tiistai 17. kesäkuuta 2008

Toimintakertomus 2007 - 2008

 

Pohjankartanon koulun vanhempaintoimikunnan toimintakertomus lukuvuonna 2007-2008

 

Vanhempaintoimikunta POKKA on Pohjankartanon koulun yhteistyöelin kodin ja koulun välillä. Pokka on aloittanut toimintansa syyskuussa 2003. Toimikunta käsittelee kokouksissaan koulun toimintaan ja kehittämiseen liittyviä yleisiä asioita. Tavoitteena on olla mukana nuorten elämään ja kouluun liittyvissä tärkeissä asioissa sekä lisätä yhteistyötä koulun ja kodin välillä.

 

Toimikuntaan kuuluu oppilaiden vanhempien valitsemien luokan edustajien lisäksi koulun rehtori, apulaisrehtori, opettajaedustaja sekä oppilaskunnan edustajat. POKKAn kokoukset ovat avoimia ja niihin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet vanhemmat, oppilaat ja opettajat.  Lukuvuoden aikana kokouksissa kävi 21 eri henkilöä. Keskimäärin kokouksiin osallistui yhdeksän henkilöä.

 

Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Lukuvuoden 2007-2008 aikana vanhempaintoimikunta kokoontui yhdeksän kertaa, pääsääntöisesti jokaisen kuukauden toisen viikon tiistaina.  Ensimmäinen kokous oli syyskuussa ja viimeinen toukokuussa. Kokouksien ajankohdasta tiedotettiin jaksotiedotteissa ja POKKAn nettisivuilla. Lokakuussa POKKA avasi omat blogisivunsa, jonne tallennettiin kaikki kuluneen lukukauden pöytäkirjat. Blogisivuilla oli mahdollisuus kommentoida esityslistaa ja pöytäkirjoja sekä laittaa sähköpostiviestiä toimikunnalle. Reilun puolen vuoden aikana POKKAn  blogissa on laskurin mukaan vieraillut lähes 600 kävijää.

 

Lukuvuoden aikana POKKA käsitteli mm. vanhempien kokemuksia Helmi-järjestelmästä, kouluterveyskyselyn tuloksia, sähköistä tiedottamista kodin ja koulun välillä, oppilaskunnan järjestämää toimintaa, univiikon toteutusta ja unikyselyn tuloksia sekä kriisitilanteissa toimimista. Jokelan koulun tapahtumat, niiden käsittely nuorten kanssa ja  vastaavien tilanteiden ennaltaehkäisy puhututtivat vanhempaintoimikuntaa pitkään.

 

Pohjankartanon koulu on mukana Tulevaisuuden koulu – koulu tulevaisuudessa – hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä vanhanajan kyläkoulumaisesti ja tehdä saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Vanhempaintoimikunta on ollut mukana ideoimassa koulun aulan suunnittelua.

 

Keväällä kaikille oppilaille järjestettiin turvallisuuskasvattajan luento, jossa käsiteltiin aggressiota ja itsehillintä, vaaratilanteiden ennakointia ja fyysisen vastaiskun periaatteita. Opiskelijoilla oli mahdollisuus pientä korvausta vastaan osallistua harjoituksiin, jossa opeteltiin otteesta irrottautumista.

 

Toimikunta kokee haasteena yhteistyön lisäämisen kodin ja koulun välillä mm. vanhempien aktivoimisen mukaan koulun kehittämiseen. POKKA on yrittänyt keksiä erilaisia keinoja parantaa tiedottamista omasta toiminnastaan ja madaltaa vanhempien kynnystä tuoda asioita toimikunnan käsiteltäväksi.

 

POKKA haluaa lämpimästi kiittää pitkäaikaista sihteeriä Tuulaa. Hän on ollut vanhempaintoimikunnan sihteerinä koko tähänastisen toiminnan ajan, viisi vuotta.

 

Maire Toivanen

puheenjohtaja

Ei kommentteja: