tiistai 14. huhtikuuta 2009

Huhtikuun pöytäkirja 7.4.2009

POKKA
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta 7.4.2009

Maire Toivanen, puheenjohtaja
Kirsi Kumpulainen
Raimo Hätälä, sihteeri
Sari Heinikoski
Leena Malo
Kaija Järvelin

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. POKKAn sihteerin poissa ollessa kokouksen sihteeriksi valittiin Raimo Hätälä.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaa ei ollut laadittu etukäteen. Sovittiin, että edetään perinteiksi muodostuneen esityslistan mukaan.

4. Koulun kuulumiset

Kaupunki on osoittanut 550.000 € määrärahan aulan kalustamiseen. Rahoituksen saantia auttoi tulevaisuuden koulu – hankkeeseen liittyen tehty suunnittelutyö. Määrärahojen käytön aikataulu on tiukka ja hankinnat tehdään ennen lukukauden loppua. Aulan suunnitelussa on mukana Archeus Oy:n arkkitehdeistä mm. Sanna Pääkkönen ja Pave Mikkonen. Suunnitelmia on esittely myös opetushallituksen yliarkkitehdille, joka vieraili koululla. Suunnitelmissa aulaan sijoitettuja toimintoja on näyttämö koroke vanhan vesiaiheen päälle, pelitila, oppilaskunnan tila, liikuntapaikka nyrkkeilypallolla ym. varusteilla, musiikkipaja hiljaiselle esittämiselle (musiikki kuuluu kuulokkeissa). Samalla kalustetaan uudelleen kahvio ja 2.kerroksen aulan länsipää. Samalla uusitaan osa oppilaiden kaapeista pienemmiksi, jolloin saadaan lisää tilaa ja tähän lisätilaan saadaan uusia oleskeluryhmiä. Alueeseen liittyvistä luokista 2 muutetaan uudenlaisiksi oppimisympäristöksi.

Opetustoimen säästötarpeista on keskusteltu koululla. Maksimissaan esitetyt säästöt johtaisivat jopa kolmen opettajan palkkakustannusten vähentämiseen ja minimi vaihtoehtokin tarkoittaa yhden henkilötyövuoden säästöä. Säästöjen saavuttaminen on haastava kun 25 % kuluista on sellaisia, joihin ei voi vaikuttaa ja suurin kuluerä on henkilöstön palkat.

Nykyisellä tiukalla kuluohjauksella uudet seiskaluokkalaiset jaetaan 6 luokkaan, kun viimevuoden mitoituksella olisi muodostettu 7 luokkaa. Luokkien keskikooksi tulee 23,5 oppilasta ja suurin luokka on jopa 27 oppilasta.

Kaupungin tasolla tutkitaan lisäksi mm. 9-luokan ns. ylimääräisen tunnin poistamista opetussuunnitelmasta.

Koulukuvaus on 9-10.9.2009 ja kuvauksen toteuttaa Kuvaverkko Oy 3-vuotisen sopimuksen perusteella.

Kuorofestvaali järjestetään 7-10.5.2009.

5. Kouluterveydenhoidon tilanne

Keskustelussa todettiin nykyisen tilanteen, jossa kouluterveydenhoitajalla on hoitovastuulla koko Pohjankartanon kouluyhteisö ei ole viranomaisten minimi suosituksen tasolla. Tällä mitoituksella ennaltaehkäisevä työ on mahdotonta ja päivystysaika kerran viikossa lienee riittämätön. Huhtikuun alusta lääkärinaikoja pitäisi olla varattavissa, mutta todellinen asian tilanne ei tullut ilmi.

6. Oppilaiden kielivalintojen monipuolistaminen

Opetusvirasto on tiedottanut rehtorin kautta opetushallituksen projektista nuorten kielivalintojen monipuolistamisen puolesta. Promoling-projektiin liittyvä seminaari / yleisötilaisuus pidetään Sokos-Hotelli Arinassa 20.4.2009 ja ilmoittaumisaika tilaisuuteen päättyi 6.4.2009. Asia on viipynyt Päivi Mäen sähköpostissa noin kaksi kuukautta.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 13.5.2009 klo 18.00

8.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45

Ei kommentteja: