maanantai 29. maaliskuuta 2010

Maaliskuun pöytäkirja 16.3.2010

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
Kuukausikokous

Läsnä:
Minna Pessala
Maarit Mantila
Kaija Järvelin
Eija Kreivi-Kangas, pj.
Kari-Pekka Tampio
Anne Kipinä
Ruut Pasanen klo 18.10-18.25
Marja Miettunen siht.


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin

3. Palautetta 8-luokkalaisten vanhempainillasta
8-lk vanhempainilta pidettiin 1.3.2010. Ilta toteutettiin vapaamuotoisena yhteistoiminta iltana. Osallistujina oli runsaasti sekä oppilaita että vanhempia/huoltajia. Osallistujien määrässä oli kuitenkin luokkakohtaisia eroja.
Illan järjestelyistä on tullut positiivista palautetta, aikataulutus oli toiminut hyvin, vanhemmat olivat saaneet tärkeää tietoa oppilastoimikunnan- ja tukioppilas toiminnasta.
Tämän kaltaisen teemallisen illan voisi tulevinakin vuosina järjestää yhteistoiminnan merkeissä. Teemaillan pääasia olisi yhdessä tekeminen.

4. Yhteisvalinta-asioita
Opinto-ohjaaja Ruut Pasanen muistutti yhteishaun ajankohtaisuudesta. Yhteishaun hakuaika on maaliskuu. Yhteishaun piirissä ovat lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Hakemus tehdään sähköisesti ja 15 vuotta täyttänyt voi tehdä hakemuksen itse. Hakemuksen tekemiseen liittyy huoltajan kuulemisvelvollisuus, josta koteihin on lähetetty lomake koululta. Lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen haetaan peruskoulun päästötodistuksella. Yhteishaun tulokset julkaistaan kesäkuun puolivälissä. Oulussa hakijoita on paljon, joten opinto-ohjaajan neuvo on, että hakemukset tulee tehdä ajoissa.

5. Muut asiat
Käytiin keskustelua Pokan roolista yhteistyön-, koulun-, huoltajien- ja oppilaiden näkökulmasta.

Keskusteltiin myös Helmi-reissuvihkon käytöstä yhteydenpitovälineenä. Ilmeni, että osa huoltajista käyttää reissuvihkoa päivittäin ja osa silloin tällöin. Opettajien kokemuksista haluttaisiin myös kuulla, mm. työllistääkö Helmen käyttö opettajia, millaisissa asioissa opettajat käyttävät Helmeä yhteyden pidossa huoltajiin? Onko saatavissa tilastoa kuinka paljon vanhemmat käyttävät Helmi-reissuvihkoa yhteydenpidossa kouluun päin?

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Seuraava kokous 13.04.2010 klo 18.00

Ei kommentteja: