keskiviikko 11. helmikuuta 2009

Helmikuun pöytäkirja 11.2.2009

POKKA Pöytäkirja
Pohjankartanon vanhempaintoimikunta


KUUKAUSIKOKOUS

Aika: 10.2.2009 klo 18.00

Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

Läsnä:

Maire Toivanen puheenjohtaja, sihteeri
Kaija Järvelin
Maire Kuoppala
Mari Kuoppala
Kirsi Kumpulainen
Leena Malo
Leena Tuomivaara


1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

2
Kokouksen järjestäytyminen

Sihteeri oli estynyt saapumasta paikalle ja puheenjohtaja toimi myös sihteerinä

3
Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4
Oppilaskunnan terveiset

Oppilaskunta kerää oppilailta palautetta viime syksyn koulukuvauksesta. Kuvauksen suoritti Fotomylly. Palaute on käytettävissä maaliskuun kokouksessa.

Helmikuun lopussa on bändipäivä oppilaitoksella.

Ensi viikon tiistaina järjestetään Oulussa ensimmäistä kertaa kaupunkikokous, jossa on mukana edustus Pohjankartanon koulusta.

5
Koulukuvaukset

Kuultiin kahden eri firman esittelyt ja tarjoukset koulukuvausten järjestämisestä. Esittelijöinä olivat Suomen mallikuvista Jarmo Ollila ja Seppälän koulukuvista Hannu Harri. Seppälän koulukuvat jätti kirjallisen tarjouksen opettaja Leena Tuomivaaralle ja Suomen mallikuvat lupasi laittaa kirjallisen tarjouksen puheenjohtajalle sähköpostissa.

Todettiin, että seuraavassa kokouksessa on viimeinen koulukuvaustarjous, jonka jälkeen asiasta voidaan vasta päättää.

6
Kuorofestivaalit

Vanhempaintoimikuntaa on pyydetty mukaan ideoimaan kuorofestivaalin sponsoreiden hankkimisessa. Kuorofestivaaleille osallistuu Oulun alueelta seitsemän kuoroa ja neljä kuoroa ulkomailta. Festivaali on 7. – 10.5.2009 ja Pohjankartanon koulu organisoi tapahtumaa.

Ideoitiin erilaisia keinoja saada taloudellista tukea käytännön järjestelyihin. Sovittiin, että Pohjankartanon koulun vanhemmille laitetaan asiasta tietoa Helmi-järjestelmän kautta. Koulun nettisivulle laitetaan myös tiedote. Keskusteltiin siitä, miten informoida muita festivaaleille osallistuvia kuoroja ja heidän vanhempiaan mm. Madetojan musiikkilukio, Herukan ja Rajakylän musiikkiluokat. Sovittiin, että järjestelytoimikunta auttaa tiedotteen tekemisessä ja tiedotteet tehdään POKKAn nimissä.

7
Seuraava kokous

Seuraavan POKKAn kokous on ti 10.3.2009 klo 18.

8
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35


Maire Toivanen
Puheenjohtaja
Sihteeri

Ei kommentteja: