torstai 21. helmikuuta 2008

Helmikuun pöytäkirja

POKKA                                                                          PÖYTÄKIRJA

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

                                                                                       21.2.2008


KUUKAUSIKOKOUS

 

 

Aika:              12.2.2008 klo 18.00

 

Paikka:                                Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

 

Läsnä:                                 Maire Toivanen, puheenjohtaja

                                            Teija Ruotsalainen

                                            Leena Malo

                                            Sirpa Tuomivaara, opettajakunnan edustaja

                                            Ilpo Hettula, rehtori

                                            Heikki Helomaa, varapuheenjohtaja

                                            Sonja Ben Henia

                                            Tuula Niskakangas, sihteeri

                                             

1

Kokouksen avaus               Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

                                            Puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla ja hoitivat kyseiset tehtävät. 

3

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa oppilaskunta kertoo ajankohtaisista asioistaan. Muut asia käsiteltiin seuraavana.

 

8

Muut esille tulevat asiat      Opettajakunnan edustaja Sirpa Tuomivaara ja oppilaskunnan edustaja                                        Sonja Ben Henia kertoivat, että kioskitoiminta on ollut hiljaista, mutta                                           sen toimintaa tullaan tehostamaan jatkossa.

                                            Bändipäivä on tulossa kevään aikana.

                                            Koulun tunnuslauseen ja logon suunnittelukilpailu on tulossa.

                                            Sirpa lähti tämän jälkeen, eli klo 18.45.

 

                                            Sonja kommentoi matematiikan opintojen järjestämisestä koululla ja                                            läksyjen saannissa olevasta vaikeudesta poissaolon ajalta. Hän ehdotti,                                      että voisiko niitä läksyjä laittaa kunkin aineen opettaja sinne Helmeen.

4

Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

                                            Tulevaisuuskoulu-hankkeeseen on koulu saanut rahoitusta esimerkiksi opetuslaitehankintoihin, kuten videotykkien, valkokankaiden ja dokumenttikameroiden hankintaan. Lisäksi on saatu koulun aulan suunnittelurahaa.

                                            Helmeen on tulossa oppilaille omat tunnukset, joilla he voivat seurata tulevia kokeita. Joillekin luokille on kokeiltu koenumeroiden laittoa sinne myös.

 

5

Asioiden tuominen kokouksen käsittelyyn ja niiden kirjaaminen

                                            Käsiteltiin asioiden tuomisesta kokouksen käsittelyyn ja niiden kirjaamisesta. Todettiin, että kokous keskustelee yleisluontoisesti koulun oppilaita koskevista asioista. Yksittäisiä oppilaiden asioita ei oteta kokousasiaksi. Ne hoidetaan koulun opettajien ja rehtorin toimesta tapauskohtaisesti.

6

Yhteiset pelisäännöt – kypärän käyttö?

                                            Asiaa hoitamaan lupautunut jäsen, Raimo Hätälä ei ollut läsnä, joten tämä kohta jäi tällä kertaa käsittelemättä. Asiaan palataan myöhemmin.

                                                                                       

 

7

Vanhempien edustus ruokalatoimikunnassa

                                            Tuula kertoi, että vanhempien edustuksesta ruokalatoimikunnassa on suositus uusissa kouluruokailusuosituksissa, jotka julkaistaan lähiaikoina. Asiaan palattaneen myöhemmin.

 

9

Seuraava kokous                Seuraava kokous pidetään 11.3.2008 klo 18.00 ja huhtikuun kokous on 8.4.2007 klo 18.00 sekä toukokuun kokous 14.5.2008 klo 18.00.

Kokoukset pidetään Pohjankartanon opettajainhuoneessa.

 

10

Kokouksen päättäminen     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

 

 

 

 

 

 

 

                                            Maire Toivanen                                         Tuula Niskakangas

                                            Puheenjohtaja                                          sihteeri                               

                                           

Ei kommentteja: