2009

Marraskuun pöytäkirja 10.11.2009

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta Pokka 10.11.2009

Läsnä:
Eija Kreivi-Kangas, pj.
Maria Miettunen, siht.
Heikki Helomaa
Kari-Pekka Tampio
Kirsi Kumpulainen
Kaija Järvelin
Raimo Hätälä
Leena Malo
Kirsti Kakko-Järvelä
Aila Tiiliharju
Minna Pessala


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06, todettiin estyneet jäsenet.

2. Kokouksen esityslista hyväksyttiin

3. Toiminnallinen vanhempainilta
9- ja10-luokkien vanhempainilta päätettiin pitää messutyyppisenä. Ohjelmaan sisältyy yhteishakuinfo. Tarkkaa
ajankohtaa ei vielä sovittu, mutta ensi vuoden alussa viikko 3 on todennäköinen 7 ja 8-luokkien vanhempainillan ajankohta on todennäköisesti helmi-maaliskuu. Vanhemmilta pyydetään ideoita ohjelmaan. Vanhempainilloissa on hyvä mahdollisuus kertoa myös Pokan toiminnasta ja innostaa sekä rekrytoida mukaan uusia jäseniä. Kaija Järvelin pitää infon 8-luokkalaisten vanhemmille. Joulukuulle sovittu Pokka käytetään vanhempainiltain suunnitteluun ja järjestelyyn.

4.Innoaula
Innoaulan ja sen laitteiden käyttöön liityen oppilaat ja huoltajat ovat tutustuneet yleisiin sääntöihin koteihin jaetun
tiedotteen välityksellä. Oppilaat ovat sitoutuneet noudattamaan sääntöjä allekirjoittamalla ne. Jokaiselle laitteelle ja sen käytölle on laadittu omat yksityiskohtaiset säännöt. Sääntöjen laatimisessa on ollut mukana koulun oppilaskunta. Sääntöjen lisäksi oppilaille on kerrottu Innoaulan laitteiden ja kalusteiden hinnoista. Innoaulan laitteet ja kalusteet ovat teknisiä ja hinnaltaan erittäin arvokkaita. Koulun oppilaita on laitteiden vastuuhenkilöinä.
Innoaulan avajaisia on vietetty pe 6.11.2009, jolloin laitteita on kokeiltu. Kalevaattori eli sanomalehti Kalevan
piste on kahvilassa. Innoaulan välineitä voisi olla mahdollista käyttää myös kerhotoimintaan. Innoaula on herättänyt kiinostusta ja vieraita on käynyt tutustumassa laitteisiin sekä Suomesta että ulkomailta.

5. Sikainfluenssatilanteesta:
Koululla on muutamia varmistettuja H1N1-influenssa tapauksia. Luokilta on ollut vaihtelevasti oppilaita sairaana ja poissa. Tilanne näyttää kuitenkin tällä hetkellä rauhalliselta. Oulun kaupungilla ei ole erityisiä ohjeita kouluille,
kuitenkin kotona tulisi olla ainakin yksi oireeton päivä. Opettajat voivat ohjeistaa oppilaita käsi- ym hygieniasta,
jolla voidaan ehkäistä taudin leviämistä. Rokotukset alkavat viikolla 47 alimmista luokka-asteista kuten kotiin tulleessa tiedotteessa ilmoitettiin

6. Muut esille tulevat asiat
Oppilaat puuhaavat tällä hetkellä Pidä huolta -teemaa. Tukioppilastoimintaan halukkaat voivat hakea ja valinnat tehdään myöhemmin.

Vanhempaintoimikunnan jäsenet ilmoittavat edustamiensa luokkien luokanvalvojille omat sähköpostiosoitteensa ja voivat kertovat muutamalla sanalla Pokan toiminnasta sekä sen, että tarvittaessa Pokan jäseniin voi olla yhteydessä koulua koskevissa asioissa. S-posti osoitteet välitetään oppilaiden huoltajille Helmen kautta. Kirsi selvittää Helmen käyttömahdollisuutta vanhempien keskinäiseen kommunikointiin.

Keskusteltiin ammattimessujen toteutuksesta 2010 loppuvuodesta. Todettiin, että 9-10 luokille messut ovat ammatinvalinnan ja tulevaisuuden kannalta tärkeä tapahtuma. Keväällä panostetaan messujen suunnitteluun.

Seuraava kokous 8.12.2009 klo 18 koulun opettajainhuoneessa.

Huom. 9.12.2009 koulun musiikkiluokkien joulukonsertti Oulun tuomiokirkossa klo 19!

Kokouksen päättäminen, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

Ei kommentteja: