tiistai 10. maaliskuuta 2009

Maaliskuun pöytäkirja 10.3.2009

POKKA Pöytäkirja
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
KUUKAUSIKOKOUS


Aika: 10.3.2009, klo 18.00

Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

Läsnä:

Maire Toivanen, puheenjohtaja
Kari-Pekka Tampio, sihteeri
Kaija Järvelin
Mari Kuoppala
Kirsi Kumpulainen
Leena Malo
Sirpa Tuomivaara
Heikki Helomaa


1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

2 Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.


3 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.


4 Koulukuvaukset ja oppilaskunnan palautteet

Kuultiin vielä yhden firman esittely ja tarjous koulukuvausten järjestämisestä. Esittelijänä oli Fotomyllyn Petri Parkkonen.

Fotomylly toimittaa kirjallisen tarjouksen Sirpa Tuomivaaralle ja puheenjohtajalle.

Oppilaskunta käy läpi tarjoukset ja tekee esityksen kuvausten toimittajasta. Päätöksen tekee koulun rehtori.

Oppilaskunta oli koonnut palautteet edellisen vuoden kuvauksista. Palautteet käsitellään seuraavassa oppilaskunnan kokouksessa. Kooste palutteista käsitellään seuraavassa kokouksessa.

5 Tulevaisuuskoulu-hankkeen raportti

Sirpa Tuomivaara ja Maire Toivanen esittelivät hankkeen taustoja ja toimia, joita asian eteen on jo tehty.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja kehittää uudenlainen oppimisympäristö, jonka avulla pyritään parantamaan niin opiskelijoiden kuin opettajien työviihtyvyyttä.

Hanke on suunnitteluvaiheessa ja konkreettisia hankintapäätöksiä ja toimenpiteitä tehtäneen vielä tämän kevään aikana.

Hankkeeseen liittyen jatketaan jo aloitettuja kokeiluja mm. moniaineisiin, ryhmittelyyn ja ryhmäytymiseen liitttyen.


7 Seuraava kokous

Seuraavan POKKAn kokous on ti 7.4.2009 klo 18.


8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00


Maire Toivanen Puheenjohtaja
Kari-Pekka Tampio Sihteeri

Ei kommentteja: