perjantai 14. joulukuuta 2007

Pöytäkirjat

POKKA PÖYTÄKIRJA

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta

11.12.2007

KUUKAUSIKOKOUS

 

Aika: 11.12.2007 klo 18.00

Paikka: Pohjankartanon koulu, opettajainhuone

Läsnä: Maire Toivanen, puheenjohtaja

Heikki Helomaa, varapuheenjohtaja

Ilpo Hettula, rehtori

Terhi Sirén

Meeri Matikainen

Sirpa Tuomivaara, opettajakunnan edustaja

Allan Palokangas

Leena Saarela

Leena Malo

Teija Ruotsalainen

Tuula Niskakangas, sihteeri

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla ja hoitivat kyseiset tehtävät.

3

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4

Rehtorin ja opettajakunnan esille tuomat asiat

Pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja, miten vanhempien ääni saataisiin paremmin esille näihin kokouksiin.

Rehtori kertoi Jokelan koulun tapahtumien käsittelystä ja koululla oli ollut rauhoitteleva tapa käsitellä asiaa. Oppilaat, jotka tarvitsivat lisää apua asian käsittelyyn, ohjattiin oppilashuollon edustajien puoleen. Kaikki on mennyt ihan mukavasti ja palaute tapahtumien käsittelystä on ollut hyvä.

Rehtorille oli lähetetty POKKA:n nimissä ja ilman allekirjoitusta selvityspyyntö koskien Jokelan koulun tapahtumien käsittelyä. POKKA sanoutuu irti edellä mainitusta kirjeestä, koska se ei ole sitä lähettänyt eikä asiaa ole tuotu kokouksessa esille.

Todettiin, että oikea reitti yksittäisten oppilaiden valituksiin asioiden käsittelylle on ensin keskustella asiasta kyseisen opettajan, oppilaan ja oppilaan huoltajien välillä ja sen jälkeen tarvittaessa asia etenee rehtorille. Vanhempaintoimikunta ei käsittele yksittäisten oppilaiden asioita, vaan ainoastaan yleisellä tasolla olevia kodin ja koulun välisiä asioista.

Ensiviikon keskiviikon konsertti on siirretty liikuntahallille.

Itsepuolustuskurssi on edelleen vireillä.

5

Muut esille tulevat asiat

Oppilaskunta on aloittanut välipalatarjoilun, joka on otettu mukavasti vastaan oppilaiden keskuudessa.

6

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 15.1.2008 klo 18.00. Sovittiin lisäksi kaksi seuraavaakin kokoontumisaikaa, eli 12.2.2007 klo 18.00 ja 11.3.2007 klo 18.00.

Kokoukset pidetään Pohjankartanon opettajainhuoneessa.

7

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

 

 

 

Maire Toivanen Tuula Niskakangas

Puheenjohtaja sihteeri

Ei kommentteja: