lauantai 20. joulukuuta 2008

Joulukuun pöytäkirja 9.12.2008

POKKA PÖYTÄKIRJA
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
KUUKAUSIKOKOUS
Aika: 9.12.2008 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

Läsnä:
Maire Toivanen, puheenjohtaja
Kari-Pekka Tampio, sihteeri
Ilpo Hettula, rehtori
Kaija Järvelin
Leena Malo
Heikki Helamaa


1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla ja hoitivat kyseiset tehtävät.

3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaa ei oltu laadittu etukäteen.
Käsiteltiin palautteita, joita kerättiin ammattimessuilla esiintyneiltä vanhemmilta sekä oppilailta. Lisäksi keskusteltiin koulukuvauksista sekä liikuntatoiminnasta.

4 Ammattimessujen palautteet
Palautekyselyihin oli vastannut 368 oppilasta ja 25 ammattiryhmien esittelijää. Kiitos saamistamme palautteista. Vanhemmilta saatiin mm. palautteita, jotta esitysten välissä voisi olla reilut tauot ja oppilaat voisivat valmistellla kysymyksiä etukäteen. Palautekyselyn tulokset tämän pöytäkirjan liitteinä (Liite 1).

Keskusteltiin myös aiheista, joita voitaisiin kehitellä eteenpäin seuraavia ammattimessuja ajatellen. Erityisesti kymppiluokkien oppilaille ohjelmaa tulee kehittää. Kehitysaihioiksi päätettiin ottaa seuraavia asioita:
- Kympeille voisi olla samaan aikaan erikseen suunnattu ohjelmaa. Ei pakko olla lauantaina.
- Yhteistyötä esimerkiksi ammattioppilaitosten kanssa.
- Opot otetaan mukaan heti valmisteluvaiheessa.

Lisäksi pyritään hankkimaan valtiovallan edustusta paikalle. Esimerkiksi työ- tai/ja opetusministeri saattaisivat olla mielenkiintoisia tuttavuuksia.

5 Koulukuvaukset
Sovittiin, että pyydetään muutamia koulukuvaajia esittelemään omia tuotteitaan ja palvelujaan ensi keväänä.
Sovittiin, että selvitetään myös muita mahdollisuuksia. Markkinoilla on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat tuotteitaan nettipalveluina. Etuina mm. asiakaskohtainen räätälöinti ja huokeammat kustannukset. Asiaa selvitetään.

6 Liikuntaa koulun jälkeen
Keskusteltiin, josko oppilailla olisi kiinnostusta esimerkiksi ohjattuun pelailuun vaikkapa sählyn tmv. merkeissä. Todettiin, että saattaa olla oppilaita, jotka eivät kuulu urheiluseuroihin tai muutoin ole aktiiviharrastajia, mutta olisivat kyllä kiinnostuneita satunaiseen pelailuun. Sovittiin, että Heikki selvittelee, onko koululta mahdollista saada salivuoroja. Selvitetään sitten, löytyykö asialle kannatusta oppilaiden keskuudessa.

7 Muut esille tulevat asiat
Ei muita kokousasioita.

8 Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 13.11. klo 18.00.
Kokoukset pidetään Pohjankartanon opettajainhuoneessa.

9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Ei kommentteja: