tiistai 8. helmikuuta 2011

Pöytäkirja 12.1.2011

Tammikuun kokous 12.1.2011

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00. POKKAn varsinaisen
sihteerin ollessa estynyt tulemaan kokoukseen, valittiin sihteeriksi
Outi Orajärvi.


2.Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.


3.Erikoisluokka-asiaa
Erikoisluokka-asiaa alusti kokoukselle musiikinopettaja Leena
Pääkkönen. Hän kertoi, että opetuslautakunta on pyytänyt
erikoisluokkien opettajia kokoukseensa tammikuun lopulla. Paikalle on
pyydetty yhteensä kuusi opettajaa eli kaksi kuvaamataidonopettajaa,
kaksi liikunnanopettajaa ja kaksi musiikinopettajaa kaupungin eri
kouluista, joissa erikoisluokkatoimintaa on.

Päätettiin, että Leena Pääkkönen tiedottaa POKKAlaisia tapaamisen
annista ja ryhdymme sitten mahdollisiin toimenpiteisiin seuraavassa
POKKAn kokouksessa.


4.Poikakuorotoiminnan tukeminen / yhteistyö Pohjankartanon koulu ja
Ynnin pojat

POKKAn jäsen Kaija Järvelin esitti musiikinopettajille ehdotuksen
YNNIN poikakuoron jäsenten lauluharrastuksen erityistä huomioimista
musiikkiluokkien pääsykokeissa heidän hakiessaan esim.
Pohjankartanoon. Musiikinopettaja ilmoitti, että kaikkien hakijoiden
musiikin harrastuneisuus otetaan jo huomioon pääsykokeissa.
Hakuprosessin on oltava oikeudenmukainen kaikkia kohtaan. Yhteistyötä
Ynnin poikien ja Pohjankartanon koulun musiikkiluokkien kanssa sen
sijaan tietysti voidaan tehdä.


5.Kokousaikataulu kevätlukukaudelle 2011
Seuraavat kokoukset ovat.
torstai 10.2.
tiistai 15.3
keskiviikko 13.4.
tiistai 3.5.

6.Muut asiat
Muita asioita ei ollut.


7.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.13.


Seuraava kokous torstaina 10.2.2011.


Oulussa 12.1.2011

Marja Pohjola-Effe Outi Orajärvi
puheenjohtaja sihteeri

Ei kommentteja: