torstai 23. lokakuuta 2008

Lokakuun pöytäkirja 1.10

POKKA PÖYTÄKIRJA
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta 1.10.2008

KUUKAUSIKOKOUS
Aika: 1.10.2008 klo 18.00
Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone


Läsnä: Maire Toivanen, puheenjohtaja
Sari Heinikoski
Pirjo Syrjälä
Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori
Kari-Pekka Tampio, sihteeri

1
Kokouksen avausPuheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.
2
Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla ja hoitivat kyseiset tehtävät.
3
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista ei ole laadittu etukäteen.
Käsiteltiin lähinnä la 15.11.2008 pidettäviä ammattimessuja.
4
Ammattimessuja koskeva kysely oppilaille
Kyselyt oppilaille lähetetty ja vastaukset saatu.
Oppilaiden toiveet eri ammateista (top -25) ovat olleet mukana kyselyissä. Vanhemmilta saatu vastauksina/lupauksina noin 20 eri ammattien edustajaa.
Todettiin, että kaivattaisiin lisäksi palomiehen, poliisin ja eläinlääkärin ammattien edustajia. Myös muusikon ammattiedustajaa kaivattaisiin.
Sovittiin, että Kirsi on yhteydessä poliisiin ja Maire paloviranomaiseen. Sari selvittää, saadaanko myös eläinlääkärin ammattiin edustaja paikalle. Muusikon ammattiedustajaa tiedustellaan oppilaiden välityksellä (Kirsi).
Maire toimittaa jatko-ohjeet henkilöille, joiden toivotaan tulemaan esittelemään ammattejaan. Palaveri ammattien edustajien kanssa 5.11.2008.
Sovittiin, että laaditaan lehdistötiedote tapahtumasta. Käsitellään asiaa seuraavassa kokouksessa (5.11.). Sovittiin, että Pirjo laatii alustavan lehdistötiedotteen seuraavaan kokoukseen.
Kirsi ja Sirpa organisoivat käytännön järjestelyistä koululla.
5
Muut esille tulevat asiat
Ei muita kokousasioita.
6
Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään ke 5.11. klo 18.00.
Kokoukset pidetään Pohjankartanon opettajainhuoneessa.
7
Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.Maire Toivanen Kari-Pekka Tampio


Puheenjohtaja Sihteeri

Ei kommentteja: