tiistai 22. tammikuuta 2008

Tammikuun pöytäkirja!

POKKA PÖYTÄKIRJA

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

16.1.2008

KUUKAUSIKOKOUS

Aika: 15.1.2008 klo 18.00

Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

Läsnä: Maire Toivanen, puheenjohtaja

Raimo Hätälä

Leena Saarela

Leena Malo

Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori

Pirjo Syrjälä

Sirpa Tuomivaara, opettajakunnan edustaja

Meeri Matikainen

Marjut Soppela

Tuula Niskakangas, sihteeri

1

Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla ja hoitivat kyseiset tehtävät.

3

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4

Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

Pohjankartanon koulu on valittu Tulevaisuus koulussa – koulu tulevaisuudessa -hankkeeseen. Tavoitteena ja toiminnan kehittämisajatuksena Pohjankartanossa mm. vanhanajan kyläkoulumaisuus, jossa tehdään saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tavoitteena on yhteisöllisyyden kehittyminen, jota toteutetaan erilaisilla moniaineisilla projekteilla. Aiheesta on Oulu-radiossa lähetys keskiviikkona 16.1.2008 klo 11.15.

Oppilaskunnan kioski toimii vaihtelevasti.

Opinto-ohjaaja Ruut Pasanen vieraili kokouksessamme ja kertoi ensimmäistä kertaa toteutettavasta yhteishausta toiselle asteelle pyrittäessä. Pohdittiin, että millä keinoin saadaan varmennus, että huoltajilla on tieto nuoren valinnoista. Päätettiin, että valintakaavake printataan ja siihen laitetaan huoltajan allekirjoitus, jolloin tiedetään, että huoltajat ovat tietoisia valinnoista ja jokainen oppilas on hoitanut asian.

5

Itsepuolustuskurssin toteutuminen?

Koulu järjestää oppilaille luennon itsepuolustuksesta/turvallisuudesta ma 28.4.2008 klo 13.30–15.15. Luennoimassa on Ari Kärki. Lisäksi Ari Kärki on tarjonnut koulutuksia, joissa opetellaan sellaisia tekniikoita, joilla pääsee hankalista tilanteista irti. Koulutus olisi oppilaille maksullinen ja sen hinnaksi tulisi 5 €/oppilas. Koulutus kestäisi noin kaksi tuntia ja yhdelle kurssille mahtuisi aina 20 oppilasta kerrallaan.

Päätettiin, että tehtäisiin kysely halukkuudesta kurssille osallistumisesta ja jos halukkuutta olisi riittävästi, niin pyydettäisiin kursseja jo tälle keväälle ja syksyllä jatkettaisiin tarvittaessa.

6

Vanhempien aktivointi toimintaan mukaan – keinoja?

Helmen kautta voitaisiin hoitaa aktivointia esim. siten, että laitettaisiin yhteystiedot oman oppilaan luokan huoltajille. Tällöin jokaisen luokan huoltajat voisivat oman luokan edustajalle lähettää viestejä ja asioita, joita he haluaisivat tuoda toimikunnan käsiteltäviksi. Kaikilla luokilla ei ole edustusta toimikunnassa, joten se asia pitäisi hoitaa kuntoon.

7

Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin yhteisistä pelisäännöistä esim. kypärän käytön osalta. Päätettiin kysyä, lähtisikö Oulun Kärpät yhteistyöhön ja Raimo lupasi hoitaa asiaa.

Tuula kyseli vanhempien edustuksesta ruokalatoimikunnassa, koska uusissa kouluruokailusuosituksissa siitä on hänen mukaansa mainittu. Hän lupasi selvittää asiaa vielä tarkemmin ja palata siihen seuraavassa kokouksessa.

Marjut halusi keskustella vielä joulukuun kokouksessa käsiteltyä asiaa liittyen rehtorin saamaan selvityspyyntöön, joka oli lähetetty POKKA:n nimissä ilman allekirjoitusta. Keskusteltiin uudestaan POKKA:n roolista yksittäisten opiskelijoiden asioiden käsittelystä kokouksissa. Todettiin, että selvityspyynnön osalta asiaa hoitaa rehtori.

8

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 12.2.2007 klo 18.00 ja maaliskuun kokousaikakin on jo sovittu, eli se on 11.3.2007 klo 18.00.

Kokoukset pidetään Pohjankartanon opettajainhuoneessa.

9

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Maire Toivanen Tuula Niskakangas

Puheenjohtaja sihteeri

Ei kommentteja: