sunnuntai 16. lokakuuta 2011

Lokakuun kuukausikokous

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

POKKAKuukausikokous 5.10.2011

Läsnä:Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori
Marja Pohjola-Effe, puheenjohtaja
Riika LanttoOuti Renko, kokouksen sihteeri
Jaana Lemberg
Erja Nurkkala
Alma Keränen, oppilaskunnan edustaja
Vilja Perttunen, oppilaskunnan edustaja
Salla Takamäki, oppilaskunnan edustaja
Heli Lindberg
Riitta Vikeväinen
Tuula Korpi
Ulla-Mari Luukkonen
Kirsti Kokko-Järvelä
Minna Pessala, oppilaskunnan ohjaava opettaja

Esityslistan mukaiset asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.09

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin. Sovittiin, että aluksi Ruut Pasanen(opinto-ohjaaja) esittelee 7. luokan TET päiväasioita. Ks. kohta 5.

3. Terveyskyselyjen tulokset

Kouluterveyskyselyyn ovat vastanneet vuonna 2009 silloiset 8-9 luokkalaiset.Tuloksia on käsitelty viime kevään kokouksessa ja toivottu niiden puitteissauutta mahdollisuutta tutustua tuloksiin ja niiden pohjalta järjestää teemanmukainen vanhempain ilta 8. luokille. Terveyskyselyssä nousivat osin samat asiat esille kuin aiemmassakokouksessa:
- vanhemmat eivät tiedä, missä viikonloppuisin ollaan
- ei yhtään läheistä ystävää (pojat)
- koulukiusaaminen, fyysisen uhan kokeminen
- keskivaikean ja vaikean masennuksen esiintymisen taajuus
- liikunnan puute
- ruokaillessa ei syödä monipuolisesti.

Näistä aiheista keskusteltiin, erityisesti energiajuomien juomisesta. Erityisesti pojille tämä tuntuu olevan imagokysymys ja vaikuttaavälillisesti valvomiseen, väsymykseen, tuntien aikaiseen levottomuuteen jahuonoon syömiseen. Ehdotettiin, että energiajuomien juominen kiellettäisiin kokonaan. Tämä toteutettaisiin ensin mielipidekyselynä vanhemmille, joskin asiasta keskustellaan jo eri koulujen välillä yhtenäisen käytännön saamiseksi kaikkiin Oulun kouluihin.

4. 8. luokkien vanhempainillan suunnittelu

Terveyskyselyn pohjalta syntyi ajatus, että vanhempainilta olisi syytä tarjota kaikille luokka-asteille. Päätettiin, että 24.11. 2011 oleva vanhempainilta on tällainen. Tämä käytäisiin terveysteemalla, johon kuuluisi alkuun lyhyt alustus (jokin terveysalan asiantuntija, esim. Oulun kaupunginkouluihin palkattu psyykkari (psykiatrinen sairaanhoitaja), jolla kosketuspintaa myöskin koulutyöhön). Tämän jälkeen siirryttäisiin luokittain keskustelemaan osin jo ennalta mietityistä aiheista ja alustuksen pohjalta heränneistä kysymyksistä. Sekä oppilaskunnan edustajien että vanhempien edustajien mielestä tämä olisi hyvä toteuttaa myös jossain määrin lasten ja vanhempien kanssa yhteistyössä, esim. oppilaskunnan edustajat olisivat paikalla. Juhlasali tulee varata kyseistä tilaisuutta varten.

2.11. kokouksessa kootaan ajatukset yhteen ja laaditaan kutsu valmiiksi. Tähän mennessä alustuksen pitäjä on selvillä.

5. Muut asiat

Ruut Pasanen esitteli 7. luokkien uutta TET päivä käytäntöä. Tänä lukuvuonnaTET päivä suoritetaan omalla koululla, tavoitteena on ympäristövastuun lisääminen omassa koulussa. Mm. roskaaminen on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina. TET päivä toteutetaan yhteistyössä koulun ja Oulun serviisin kanssa. Oppilaat menevät suorittamaan TETiä luokkajärjestyksessä pareittain aakkosista alkaen. Päivä alkaa klo 8.15 virastomestarin kopilta (Oulunserviisin edustaja käy hakemassa) ja päättyy 14.15. Oppilaan tulee selvittää itse päivän läksyt. Mikäli päivälle sattuu koe, oppilas käy normaalisti kokeessa ja tulee takaisin töihin. TET päivästä on lähetetty infoa Helmessä sekä oppilaille että huoltajille. Seuraava kokous päätettiin aikaistaa pidettäväksi 2.11.2011.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45

Ei kommentteja: